Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

Cestování seniorů v období epidemie COVID-19

26. červen 2020, aktualizováno 10:38

Cestování seniorů a chronicky nemocných osob je obecně spojeno se zvýšeným rizikem zdravotních komplikací.

Zdravotní potíže mohou nastat již při přepravě samotné, například při déletrvající cestě letadlem či jiným dopravním prostředkem vzrůstá riziko tromboembolické nemoci. Ke specifickým rizikům seniorského věku patří zhoršená tolerance vysokých teplot a vlhkosti vzduchu. Platí to nejen pro osoby starší 65 let, ale také osoby obézní a s kardiovaskulárním a renálním onemocněním. Na cestách rovněž hrozí dekompenzace chronického onemocnění, úrazy a infekční choroby.

V období rizika nové koronavirové nákazy, která u seniorů a chronicky nemocných osob většinou probíhá závažným způsobem s vysokým rizikem úmrtí, je a bude při cestování nutné brát vyšší důraz na prevenci respiračních nákaz. Základním preventivním opatřením je necestovat do země, kde hrozí vyšší riziko nákazy. Nadále je nutností důsledná hygiena rukou a rovněž používání roušek, jak v dopravních prostředcích, tak v místech s větší koncentrací osob. Pokud se senior či osoba s chronickým onemocněním rozhodne podniknout zahraniční cestu, měl by dbát na řádně očkování proti ostatním respiračním nákazám – především chřipce a pneumokokovým onemocněním. 

aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku...

Celý článek
aktualita

22 / 7 / 2020

maledivy znovu otevřely hranice pro turisty

Na Maledivách byla částečně uvolněna opatření a na ostrovy je možné znovu cestovat i ze zahraničí. 

Celý článek