Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Belize

8. červenec 2020, aktualizováno 13. 7. 2021 (09:00)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Belize sice částečně již otevřelo hranice pro turisty, ovšem vláda doporučuje být ubytovaný jen v certifikovaných hotelích a užívat certifikované turistické služby. Vstup do země je možný jen s PCR testem ne starším než 96 h, případně s antigenním testem Abbot Panbio, SD Biosensor či Sofia ne starším než 48 h před příletem.

Vláda také požaduje stažení aplikace zde

Od testu je upuštěno v případě cestujících, jejichž očkování bylo kompletní minimálně 2 týdny před příletem do Belize a mohou se prokázat mezinárodním očkovacím průkazem zmiňujícím uznanou vakcínu.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h. před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • V zemi platí nouzový stav s nočním zákazem vycházení (pro dospělé od 22:00 do 5:00 a pro mladší 16 let od 18:00 do 5:00), je povinné nošení roušek, sociální rozestup, omezený počet sdružování (max. 10 osob s 2metrovou vzdáleností a pouze pro případ pohřbu, svatby, mše) a je omezena činnost většiny sektorů ekonomiky.
  • Stále platí uzavření barů, klubů a kasín, restaurace fungují omezeně - je možné se stravovat pouze ve venkovních prostorech, obchody jsou otevřeny s omezenou kapacitou nakupujících.

  • Vláda doporučuje zvýšenou hygienickou prevenci a žádá, aby lidé pečlivě monitorovali svůj zdravotní stav a v případě potíží okamžitě vyhledali lékařskou pomoc.

Doprava

Doprava

  • Všechny pozemní a námořní přístavy jsou stále více méně uzavřeny ro turisty.
  • Upozorňujeme na existující a každým dnem se měnící opatření omezení pozemní dopravy v oblastech - a to jak uvnitř měst, tak mezi nimi.
  • Některá města a oblasti jsou stále neprodyšně uzavřeny, na silnicích dalších oblastí operují kontrolní hlídky, kterým je třeba prokázat důvod přesunu.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek