Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Estonsko

31. květen 2020, aktualizováno 17. 11. 2021 (12:55)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Pro české občany, kteří cestují z ČR do Estonska zůstává povinnost vyplnění příjezdového formuláře (platí i pro dítě) nejdříve 3 dny před přechodem hranic. Potvrzující email o vyplnění příjezdového formuláře je potřeba vytisknout či jinak připravit k prokázání letecké společnosti nebo letištní kontrole.

Čeští občané s potvrzením o očkování nebo o prodělání Covid-19 s QR kódem pouze vyplní příjezdový formulář a nemusí při vstupu do Estonska podstoupit test nebo jít do karantény.

Neočkovaní čeští občané musí kromě předem vyplněného příjezdového formuláře podstoupit dva PCR testy a zachovávat 10 denní karanténu:

- 1. PCR test je nutné podstoupit již při překročení hranic (např. přímo na letišti)

- nastoupit do 10 denní karantény

- pokud byl 1. PCR test negativní, přesně šestý den po překročení hranic je možné podstoupit 2. PCR test

- pokud bude i tento 2. PCR test negativní, skončí karanténa tímto šestým dnem. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář

Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo o cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.

Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

VÝJIMKY PRO:

  • osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
  • osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

  • osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Opatření

Opatření

  • Povinnost nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorách, které jsou volně přístupné (obchody, lékárny, banky, pošty, knihovny, úřady policie, kostely a náboženská centra apod.) a ve veřejné dopravě.
  • Od 25. října musí účastníci starší 18 let před vstupem na většinu organizovaných aktivit (sportovní tréninky, sauny, lázně, divadla, kina, koncerty, kostely, konference, muzea a výstavní sály, restaurace a zábavní podniky) předložit potvrzení o očkování nebo o prodělání Covid-19 (nestačí negativní PCR test).

Doprava

Doprava

  • Bližší informace o leteckém spojení na webu tallinnského letiště.
  • Vnitrostátní estonská autobusová i železniční doprava fungují bez omezení (od 2.8. je opět nutné mít nasazenou roušku s výjimkou dětí do 12 let). 

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

12 / 11 / 2021

Dominikánská republika – aktuální informace pro vstup

Pro vstup do země není vyžadován negativní PCR test. Po příletu mohou probíhat na letištích kontroly teploty...

Celý článek
aktualita

4 / 11 / 2021

Informace ke třetí dávce - očkování proti covidu-19

V České republice se v současné době přeočkovává proti COVID-19 mRNA vakcínami (Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna).

Celý článek