Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Chile

30. červen 2020, aktualizováno 12. 4. 2021 (08:10)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Do Chile mohou přicestovat rodinní příslušnici chilských občanů nebo těch osob, které mají trvalý pobyt na území Chile, a páry, které mají podepsanou dohodu o společném soužití druh-družka (Acuerdo Union Civil). Dále je za určitých podmínek umožněn i vstup osobám za účelem podnikání.

Od 31. 03. 2021 od 05:00 hod. do 05. 04. 2021 platí pro všechny cestující (Chilané, rezidenti a turisté), že musí:

1. Předložit platný negativní PCR test na covid19 - ne starší než 72 hodin při nástupu do letadla letícího do Chile.

2. Vyplnit elektronické příjezdové čestné prohlášení na stránkách http://www.c19.cl

3. Od 31. března navíc platí, že všichni cestující bez ohledu na zemi, ze které přijíždějí (dosud to platilo pouze pro cestující z Brazílie), budou muset postoupit obligatorní 10-ti denní karanténu, ze které musí strávit prvních 5 dní v tranzitním hotelu.

Nadále platí, že před nástupem do letadla musí mít cestující negativní test PCR ne starší 72 hodin a po příjezdu musí každý den vyplnit elektronický formulář týkající se jeho/jejího zdravotního stavu (symptomů) a místa pohybu v zemi.

Od 05. 04. 2021 od 05:00 hod. po celý duben platí: Zákaz vstupu na území Chile pro všechny cestující, kteří nejsou chilské národnosti či nemají v Chile trvalý či přechodný pobyt. Vstoupit na území Chile tak smí pouze Chilané, rezidenti a cestující, kteří pocházejí ze zemí, kde se nevyskytuje komunitní šíření koronaviru (https://covid19.who.int/table).

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Opatření se mění průběžně v závislosti na stupni, ve kterém se nachází konkrétní regiony.
  • Metropolitní region přešel ze stupně 2 do stupně 3, čímž končí povinnost dodržování karantény o víkendech.
Doprava

Doprava

  • Doprava je omezena v důsledku zákazu nočního vycházení (platné od 22:00 hod. do 05:00 hod.).
  • V průběhu dne doprava ve městech funguje bez omezení. Mezi městy a provinciemi je pohyb omezený v závislosti na stupni plánu „paso a paso“
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek