Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Bělorusko

25. květen 2020, aktualizováno 7. 8. 2020 (08:40)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Všechny osoby, které přicestují do Běloruska ze zemí, kde již byl zaznamenán výskyt infekce COVID-19, musí podstoupit 14denní domácí karanténu. . S postupným pozitivním vývojem situace v některých zemích však začalo Bělorusko uplatňovat výjimky. Česká republika je aktuálně vyňata ze seznamu zemí, jejichž občané jsou povinni absolvovat po vstupu do země čtrnáctidenní karanténu. (Seznam zemí viz užitečné odkazy. Dostupný pouze v ruštině.)

Cestovatelům z těchto zemí je nicméně bez dalšího upřesnění doporučeno mít při překračování státní hranice potvrzení o negativním PCR testu, ne starší než 48 hodin.

Karanténa se nevztahuje na osoby v tranzitním prostoru letiště. 

Osoby tranzitující přes území Běloruské republiky pozemní cestou musí projíždět pouze po určených státních silnicích, na kterých je možné zastavit se na odpočinek, jídlo pro řidiče a tankování vozidel. Řidiči jsou povinni opustit území BLR nejkratší trasou nejpozději následující den po dni vstupu na území. Jsou zohledněny případy, kdy je nemožné podmínky dodržet (dopravní nehoda, porucha, vykládka zboží – pokud je uvedeno v přepravních dokladech).

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR je nutný test nebo karanténa.

Opatření

Opatření

  • Dále je nařízena 14denní karanténa pro všechny osoby, které přišly do přímého kontaktu s nemocnými COVID-19, a to od data posledního kontaktu (tzv. první úroveň kontaktu).
  • Pro osoby se zprostředkovaným kontaktem je nařízena karanténa v případě příznaků respirační choroby a to do doby odeznění příznaků.
  • Karanténa se nevztahuje na tranzitní prostor letiště (Čeští občané, kteří využijí k návratu do ČR letu BELAVIE, tedy nesmí opustit tranzitní prostor Národního letiště Minsk).
  • Karanténa se nevztahuje na cizince projíždějící územím Běloruské republiky za účelem návratu do místa svého bydliště, řidiče vozidel při provedení mezinárodní silniční přepravy zboží, členy posádek letadel, plavidel vnitrozemské vodní dopravy, posádek vlaků, posádek lokomotiv mezinárodní železniční dopravy.
Doprava

Doprava

  • Běloruská letecká společnost Belavia svoji činnost omezila, ale nepřerušila.
  • Městská hromadná a vnitrostátní doprava funguje bez omezení.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů...

Celý článek
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. 

Celý článek