Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Argentina

5. červen 2020, aktualizováno 18. 5. 2022 (10:50)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Od listopadu mohou bezvízoví turisté do Argentiny přicestovat, a to za předpokladu, že mají ukončené očkování a disponují příslušným certifikátem. Čeští turisté s očkovacím certifikátem EU tedy mohou zemi navštívit.

Pro vstup na území Argentiny je dále nutno disponovat negativním PCR testem, ne starším 72 hodin, a rovněž zdravotním pojištěním, které plně kryje veškeré výlohy spojené s nákazou koronavirem. PCR test lze nahradit potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 v posledních třech měsících. Všechny zmíněné doklady by měly být v angličtině nebo španělštině.

Očkované osoby mohou do Argentiny přicestovat a mají neomezený přístup ke službám.

Neočkované osoby nebo osoby s nekompletním očkováním nemohou do Argentiny v turistickém režimu přicestovat. Argentina však nevyžaduje očkování pro přístup ke službám.

Osoby s prodělaným covidem (které nedisponují negativním PCR testem) v zásadě mohou do Argentiny přicestovat, přesná úprava tohoto režimu však neexistuje, a proto doporučujeme věc v takovém případě konzultovat. Každopádně je nutno disponovat lékařským potvrzením o prodělaném covidu a bezinfekčnosti, a to ve španělském nebo anglickém jazyce. Záležitost nemá vliv na přístup ke službám.

Děti do šesti let věku jsou osvobozeny od povinnosti disponovat pro vstup do Argentiny negativním PCR testem (stejně tak očkováním).

Pro vstup do Argentiny je ve všech případech nutno online vyplnit elektronické čestné prohlášení, a to nejdříve 48 hodin před vstupem. Za nezletilé vyplní čestné prohlášení jejich zákonný zástupce (rodič).

Podmínky pro návrat do ČR: Vzhledem k aktuální situaci šíření onemocnění covid-19 a jeho dopadům Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší s účinností od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí.

Doporučujeme před cestou prověřit podmínky přepravní společnosti, které mohou být odlišné.

Opatření

Opatření

  • V současné době panuje relativní uvolnění restrikcí.
  • V otevřeném prostoru není třeba mít roušku, nejsou-li v okolí další osoby.
  • Pořádat lze společenské akce (sportovní, fitness, kulturní, náboženské) i ve vnitřních prostorách, dle povahy s naplněním 50 % nebo až 100 % kapacity, vždy však za dodržení roušek, rozestupů a ventilace.
  • Provoz obnovily obchody a restaurace, a to za přísných sanitárních opatření.
  • Opatření se však často mění.

Doprava

Doprava

  • Vnitrostátní letecká, vlaková a dálková autobusová doprava s omezeními funguje.
  • Lze cestovat i soukromou dopravou, tedy vozy taxi nebo auty a mikrobusy soukromých dopravních společností.
  • Sanitární opatření jsou v autonomní kompetenci jednotlivých provincií a liší se; obraťte se na nás v případě pochybností.
  • Komerční mezinárodní letecké spoje v omezeném režimu fungují, není jich však dostatek.
  • V souvislosti s aktuálním výrazným zhoršením epidemiologické situace dochází k rušení spojů.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

6 / 5 / 2022

mistrovství světa v ledním hokeji ve finsku

Od 13.5 - 29.5.2022 se koná 85. ročník mistrovství světa v ledním hokeji ve Finsku.

Celý článek
aktualita

2 / 5 / 2022

Očkování proti žloutence typu A má smysl i v Evropě

Cestujete-li do exotických zemí Asie nebo Afriky, je očkování proti žloutence A vřele doporučené. Překvapivě se ale vyplatí i při výletech po Evropě, zvláště do Středomoří. 

Celý článek