Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

Cestujeme Do Chorvatska

22. červen 2021, aktualizováno 1. 7. 2021 (10:47)

Česko bylo Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zařazeno na seznam zelených zemí tzn. Zemí s nízkou mírou rizika nákazy COVID-19. 

Od 1. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platnýmEU digitální COVID certifikátem.

I nadále zůstává v platnosti doporučení předem svůj vstup do Chorvatska nahlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách https://entercroatia.mup.hr/.

Kompletní informace včetně stávajících epidemiologických opatření v zemi jsou zveřejněny na webu Velvyslanectví ČR v Záhřebu.

V Chorvatsku platí různá opatření sloužící k minimalizaci rizika přenosu onemocnění COVID-19 jako např. povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, včetně prostředků hromadné dopravy. Většina oblastí a některé obce uplatňují ještě některá dodatečná (přísnější opatření). Kompletní seznam všech opatření je k dispozici na webových stránkách štábu civilní ochrany.

Užitečné odkazy:

Velvyslanectví ČR v Zábřehu

Štáb civilní ochrany

Seznam testovacích center v Chorvatsku

Vstupní formulář

COVID-19: Postup v případě nakažení během pobytu v Chorvatsku

článek

7 / 9 / 2021

prodloužené léto v egyptě

Egypt umožňuje vstup na své území všem osobám s dokončeným očkováním bez nutnosti předložení PCR-testu. ...

Celý článek
článek

25 / 8 / 2021

Podmínky pro získávání a uznávání certifikátů o očkování...

Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo podmínky pro získávání a uznávání certifikátů o očkování proti covidu–19.

Celý článek