Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Guatemala

8. červenec 2020, aktualizováno 24. 10. 2021 (20:55)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Guatemala postupně mírně otevírá své hranice pro cizince bez trvalého pobytu včetně turistů.

Všechny osoby ve věku nad 10 let (s výjimkou již naočkovaných) musejí při vstupu do země předložit negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedeného do 72 h. před odletem.

Pokud cestující v uplynulých 6 měsících prodělali nemoc COVID-19, musí mít s sebou lékařský certifikát, který obsahuje datum vyléčení, a tím nahradí výsledek testu PCR.

Již naočkovaní cestující jsou povinni předložit doklad o tom, že druhou dávku očkování obdrželi minimálně 2 týdny před příletem.

Všechny osoby vstupující do Guatemaly letecky musí také před příjezdem vyplnit zdravotní dotazník, který je k dispozici online v angličtině i španělštině spolu s bližšími informacemi o vstupních podmínkách na adrese Protocolo de ingreso al país COVID19 – Instituto Guatemalteco de Migración (igm.gob.gt)

Vstup turistům není oficiálně omezen, ale Migrační institut upozornil, že bude velice pečlivě kontrolovat důvody vstupu.

Pasažéři, kteří v posledních 14 dnech tranzitovali či pobývali ve Velké Británii, Brazílii či JAR, nemohou vstoupit do Guatemaly, pokud nemají guatemalské občanství či pobytové oprávnění a nemají dokončené očkování.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd a to vyplněním Příjezdového formuláře. 

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba mít výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO:

 • osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
 • osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

 • osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Opatření

Opatření

 • Hlavní město a většina dalších regionů jsou v červeném či oranžovém stupni (2 nejpřísnější), kdy je zakázán volný pohyb obyvatel a většina komerčních aktivit.
 • Zbytek je ve žlutém stupni, v zeleném (tedy žádné opatření) není dosud žádný.
 • Nadále je v platnosti povinnost zakrytí dýchacích cest na veřejnosti a ve veřejných institucích.
 • Supermarkety a nákupní centra fungují s kapacitou do 25% a musí zavírat ve 21:00, trhy mohou fungovat mezi 5:00 a 18:00, bary restaurace a noční kluby jsou otevřeny v minimální kapacitě 25% a maximálně do 21:00 h.
 • Mezi 21:00 a 6:00 platí celoplošný zákaz prodeje alkoholu.
 • Všichni s příznaky koronaviru se mají dát (zdarma) vyšetřit v národní síti nemocnic - její kapacity jsou však velmi omezené a mění se každým dnem.
Doprava

Doprava

 • Trvá značné omezení pozemní dopravy mezi jednotlivými regiony, policejní hlídky kontrolují vozidla a ověřují oprávněnost přesunu.
 • Vzhledem k tomu, že většina populace stále riziko nákazy podceňuje, vřele nedoporučujeme používat jakoukoli veřejnou dopravu včetně taxíků.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier. 


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek