Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Ekvádor

30. červen 2020, aktualizováno 11. 10. 2021 (09:40)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Povinnou náležitostí pro všechny osoby, které si přejí vstoupit na území Ekvádoru, je předložení negativního testu PCR COVID-19. Při příletu do Ekvádoru je negativní test předkládán ke kontrole ekvádorským zdravotním a imigračním úřadům. Negativní výsledek testu nesmí být starší než 3 dny a musí být proveden ve zdravotním středisku nebo v autorizované laboratoři v zemi původu (uznávány jsou testy v angličtině, španělštině, francouzštině a němčině). Není možné se nechat testovat v místě příjezdu.

Děti mladší 2 let a letecký personál nemusí předkládat negativní test. To samé platí pro cestující, kteří v Ekvádoru pouze přestupují. 

Bez testu mohou do země vstoupit i lidé s dokončeným očkováním proti COVID-19. Očkované osoby musí předložit platný očkovací průkaz.

Cestující, kteří prodělali COVID-19 a stále jim vychází pozitivní výsledek PCR testu, mohou vycestovat, pokud od prvních příznaků uběhl více jak měsíc a pokud mají lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu od obvodního lékaře.

Také je nutné vyplnit příjezdový formulář společně s prohlášením o zdravotním stavu, který všichni cestující obdrží v letadle.

V případě cesty na Galapágy je nutné předložit negativní PCR test starý max. 72 hodin a od 01. 09. 2021 je s testem požadován i očkovací průkaz. Novou změnou je zrušení tzv. salvoconducta (povolení pro vstup na Galapágy), které je zaměněno za Průkaz pro kontrolu pohybu (Tarjeta de control de tránsito). Tento dokument vydává Rada vlády zvláštního řežimu na Galapágách (Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galapagos).

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář. Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covidu-19.

Opatření

Opatření

 • Na celostátní úrovní platí povinné nošení roušek ve volném prostranství i v uzavřených budovách/dopravě apod.
 • Je doporučeno dodržovat dvoumetrové rozestupy a při vstupu do obchodu si dezinfikovat ruce, případně celé tělo.
 • Ostatní nařízení můžou být vydávána jednotlivými provinčními/kantonálními vládami, která však neplatí na celostátní úrovni.
 • Obecně se jedná např. o uzavření pláží, diskoték, barů, omezení používání osobní a hromadné dopravy apod.

Doprava

Doprava

 • Letecká komerční doprava je povolena. 
 • Pro vnitrostátní lety není požadován test PCR.

 • V Ekvádoru jsou kantony rozděleny do 3 skupin – dle barev semaforu. Červené jsou kantony s největší nákazou, zelené s nákazou minimální.
 • Pravidla pro pohyb se odvíjejí dle pravidel pro jednotlivé barvy.
 • Je povolena doprava mezi kantony oranžové či zelené barvy.
 • Z červených kantonů je doprava zakázána.
 • Hlavní město Quito je aktuálně nastaveno na oranžovou.
 • Ve městě je povolena městská doprava a jsou otevřené i hlavní autobusové terminály.
 • Stále jsou uzavřené pozemní hranice s Peru i Kolumbií s výjimkou dvou přechodů – Rumichaca a Huaquillas, které nyní slouží především ke komerčním účelům a pro případný návrat Ekvádorců a rezidentů do země.

 • Mezi hlavními městy operují některé letecké společnosti: Quito-Lima (LATAM), Quito-Bogota (Avianca, Copa Airlines).

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek