Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Ekvádor

30. červen 2020, aktualizováno 23. 7. 2021 (11:44)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Povinnou náležitostí pro všechny osoby, které si přejí vstoupit na území Ekvádoru, je předložení negativního testu PCR COVID-19 nebo antigenního testu. Při příletu do Ekvádoru je negativní test předkládán ke kontrole ekvádorským zdravotním a imigračním úřadům. Negativní výsledek testu nesmí být starší než 3 dny a musí být proveden ve zdravotním středisku nebo v autorizované laboratoři v zemi původu (uznávány jsou testy v angličtině, španělštině, francouzštině a němčině). Není možné se nechat testovat v místě příjezdu.

Děti mladší 2 let a letecký personál nemusí předkládat negativní test. To samé platí pro cestující, kteří v Ekvádoru pouze přestupují. 

Bez testu mohou do země vstoupit i lidé s dokončeným očkováním proti COVID-19. Očkované osoby musí předložit platný očkovací průkaz.

Cestující, kteří prodělali COVID-19 a stále jim vychází pozitivní výsledek PCR testu, mohou vycestovat, pokud od prvních příznaků uběhl více jak měsíc a pokud mají lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu od obvodního lékaře.

Také je nutné vyplnit příjezdový formulář společně s prohlášením o zdravotním stavu, který všichni cestující obdrží v letadle.

V případě cesty na Galapágy je nutné předložit negativní PCR nebo antigenní test starý max. 72 hodin. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace. 

Opatření

Opatření

 • Na celostátní úrovní platí povinné nošení roušek ve volném prostranství i v uzavřených budovách/dopravě apod.
 • Je doporučeno dodržovat dvoumetrové rozestupy a při vstupu do obchodu si dezinfikovat ruce, případně celé tělo.
 • Ostatní nařízení můžou být vydávána jednotlivými provinčními/kantonálními vládami, která však neplatí na celostátní úrovni.
 • Obecně se jedná např. o uzavření pláží, diskoték, barů, omezení používání osobní a hromadné dopravy apod.

Doprava

Doprava

 • Letecká komerční doprava je povolena. 
 • Pro vnitrostátní lety není požadován test PCR.

 • V Ekvádoru jsou kantony rozděleny do 3 skupin – dle barev semaforu. Červené jsou kantony s největší nákazou, zelené s nákazou minimální.
 • Pravidla pro pohyb se odvíjejí dle pravidel pro jednotlivé barvy.
 • Je povolena doprava mezi kantony oranžové či zelené barvy.
 • Z červených kantonů je doprava zakázána.
 • Hlavní město Quito je aktuálně nastaveno na oranžovou.
 • Ve městě je povolena městská doprava a jsou otevřené i hlavní autobusové terminály.
 • Stále jsou uzavřené pozemní hranice s Peru i Kolumbií s výjimkou dvou přechodů – Rumichaca a Huaquillas, které nyní slouží především ke komerčním účelům a pro případný návrat Ekvádorců a rezidentů do země.

 • Mezi hlavními městy operují některé letecké společnosti: Quito-Lima (LATAM), Quito-Bogota (Avianca, Copa Airlines).

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek