Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Indonésie

5. červen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (13:39)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Platí zákaz vstupu do země a letištního tranzitu pro všechny cizí státní příslušníky.

Nová opatření od 6. 7. 2021, do doby utlumení nové vlny pandemie v zemi.

 • všichni cestující ze zahraničí jsou povinni prokázat se očkováním v min. první dávce; totéž platí pro cestující (domácí i zahraniční občany), kteří chtějí letecky vycestovat ze země
 • povinná popříletová karanténa v určených hotelových zařízeních je prodloužena na 8x24 hod., přičemž cestující jsou povinni podstoupit PCR test 3x24 hod. před odletem s negativním výsledkem, následný PCR test do 24 hod. po příletu do Indonésie a další PCR test pak 7x24 hod. před ukončením povinné 8-denní karantény

Cizí státní příslušníci mladší 12 let, kteří cestují s rodiči vnitrostátním letem nebo přilétají do Indonésie, nejsou povinni prokázat se certifikátem o podstoupeném očkování.

Cizí státní příslušníci přilétající do Indonésie se musí prokázat certifikátem o dokončeném očkování (dle typu vakcíny, tj. obvykle ve dvou dávkách).

Cizí státní příslušníci ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě, kteří nemohou být očkování ze zdravotních důvodů, nejsou povinni prokázat se certifikátem o podstoupeném očkování, a to za podmínky, že zdravotní důvody bránící očkování doloží lékařským potvrzením.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

 • Téměř ve všech provinciích země, včetně hlavního města Jakarty, platí režim tzv. místních mikro-restrikcí (PPKM mikro).
 • V jeho rámci oblastní komunity (neighbourhood areas) v městech a obcích přistupují k místnímu lockdown, pokud se u nich razantně zvýší počet covid nakažených (o více jak 100 osob za posledních 7 dnů).
 • Nadále platí omezení pro počet osob v nákupních střediscích, restauracích a veřejných dopravních prostředcích.
 • V uzavřených prostorách i na veřejnosti jsou lidé povinni nosit roušky, dodržovat hygienické zásady včetně mytí rukou a dodržovat rozestupy.   
Doprava

Doprava

 • Mezinárodní doprava pokračuje v omezeném rozsahu.
 •  Qatar Airways létají z Jakarty do Doha s návaznými přestupy do Evropy.
 • Domácí aerolinky Garuda Airlines létají z Denpasaru na Bali s přestupem v Jakartě do Amsterodamu.
 • Lety z Jakarty částečně obnovily také letecké společnosti Emirates a Etihad. 
 • Je vždy potřeba se informovat u konkrétní letecké společnosti, zda v daném termínu let uskuteční a za jakých podmínek (test na COVID-19, prokázání návazné cesty z letiště příletu do cílové destinace apod.) budou cestující přijeti do přepravy.
 • Vnitrostátní doprava probíhá za zvláštních podmínek. V letadlech je možné využít jen 50% kapacity z důvodu dodržení odstupu, pasažéři musí prokázat negativní COVID-test.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek