Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Argentina

5. červen 2020, aktualizováno 7. 10. 2021 (11:10)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Bezvízoví turisté mohou do Argentiny přicestovat pouze ze sousedních zemí. Jinak platí, že vstoupit do země mohou pouze občané s argentinským občanstvím nebo pobytem, a dále osoby disponující vízem nebo podléhající výjimce.

Tranzit možný je. Pro vstup je nutno online vyplnit elektronické čestné prohlášení, a to nejdříve 48 hodin před vstupem. Za nezletilé vyplní čestné prohlášení jejich zákonný zástupce (rodič).

Pro vstup na území Argentiny je dále nutno disponovat negativním PCR testem, ne starším 72 hodin, a rovněž zdravotním pojištěním, které plně kryje veškeré výlohy spojené s nákazou koronavirem. PCR test lze nahradit potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 v posledních třech měsících. Přímo na letišti ihned po příletu je cestovatel podroben antigennímu testu; v případě jeho negativního výsledku (do půl hodiny) je možno opustit letiště a přesunout se do sedmidenní samoizolace (karantény). Pátý až sedmý den po příletu je nutno se podrobit PCR testu; v případě negativního výsledku je možno samoizolaci ukončit. To vše platí i pro děti.

Karanténu nemusí dodržet plně očkované osoby (s minimálně 14 dny od ukončení očkování) a osoby cestující do Argentiny pracovně.

Ve výjimečném případě vstupu je nutno online vyplnit elektronické čestné prohlášení, a to nejdříve 48 hodin před vstupem. Za nezletilé vyplní čestné prohlášení jejich zákonný zástupce (rodič).

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19. Podrobnosti a další výjimky najdete v ochranném opatření. 

Opatření

Opatření

  • V současné době dochází k uvolňování restrikcí.
  • V otevřeném prostoru již není třeba mít roušku, nejsou-li v okolí další osoby.
  • Pořádat již lze společenské akce (sportovní, fitness, kulturní, náboženské) i ve vnitřních prostorách, dle povahy s naplněním 50 % nebo až 100 % kapacity, vždy však za dodržení roušek, rozestupů a ventilace.
  • Provoz obnovily obchody a restaurace, a to za přísných sanitárních opatření.
  • Opatření se však často mění.

Doprava

Doprava

  • Vnitrostátní letecká, vlaková a dálková autobusová doprava je postupně obnovována.
  • Lze cestovat i soukromou dopravou, tedy vozy taxi nebo auty a mikrobusy soukromých dopravních společností. Jednotlivá opatření se však často mění.
  • Při překročení hranic argentinských provincií je často vyžadováno potvrzení či antigenní nebo PCR test.
  • Sanitární opatření jsou v autonomní kompetenci jednotlivých provincií.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek