Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Finsko

31. květen 2020, aktualizováno 21. 7. 2021 (09:19)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Od 12. 7. 2021 platí nová pravidla pro vstup do Finska!

Cestující přijíždějící přímo z ČR má při vstupu do země povinnost předložit:

1) certifikát o kompletním očkování,

2) certifikát o prodělání nemoci covid-19 v posledních 6 měsících,

3) certifikát o první dávce očkování, od které uplynulo před vstupem do Finska min. 14 dní, nebo

4) výsledek negativního testu, který není starší než 72 hod.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření

  • Finsko rozděluje regiony podle vážnosti situace do tří fází šíření epidemie: 19 regionů je v současnosti v první fázi, 1 region ve druhé a žádný region ve třetí, nejvážnější.
  • V důsledku pozitivního vývoje dochází pomalu ke kompletnímu rozvolnění. V tuto chvíli jsou omezeny otvírací hodiny restaurací a barů v regionech ve druhé fázi. Určitá omezení se týkají také akcí pro veřejnost.
Doprava

Doprava

  • V současnosti zajišťuje přímé letecké spojení mezi Helsinkami a Prahou společnost Finnair. Finnair od všech cestujících do Finska vyžaduje při odletu v angličtině negativní výsledek testu na COVID-19. Test není vyžadován, pokud se cestující prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících nebo certifikátem o absolvovaném očkování. Test není požadován také v případě tranzitní letecké dopravy a u osob mladších 16 let (u věku 12-15 let je test doporučován). Akceptován je PCR test (ne starší 72 hodin) i antigenní test (ne starší 48 hodin). 

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek