Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

4. říjen 2021, aktualizováno 20. 10. 2021 (18:49)

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Cestování s dětmi
Cestování s dětmi


SLOVENSKO

Pro všechny osoby od věku 12 let + 2 měsíce s výjimkou tranzitu a řidičů nákladní dopravy platí povinnost se registrovat v systému https://korona.gov.sk/ehranica/. (Pozn.: Plně očkovaným osobám stačí se registrovat jednou za 6 měsíců. Přeshraničním pracovníkům stačí se registrovat jednou za měsíc.)

Platí povinnost nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 14. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeným nejdříve 5. den izolace.

Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, resp. dospělé osoby, s nimiž tyto děti cestují (rodiče, prarodiče, vedoucí dětských skupin apod.). Tzn. pokud dítě mladší věku 12 let + 2 měsíce cestuje s dospělou osobou, která nenastupuje karanténu např. díky očkování, nemusí nastoupit karanténu ani toto dítě. Děti od věku 12 + 2 měsíce postupují jako nezávislé dospělé osoby.    

RAKOUSKO

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem o očkování, nebo dokumentem o uzdravení z covid-19 nebo dokumentem o negativním testu na covid-19, tzv. princip “3G” - geimpft, getestet, genesen /očkovaný, testovaný, uzdravený – dle tří možných způsobů, jak nízké riziko doložit.

Pro Vídeň platí následující přísnější pravidla:
- Pravidlo 3-G platí také pro děti od 6 let, využít již nelze tzv. samotesty.
- Testy PCR jsou platné pouze 48 hodin od okamžiku odběru (namísto dosavadních 72 hodin), antigenní testy 24 hodin (namísto 48). Pro děti do 12 let zůstává zachována dosavadní doba platnosti testů.

NĚMECKO

Osoby, které přijíždějí do Německa a dovršily 12. rok věku, musí mít i při cestách z nerizikové oblasti (tj. Česká republika): potvrzení o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Výjimky z povinnosti testu či potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci SARS-CoV-2 mají mimo jiné i děti mladší 12 let.

V případě, že osoby cestující z vysoce rizikové země do SRN budou využívat služeb přepravce hromadné dopravy (např. vlak, autobus, letadlo) musí splňovat podmínky, které po nich bude přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých test nemusí vyžadovat (vyjma dětí do 12 let).

POLSKO

V případě příletu/přicestování do Polska ze zemí Schengenu obecně platí povinná 10-ti denní karanténa nahraditelná negativním antigenním / PCR testem (ne starší 48 hod od výsledku) ze země odkud cestující přijíždí/přilétá. Povinná karanténa se nevztahuje na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží EU Digital COVID Certificate o provedeném očkování proti COVID-19 / potvrzení o prodělání onemocnění COVID19 v posledních 180-ti dnech či potvrzení o negativním antigenním / RT PCR testu a jejich děti do 12ti let věku, kteří v jejich doprovodu cestují (postačí jeden z nich splňující pravidlo).

Děti do 12ti let věku v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, kteří se prokáží negativním testem nebo potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19, nepotřebují test ani podstoupit karanténu.

Zdroj: https://www.mzv.cz


aktualita

8 / 7 / 2022

chystáte se do Austrálie nebo na Nový Zéland?

Pro vstup do těchto zemí stále platí určitá omezení v souvislosti s onemocněním covid-19, platí zde i odlišná...

Celý článek
aktualita

22 / 6 / 2022

Balkán otevřený pro turisty

Čím dál více oblíbenou destinací pro letní dovolenou jsou země Balkánu, především Albánie, Černá Hora a Rumunsko. Podívejte se na aktuální opatření pro vstup do země a doporučení pro zdravotní...

Celý článek