Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Alžírsko

29. červen 2020, aktualizováno 14. 4. 2021 (20:09)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Cesty do Alžírska nyní nejsou možné.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Restriktivní opatření byla opakovaně prodloužena a modifikována, byly rozvolněny podmínky pro služby a maloobchod.
  • Parky, sportoviště a pláže byly znovu otevřeny veřejnosti.
  • Otevírací doba obchodů, služeb a restaurací (provoz pouze s podmínkou výdeje přes okénko) je omezena do 21h.
  • Zákaz konání veřejných i soukromých hromadných akcí (svatby, náboženské oslavy, pohřební vzpomínky apod.) nadále platí.
  • Na části území je nadále uplatňován režim nočního zákazu vycházení.
Doprava

Doprava

  • Veškerá pravidelná mezinárodní letecká, námořní i pozemní doprava do země je přerušena.
  • Vnitrostátní letecká doprava byla částečně obnovena.
  • Výjimky jsou povolovány pouze ojediněle pro zvláštní lety za účelem hromadné organizace repatriace občanů cizích zemí.
Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek