Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Gruzie

9. červen 2020, aktualizováno 11. 4. 2021 (21:07)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: K 1. 2. došlo v Gruzii k uvolnění některých opatření zavedených v souvislosti s COVID-19. Vláda povolila pravidelné mezinárodní lety a zjednodušila podmínky vstupu pro gruzínské občany i cizince. Občané ČR nyní mohou vstupovat do Gruzie za předpokladu, že na hranicích předloží doklad, který prokazuje, že cizinec podstoupil kompletní vakcinaci proti COVID-19 nebo po předložení potvrzení o negativním testu PCR ne starší než 72 hodin. Test PCR budou muset cizinci, třetí den po příjezdu do Gruzie, na vlastní náklady zopakovat. V případě, že test bude negativní, samo-izolace cestovatele nebude nadále povinná.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření


  • Platí povinnost nosit roušky i na otevřeném prostranství, a to na celém území Gruzie.
  • Z důvodu lokálního zhoršení situace byla u některých vesnic zřízena kontrolní stanoviště. Občané jsou podrobováni měření teploty a případně podstupují PCR test. 
  • Zakázán je pohyb osob, užívání veřejných prostranství a dopravy od 21:00 do 5:00h.
  • Jak probíhá postupné uvolňování opatření a jak se liší v jednotlivých městech naleznete zde.
Doprava

Doprava


  • S přihlédnutím k epidemiologickým rizikům nadále platí dosavadní zákaz vstupu do země pozemní cestou.
  • Jsou obnoveny mezinárodní lety.
  • V celé Gruzii byla obnovena MHD.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek