Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Argentina

5. červen 2020, aktualizováno 13. 4. 2021 (18:08)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Turisté nemohou do Argentiny přicestovat. Vstoupit do země mohou pouze občané s argentinským občanstvím nebo pobytem, a dále osoby podléhající výjimce (např. disponující vízem nebo zvláštním povolením z humanitárních důvodů). 

Ve výjimečném případě vstupu je nutno online vyplnit elektronické čestné prohlášení, a to nejdříve 48 hodin před vstupem. Za nezletilé vyplní čestné prohlášení jejich zákonný zástupce (rodič).

Pro vstup na území Argentiny je dále nutno disponovat negativním PCR testem, ne starším 72 hodin, a rovněž zdravotním pojištěním, které plně kryje veškeré výlohy spojené s nákazou koronavirem.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

Opatření

Opatření

 • Argentinská vláda vyhlásila stav zdravotnické pohotovosti na dobu jednoho roku.
 • Nadále platí pravidelně prodlužovaná karanténa, avšak již není nazývána "sociální, preventivní a povinnou izolací", nýbrž "sociálním odstupem".
 • Situace se postupně uvolňuje. Provoz obnovují obchody a restaurace, a to za přísných sanitárních opatření.
 • Na značné části území Argentiny platí povinnost nosit roušky, resp. mít zakryta ústa a nos.
 • Situace je přísně monitorována; rozpětí pokuty je od 10.700 do 79.180 ARS.
 • Platí doporučení nezdržovat se na veřejných prostranstvích, místech s větší koncentrací osob a vyvarovat se osobního kontaktu.
 • Zrušeny jsou veřejné a společenské akce.
Doprava

Doprava

 • Výrazně byl omezen počet mezinárodních letů do a z a Argentiny.
 • Zrušena je vnitrostátní letecká, vlaková a dálková autobusová doprava.
 • Osobní doprava však s výjimkami funguje.
 • Uvnitř Argentiny lze cestovat soukromou dopravou, tedy vozy taxi nebo auty a mikrobusy soukromých dopravních společností.
 • Omezena je průchodnost hranic některých argentinských provincií. Toto výrazně komplikuje dopravu uvnitř země, tedy zejména možnost přesunout se do hlavního města za účelem odletu.
 • Uzavřeny jsou hranice některých argentinských provincií: Ohňová země, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Misiones, Salta, Jujuy, La Pampa. 

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek