Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Bosna a Hercegovina

30. květen 2020, aktualizováno 23. 10. 2020 (10:27)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům a to za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

Od požadavku předložení negativního testu na COVID-19 jsou osvobozeni cizinci – manželé a děti občanů Bosny a Hercegoviny, doporučujeme mít sebou doklady prokazující tuto příbuzenskou vazbu(rodný list, oddací list).

Od požadavku předložení negativního testu na COVID-19 jsou dále osvobozeni občané sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory), posádky letadel a nákladních vlaků a lodí v mezinárodní dopravě, diplomaticko-konzulární pracovníci akreditovaní v BaH, týmy civilní ochrany při naléhavých situacích, příslušníci vojenských sil členských států NATO a EUFOR v BaH, vládní delegace.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR je nutný test nebo karanténa.

Opatření

Opatření

 • Na celém území Federace Bosny a Hercegoviny je konání veřejných akcí omezeno na max. 100 osob na otevřeném a 50 osob v uzavřeném prostoru.

 • V Republice Srbské je v platnosti povinné nošení roušek i na otevřeném prostoru a omezení shromažďování na max. 50 osob na otevřeném prostoru za respektování dalších epidemiologických pravidel (distance, roušky).
 • Pravidla pro restaurační zařízení jsou max. jeden stůl na 10m2, max. 4 osoby za stolem, povinné masky aj.
 • Kanton Sarajevo zpřísnil podmínky shromažďování na 30 osob v uzavřeném a max. 60 osob v otevřeném prostoru a nařídil povinnost nošení roušek i na otevřeném prostoru. Nočním podnikům je i nadále zakázána činnost a otevírací doba restauračních zařízení je omezena do 23.00.
 • V platnosti zůstávají další epidemiologická opatření (sociální distance, roušky v uzavřeném prostoru a tam, kde není možné držet odstup).

Doprava

Doprava

 • Přímý tranzit přes koridor Neum bez povinnosti negativního testu COVID-19 je hraniční policií BA tolerován pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).
 • Jakékoli vybočení z hlavní trasy koridoru Policie BA přísně kontroluje a pokutuje.
 • Tranzit přes ostatní území Bosny a Hercegoviny je občanům EU bez negativního testu COVID-19 povolen POUZE při tranzitu za účelem návratu do země svého trvalého pobytu bez možnosti zdržovat se na území BA (lhůta pro tranzit BA je zpravidla 12 hodin).
 • Doporučujeme rovněž potvrzení o ubytování nebo účelu pobytu v cílové zemi.
 • Fungování veřejné dopravy i meziměstské dopravy bylo v BA omezeně spuštěno.
 • Od června jsou v provozu všechna mezinárodní letiště BaH. 
 • V RS bylo MHD a meziměstský provoz dovolen s max. 50% naplněnou kapacitou.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

21 / 9 / 2020

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ - ministerstvo zdravotnictví spustilo...

Ministerstvo zdravotnictví spustilo on-line příjezdový formulář. Je určen cestujícím ze zemí s vysokým rizikem...

Celý článek
aktualita

3 / 9 / 2020

Z Pardubického letiště létá pravidelná linka do Kyjeva a Lvova...

Maďarský letecký dopravce WIZZAIR zahájil 1. září 2020 nové pravidelné linky z pardubického letiště do ukrajinských destinací Kyjeva a Lvova každé úterý, čtvrtek a sobotu.

Celý článek