Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Indie

5. červen 2020, aktualizováno 7. 10. 2021 (11:33)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Indie v současné době turisty na své území vůbec nepouští a ani nevydává turistická víza. Víza za jinými účely vydává. Více informací o tom lze najít na stránce indické imigrační služby.

Postup po příletu do Indie z Evropy, Blízkého východu, Bangladéše, Botswany, Číny, Mauricia, JAR, Nového Zélandu nebo Zimbabwe

 • po vystoupení z letadla je cestujícímu zkontrolována tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, cestující se zvýšenou teplotou jsou odváženi k lékařskému vyšetření;
 • cestující na letišti obdrží covidový formulář k vyplnění (doporučuje se mít propisku s sebou);
 • cestující odevzdá vyplněný covidový formulář v místě, kde zaplatí stanovený poplatek (v Dillí 500,- indických rupií, v Mumbai 600,- indických rupií) v hotovosti nebo platební kartou, nebo prokáže, že úhradu již provedl bezhotovostně prostřednictvím internetu;
 • cestující obdrží poukaz na uskutečnění RT-PCR testu (na test na letišti v Dillí je možné se objednat na stránce https://www.newdelhiairport.in/covid19-rtpcr-test-appointment-booking, na letišti v Mumbai na stránce https://covid19.suburbandiagnostics.com/signin);
 • cestující absolvuje RT-PCR test (provádí se výtěr z jedné nosní dírky a výtěr z krku), výsledek obdrží cestující na udané číslo indického mobilu (udá-li cestující v covidovém formuláři české číslo mobilu, výsledek neobdrží);
 • cestující prochází pasovou kontrolou, kde je povinen odevzdat vyplněný příletový formulář, který obdržel během letu,
 • cestující si vyzvedne zavazadla u příslušného pásu a projde celní kontrolou,
 • je-li letiště příletu finální destinací, cestující opouští letiště, neměl by však použít hromadnou dopravu, ale individuálně domluvený odvoz, a měl by po dobu 14 dnů monitorovat svůj zdravotní stav (tj. nemusí absolvovat žádnou karanténu), některá letiště v Indii však mají přísnější pravidla (např. při příletu na letiště Mumbai je od 3. září 2021 nařízena povinná domácí či hotelová karanténa po dobu 14 dní);
 • je-li letiště příletu pouze tranzitní, cestující může pokračovat na návazný spoj a dalších 14 dní musí monitorovat svůj zdravotní stav (tj. nemusí absolvovat žádnou karanténu), avšak ten cestující, který v uplynulých 14 dnech navštívil Velkou Británii, Brazílii nebo Jihoafrickou republiku, v těchto případech musí počkat minimálně 6-8 hodin na výsledek testu;
 • cestující, který v uplynulých 14 dnech navštívil Velkou Británii, Brazílii nebo Jihoafrickou republiku, nebo přes tyto země jen tranzitoval, je povinen se po opuštění cílového letiště uchýlit na 7 dnů do domácí karantény a 8. den absolvovat další RT-PCR test. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář.

Před zahájením cesty do ČR cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Stejně tak musí cestující disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu. Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2, příjezdový formulář a rezervaci na RT-PCR, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území ČR. Po vstupu na území ČR se nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19. Podrobnosti a další výjimky najdete v ochranném opatření.

Opatření

Opatření

 • Vlády v některých indických státech/územích přistupují k lokálním uzávěrám a dalším restriktivním opatřením směřujícím k omezení pohybu osob či počtů lidí na různých akcích venku a vnitřních prostorách, uzavírání škol a nastavení dodatečných podmínek pro vstup na území.
 • Na některých místech v Indii platí zákaz nočního vycházení.
 • Velvyslanectví upozorňuje na to, že každý cestující do Indie se musí podrobně seznámit s podmínkami vstupu a pobytu v tom či onom svazovém státě. 

Doprava

Doprava

 • Občané ČR mohou cestovat do Indie jen letecky nebo lodí.
 • Pozemní hraniční přechody jsou otevřeny pouze pro občany sousedních zemí a občané ČR jimi mohou projet v zásadě pouze jako řidiči mezinárodní nákladní dopravy.
 • To neplatí pro pozemní hraniční přechody mezi Indií a Pákistánem.
 • Občané ČR mohou letět z ČR do Indie s jedním přestupem jedině přes Amsterdam, Frankfurt, Paříž nebo Londýn. Od 15. 7. 2021 také přes Malé.

 • Občané ČR nesmí použít (nebudou vpuštěni na palubu) letu odlétajícího do Indie z jiných zemí (týká se i letů do Indie ze Spojených arabských emirátů, Kataru, Bahrajnu, Ománu, Ruska, Ukrajiny), a to i když budou mít platnou letenku.
 • Určité výjimky platí pouze pro držitele indického průkazu OCI (Overseas Citizen of India) nebo průkazu PIO (Person of Indian Origin), přesný rozsah je uveden na stránce https://www.civilaviation.gov.in/en/about-air-transport-bubbles.
 • Vnitrostátní železniční přeprava je obnovena. Nástup do vlaků je možný jen s platnou, elektronicky předem zakoupenou jízdenkou. Bližší podrobnosti viz: https://www.irctc.co.in.

 • Provoz metra a příměstských vlaků je v kompetenci jednotlivých indických svazových států.
 • V hlavním městě Dillí je provoz metra obnoven, časy jsou k dispozici v aplikaci Delhi Metro Rail.
 • Silniční přeprava
 • Pohyb osob a vozidel mezi státy/územími je centrální vládou povolen.
 • Povolena je autobusová doprava uvnitř indických států/území, a to s omezením přepravní kapacity.
 • Obnoveny jsou služby taxi, sdílených taxi a také rikš. Fungují také taxislužby typu Uber, Ola apod.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek