Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Arménie

30. červen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (15:54)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Cestování do Arménie z ČR je možné jen za splnění striktních podmínek.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Stav nouze v Arménii byl zrušen, ale díky změnám zákonů byla některá opatření ponechána v platnosti - jako povinnost nošení roušek, sociálního distancování a hygieny.
  • Osoby, vstupující na území Arménské republiky, musí absolvovat okamžité lékařské vyšetření za účelem zjištění výskytu nebo příznaků nákazy COVID-19.
  • Za tímto účelem jsou na hraničních přechodech, vč. mezinárodního letiště ZVARNOTS, zřízena odběrová místa.
  • Po absolvování testů, podléhá osoba karanténě formou samoizolace v místě udávaného pobytu, a to do obdržení negativního výsledku PCR vyšetření (což bývá do 48 hodin), kdy je možné tuto ukončit.
Doprava

Doprava

  • Vnitřní veřejná doprava byla již začala fungovat, obnovuje se dokonce vlakové spojení Jerevan - Tbilisi - Batumi. Taxíky fungují, ale taxikáři by rovněž měli dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření.
  • Restrikce na cestování mezi provinciemi byly zrušeny.
  • Při komerční dopravě osob, ať už MHD, soukromými mikrobusy, taxi nebo místními obdobami Uberu je třeba nosit roušky, ovšem toto pravidlo bývá osazenstvem dodržováno sporadicky.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek