Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Guatemala

8. červenec 2020, aktualizováno 13. 7. 2021 (09:06)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Guatemala postupně mírně otevírá své hranice pro cizince bez trvalého pobytu včetně turistů.

Všechny osoby ve věku nad 10 let (s výjimkou již naočkovaných) musejí při vstupu do země předložit negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedeného do 72 h. před odletem.

Pokud cestující v uplynulých 3 měsících prodělali nemoc COVID-19, musí mít s sebou lékařský certifikát, který obsahuje datum vyléčení, a tím nahradí výsledek testu PCR.

Již naočkovaní cestující jsou povinni předložit doklad o tom, že druhou dávku očkování obdrželi minimálně 2 týdny před příletem.

Všechny osoby vstupující do Guatemaly letecky musí také před příjezdem vyplnit zdravotní dotazník, který je k dispozici online v angličtině i španělštině spolu s bližšími informacemi o vstupních podmínkách na adrese Protocolo de ingreso al país COVID19 – Instituto Guatemalteco de Migración (igm.gob.gt). 

Pasažéři, kteří v posledních 14 dnech tranzitovali či pobývali ve Velké Británii, Brazílii či JAR, nemohou vstoupit do Guatemaly, pokud nemají guatemalské občanství či pobytové oprávnění a nemají dokončené očkování.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h. před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Hlavní město a většina dalších regionů jsou v červeném či oranžovém stupni (2 nejpřísnější), kdy je zakázán volný pohyb obyvatel a většina komerčních aktivit.
  • Zbytek je ve žlutém stupni, v zeleném (tedy žádné opatření) není dosud žádný.
  • Nadále je v platnosti povinnost zakrytí dýchacích cest na veřejnosti a ve veřejných institucích.
  • Supermarkety a nákupní centra fungují s kapacitou do 25% a musí zavírat ve 20:00, trhy mohou fungovat mezi 5:00 a 18:00, bary restaurace a noční kluby jsou otevřeny v minimální kapacitě a maximálně do 18:00 h.
  • Všichni s příznaky koronaviru se mají dát (zdarma) vyšetřit v národní síti nemocnic - její kapacity jsou však velmi omezené a mění se každým dnem.
Doprava

Doprava

  • Trvá značné omezení pozemní dopravy mezi jednotlivými regiony, policejní hlídky kontrolují vozidla a ověřují oprávněnost přesunu.
  • Vzhledem k tomu, že většina populace stále riziko nákazy podceňuje, vřele nedoporučujeme používat jakoukoli veřejnou dopravu včetně taxíků.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier. 


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek