Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Finsko

31. květen 2020, aktualizováno 15. 4. 2021 (10:56)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Vstup cizích státních příslušníků do Finska zůstává omezen a z ČR je povolen pouze ve vyjmenovaných případech. Cestující musí být při hraniční kontrole schopen účel cesty prokázat podpůrnými informacemi/dokumenty (potvrzení o studiu, zvací dopis,…).

Po příjezdu do Finska z České republiky je doporučeno absolvování čtrnáctidenní karantény. Karanténu není třeba absolvovat, pokud se můžete prokázat lékařským potvrzením, že jste prodělal(a) onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících. Pokud cestující může předložit při příjezdu negativní výsledek testu na COVID-19 ne starší než 72 hodin a pokud zůstává ve Finsku na dobu kratší než 72 hodin, karanténu není nutné absolvovat a není potřeba po příjezdu absolvovat nový test. V případě delšího pobytu lze pak karanténu zkrátit absolvováním dvou testů na COVID-19 po příjezdu s negativním výsledkem, nejdříve však 72 hodin po sobě. Pokud cestovatel obdržel negativní test nejdéle 72 hodin před příjezdem, stačí pro ukončení karantény jeden negativní test po příjezdu, absolvovaný však nejdříve 72 hodin po příjezdu

Podmínky pro návrat do ČR: Při návratu veřejnou dopravou: Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář  a doložit písemné potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne starší 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší 24 hodin).  Nejdříve 5 dnů od příjezdu je nutné absolvovat PCR test provedený v ČR. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. 

Při návratu individuální dopravou: Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o negativním testu není vyžadováno. Nejdříve 5 dnů od příjezdu je nutné absolvovat PCR test provedený v ČR. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.  

Opatření

Opatření

  • Původně třítýdenní lockdown, platný od 8. 3., byl prodloužen a bude pokračovat až do 18. 4.
  • Ve vnitřních prostorách je povinnost nosit roušku.
  • Restrikce se liší dle regionů.
Doprava

Doprava

  • Momentálně zajišťuje přímé letecké spojení mezi Helsinkami a Prahou společnost Finnair. Finnair od 28. ledna 2021 od všech cestujících do Finska vyžaduje při odletu v angličtině negativní výsledek testu na COVID-19 nebo lékařské potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 během posledních 6 měsíců (netýká se dětí mladších 2 let a tranzitní letecké dopravy). Akceptován je PCR test (ne starší 72 hodin) i antigenní test (ne starší 48 hodin).

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek