Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Indie

5. červen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (12:31)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Vycestování z ČR do Indie a některých dalších zemí je v době od 27. dubna do 31. července 2021 zakázáno. Zákaz se týká jak občanů ČR tak i všech cizinců s bydlištěm na území ČR, kromě občanů Indie. Zákaz neplatí pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu, tyto cesty však musí být předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

ndie v současné době turisty na své území vůbec nepouští a ani nevydává turistická víza.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář. Cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě. Cestující musí disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s extrémním rizikem nákazy povinny se nejdříve 10 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. 

Opatření

Opatření

 • Vlády v nejvíce postižených státech/územích přistupují stále častěji k lokálním uzávěrám a dalším restriktivním opatřením směřujícím k omezení pohybu osob či počtů lidí na různých akcích venku a vnitřních prostorách, uzavírání škol a nastavení dodatečných podmínek pro vstup na území.
 • V některých městech, včetně největších měst Dillí a Mumbai (Bombaj), je vyhlášen zákaz vycházení, na mnoha místech platí zákaz nočního vycházení.
 • Velvyslanectví upozorňuje na to, že každý cestující do Indie se musí podrobně seznámit s podmínkami vstupu a pobytu v tom či onom svazovém státě.  
Doprava

Doprava

 • Občané ČR mohou letět z ČR do Indie s jedním přestupem jedině přes Amsterdam, Frankfurt, Paříž nebo Londýn. Od 15. 7. 2021 také přes Malé.
 • Občané ČR nesmí použít (nebudou vpuštěni na palubu) letu odlétajícího do Indie z jiných zemí (týká se i letů do Indie ze Spojených arabských emirátů, Kataru, Bahrajnu, Ománu, Ruska, Ukrajiny), a to i když budou mít platnou letenku. 
 • Vnitrostátní letecká přeprava osob po Indii funguje. Je třeba informovat se na příslušná karanténní opatření v místě odletu a příletu.
 • Mezinárodní železniční přeprava mezi Indií a Pákistánem, mezi Indií a Nepálem a mezi Indií a Bangladéšem je nadále suspendována.

 • Vnitrostátní železniční přeprava je částečně obnovena. Nástup do vlaků je možný jen s platnou, elektronicky předem zakoupenou jízdenkou. Bližší podrobnosti viz: https://www.irctc.co.in.
 • Provoz metra a příměstských vlaků je v kompetenci jednotlivých indických svazových států. V hlavním městě Dillí je provoz metra obnoven v plném rozsahu, časy jsou k dispozici v aplikaci Delhi Metro Rail.
 • Pohyb osob a vozidel mezi státy/územími je centrální vládou povolen.
 • Povolena je autobusová doprava uvnitř indických států/území, a to s omezením přepravní kapacity.
 • Obnoveny jsou služby taxi, sdílených taxi a také rikš. Fungují také taxislužby typu Uber, Ola apod.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek