Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Alžírsko

29. červen 2020, aktualizováno 10. 10. 2021 (21:20)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Hranice Alžírské demokratické a lidové republiky částečně otevřeny pro leteckou dopravu zprostředkovanou národním dopravcem Air Algerie a několika zahraničními leteckými společnostmi.

Cestující musí před nástupem letu splnit přísné podmínky. Musí předložit negativní test PCR provedený nejpozději 36 h před nástupem letu. Po příletu do Alžírska musí podstoupit pětidenní karanténu v určeném hotelu na náklady cestujícího. Karanténa bude ukončená dalším negativním PCR testem. V případě pozitivního výsledku testu musí cestující setrvat v karanténě dalších pět dní.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19. Podrobnosti a další výjimky najdete v ochranném opatření. 

Opatření

Opatření

 • Na velké části státního území je stále uplatňován režim zákazu nočního vycházení.
 • Časový rozsah zákazu vycházení byl upraven na dobu od 20:00 večer do 06:00 následujícího rána.
 • Aktuálně se tento zákaz týká čtyřiceti wilájí (Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane a Ouled Djellal). 
 • Z dalších omezení upozorňujeme na platný zákaz vstupu do veřejných prostor, jako jsou pláže, zábavní parky, sportovní a kulturní centra. 
 • Ve wilájích s vyhlášeným zákazem nočního vycházení je zakázán víkendový provoz městské hromadné a železniční dopravy.
 • Restaurace a další stravovací zařízení mohou poskytovat jídlo pouze servisem „přes ulici“.
 • Zakázány jsou všechny typy veřejného shromažďování včetně rodinných oslav (svatby, obřízky, pohřby apod.).
 • Bezpečnostní složky mají velmi přísně dbát na dodržování standardních ochranných opatření – nošení roušek, dodržování vzdálenosti mezi osobami, dezinfekce rukou na veřejných místech

Doprava

Doprava

 • Hranice Alžírské demokratické a lidové republiky částečně otevřeny pro leteckou dopravu zprostředkovanou národním dopravcem Air Algerie a několika zahraničními leteckými společnostmi.
 • Pozemní a námořní hranice zůstávají nadále uzavřeny.
 • Vnitrostátní letecká, vlaková a autobusová doprava v zemi funguje s případnými hygienickými omezeními.
 • Za přísných hygienických opatření je povoleno provozovat činnost vozidel taxislužby.  
Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek