Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Gruzie

9. červen 2020, aktualizováno 19. 7. 2021 (09:34)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Cesta do Gruzie je možná.

Cesta letecky:

1) Cestující s vakcinací proti COVID-19:

 • předloží certifikát o kompletní vakcinaci proti COVID-19.
 • předloží potvrzení o PCR testu s negativním výsledkem, ne starší než 72 hodin (nevyžadují gruzínské úřady, mohou požadovat některé letecké společnosti).
 • před cestou vyplní příjezdový formulář, vytiskne si potvrzení o přijetí elektronického formuláře, které obdrží e-mailem od gruzínských orgánů, a toto předloží při vstupu do země.

2) Cestující bez vakcinace proti COVID-19:

 • předloží potvrzení o PCR testu s negativním výsledkem, ne starší než 72 hodin.
 • třetí den pobytu podstoupí na vlastní náklady další PCR test.
 • před cestou vyplní příjezdový formulář, vytiskne si potvrzení o přijetí elektronického formuláře, které obdrží e-mailem od gruzínských orgánů, a toto předloží při vstupu do země.

Cestující přijíždějící z Indie, nebo ti kteří byli v Indii v posledních 14ti dnech, musí předložit negativní výsledek PCR testu, ne staršího než 72 hodin a podléhají 14ti denní povinné karanténě na vlastní náklady.

S přihlédnutím k epidemiologickým rizikům nadále platí dosavadní zákaz vstupu do země pozemní cestou. MZV upozorňuje na nutnost vyplnění příjezdového formuláře.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd a to vyplněním Příjezdového formuláře. V případě cesty do ČR veřejnou dopravou cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h. před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR). Potvrzení o provedeném testu bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty.

Po příjezdu do ČR se každý cestující (individuální i hromadnou přepravou) samoizoluje, nejpozději 5. den po příjezdu na území ČR má povinnost na vlastní náklady podrobit se RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2.

Opatření

Opatření

 • Platí povinnost nosit roušky i na otevřeném prostranství, a to na celém území Gruzie.
 • V celé Gruzii nadále platí zákaz nočního pohybu osob, dopravy a užívání veřejných prostranství a od 23:00 do 04:00. V případě nutnosti je možné v době zákazu nočního vycházení požádat úřady o jednorázové povolení pohybu mimo domov, například pro případ přesunu na letiště, či jiné mimořádné situace, prostřednictvím telefonní linky 144-1.
 • Z důvodu lokálního zhoršení situace byla u některých vesnic zřízena kontrolní stanoviště. Občané jsou podrobováni měření teploty a případně podstupují PCR test. 
 • Jak probíhá postupné uvolňování opatření a jak se liší v jednotlivých městech naleznete zde.

Doprava

Doprava

 • S přihlédnutím k epidemiologickým rizikům nadále platí dosavadní zákaz vstupu do země pozemní cestou.
 • Jsou obnoveny mezinárodní lety.
 • V celé Gruzii byla obnovena MHD.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek