Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Honduras

8. červenec 2020, aktualizováno 24. 10. 2021 (20:56)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Letiště jsou otevřená částečně, postupně se obnovují komerční lety i pro cestující bez honduraské národnosti. Turisté musí splnit podmínku "předregistrace" a disponovat negativním COVID testem (PCR, antigenní) ne starším než 72 h před nástupem na let do Hondurasu.

Osoby, které se při vstupu prokáží platným očkovacím průkazem s potvrzením o kompletním očkování, se nemusí prokazovat PCR ani antigenním testem. Očkování musí být ukončeno minimálně 14 dní přes vstupem do země.

Všichni cestující mohou být podrobeni lékařské prohlídce při vstupu do země a v případě symptomů jim může být nařízena izolace na vlastní náklady.

Osoby, které v posledních 15 dnech pobývaly v JAR, nemohou vstoupit do země. Ti, kteří pobývali v posledních 21 dnech v zemích vysokého rizika nákazy (např. UK), taktéž nemohou vstoupit do země. Výjimka platí pro osoby honduraské národnosti a rezidenty, kteří však musí povinně podstoupit karanténu v délce 14 dní od příjezdu do země.

V rámci země je možné cestovat mezi jednotlivými departamenty pouze od 05:00 do 21:00 h.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba mít výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO:

 • osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
 • osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

 • osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Opatření

Opatření

 • V současnosti je v celé zemi od 22:00 do 05:00 zákaz vycházení.
 • Uzavřeny jsou všechny bary, posilovny, divadla, kina a vzdělávací centra a vláda zakázala shlukování se v domácnostech ve větším počtu než 10 lidí.
 • Restaurace jsou otevřeny s 50% kapacitou, v některých oblastech pouze pro dovoz jídla domů či odnos.
 • Obchody a další služby fungují pouze v omezených otevíracích hodinách.
 • Trvá plošné povinné nošení roušek.
 • V případě podezření na nakažení virem mohou zdravotníci rozhodnout až o 14 denním zdravotním dozoru či karanténě. 
 • Země se potýká s podvodnými nabídkami očkování - doporučujeme zvýšenou ostražitost, abyste se vyhnuli případným zdravotním problémům.
Doprava

Doprava

 • Pro volný pohyb po území země je nutné se při pravidelných kontrolách prokazovat rezervací zájezdu/hotelu/letenky/auta.
 • V rámci země není možné cestovat mezi jednotlivými departamenty bez předchozího povolení.
 • Vzhledem k tomu, že většina populace stále riziko nákazy podceňuje, vřele nedoporučujeme používat jakoukoli veřejnou dopravu včetně taxíků.
 • Některá města a oblasti jsou stále částečně uzavřeny, na silnicích dalších oblastí operují kontrolní hlídky, kterým je třeba prokázat důvod přesunu.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek