Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Alžírsko

29. červen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (15:48)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Hranice Alžírské demokratické a lidové republiky částečně otevřeny pro leteckou dopravu zprostředkovanou národním dopravcem Air Algerie a několika zahraničními leteckými společnostmi.

Cestující musí před nástupem letu splnit přísné podmínky. Musí předložit negativní test PCR provedený nejpozději 36 h před nástupem letu. Po příletu do Alžírska musí podstoupit pětidenní karanténu v určeném hotelu na náklady cestujícího. Karanténa bude ukončená dalším negativním PCR testem. V případě pozitivního výsledku testu musí cestující setrvat v karanténě dalších pět dní.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Na části území je nadále uplatňován režim zákazu nočního vycházení.
  • S platností od 21. června 2021 na následující tři týdny byl časový rozsah zákazu vycházení upraven na dobu od 00:00 do 04:00.
  • Aktuálně se týká čtrnácti wilájí ( Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran a Boumerdes). 
  • Místní úřady (prefektury wilájí) jsou oprávněny podle vývoje podmínek v regionu tato opatření dále měnit. 

Doprava

Doprava

  • Hranice Alžírské demokratické a lidové republiky částečně otevřeny pro leteckou dopravu zprostředkovanou národním dopravcem Air Algerie a několika zahraničními leteckými společnostmi.
  • Pozemní a námořní hranice zůstávají nadále uzavřeny.
  • Vnitrostátní letecká, vlaková a autobusová doprava v zemi funguje s případnými hygienickými omezeními.
  • Za přísných hygienických opatření je povoleno provozovat činnost vozidel taxislužby.  
Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek