Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k vývoji pandemické situace a omezené dostupnosti informací k restrikcím v jednotlivých zemích

INFORMACE NA TOMTO PORTÁLE JIŽ NEJSOU AKTUALIZOVÁNY.

Pro aktuální informace Vám doporučujeme navštívit weby ambasád jednotlivých zemí, případně i web Ministerstva zahraničních věcí ČR.

INFORMACE O COVID-19

SARS-CoV-2 je označení pro nový typ koronaviru, který dosud nebyl u lidí identifikován. Způsobuje vysoce nakažlivé virové onemocnění nazývané jako COVID-19. První případy byly hlášeny na přelomu roku 2019 a 2020 ve městě Wu-chan v Číně. Vzhledem ke snadnému přenosu se velmi rychle rozšířilo postupně na všechny kontinenty.

COVID-19 byl 11. 3. 2020 Světovou zdravotnickou organizací označen za pandemii.

Odkazy


PŘENOS KORONAVIROVÉ NÁKAZY

Koronavirus se přenáší hlavně tzv. kapénkami, tedy kýcháním, kašlem nebo při vzájemné interakci lidí po určitou dobu v těsné blízkosti (obvykle méně než jeden metr). Kapénky mohou být vdechnuty, nebo ulpí na povrchu, kde může virus přežít několik hodin (měď, karton) až několik dní (plast a nerezová ocel). Člověk se následně nakazí kontaktem infikovaných rukou s nosem, ústy nebo očima.

Množství životaschopného viru se však časem snižuje a nemusí být vždy přítomno v dostatečném množství, aby způsobilo infekci.

PŘÍZNAKY COVID-19 A PRŮKAZ VIRU

Příznaky nemoci se mohou lišit. Nejčastěji se objevuje zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, únava, bolest kloubů a svalů. Příznakem může být také průjem, zvracení, zánět spojivek, různé druhy vyrážky, postižení cév (covidové prsty), ztráta čichu a chuti.

Jsou známy i bezpříznakové nákazy.

V nejzávažnějších případech dochází k rozvoji zápalu plic, syndromu akutní dechové tísně a mohou se přidávat další komplikace. Onemocnění může vést k úmrtí. Častěji bývají pro závažný průběh hospitalizovány osoby ve věku nad 60 let a osoby, které trpí současně jiným onemocněním.

Inkubační doba je nejčastěji 5-6 dnů, s maximálním rozsahem 1-14 dnů. Jedinec může být infekční 1-3 dny před propuknutím prvním příznaků.

Vzhledem k tomu, že projevy nemoci jsou podobné jako např. u chřipky nebo jiných respiračních nákaz, je obtížné nemoci pomocí příznaků odlišit. V současnosti je jediný možný způsob potvrzení onemocnění covid-19 laboratorními metodami. Buď se používají metody, které detekují přímo virus nebo metody, které detekují protilátky proti viru.

PREVENCE A LÉČBA

Mezi významná preventivní opatření patří, stejně jako u jiných kapénkami přenosných virových onemocnění, zpřísnění hygienických pravidel, hlavně důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou, dezinfekce rukou virucidními prostředky, ochranná obličejová rouška / respirátor, vyhýbání se prostorám s větší kumulací osob, osobám s respiračními potížemi a posilování imunity zdravým životním stylem.

Většina zemí zavedla plošná protiepidemická opatření různé intenzity k zabránění dalšího šíření onemocnění. Léčba covid-19 je v současnosti pouze symptomatická, tzn. zaměřená spíše na projevy onemocnění než na eliminaci samotného viru. Zkouší se využití antivirotik a experimentálních léků.

OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU-19

Očkování v ČR probíhá dle Metodického pokynu pro očkovací kampaň (MZ ČR, ze dne 12. ledna 2021, aktualizováno 17. černa 2021).

Očkovací látky proti onemocnění covid-19 dostupné v ČR jsou neživé. 

Obecně je třeba dodržovat intervaly mezi očkováními – 14 dnů mezi neživými a měsíc mezi živou a neživou vakcínou (v tomto pořadí). Dle aktuálního doporučení České vakcinologické společnosti je možné vakcíny proti nemoci covid-19 aplikovat současně nebo v jakémkoli intervalu od jiných vakcín. Více informací zde.

I po prodělaném onemocnění covid-19 je možné očkování, a to vzhledem k tomu, že není dosud známa délka ochrany po proběhlé infekci. Po dobu tří měsíců od onemocnění je reinfekce nepravděpodobná. MZ ČR zrušilo s platností od 26. 6. 2021 90denní ochranou lhůtu, po kterou si lidé po prodělání onemocnění nemohli rezervovat termín očkování. Cílem je urychlit očkování i u této nemalé skupiny obyvatel, a to i s ohledem na výskyt mutací. U očkovaných, kteří dříve prodělali covid-19, nebyl po očkování zaznamenán vyšší výskyt nežádoucích účinků.

Před očkováním není nutné a ani se rutinně neprovádí testování na protilátky ani testování na přítomnost viru (antigenní test) či jeho nukleové kyseliny (PCR test).

Očkování se doporučuje v podstatě všem dospělým osobám nad 5 let, pouze u osob s alergickou reakcí po jakékoli vakcíně či injekční terapii je třeba zvýšené opatrnosti.

Vakcína je kontraindikovaná u osob s alergickou reakcí na jakoukoli složku vakcíny či po předchozí dávce očkování proti covidu-19.

Očkování proti onemocnění covid-19 v těhotenství je možné a mělo by být nabízeno těhotným ženám podobně jako ostatní dospělé populaci na základě věku, klinického a pracovního rizika. Očkování je vhodné plánovat po ukončení 12. týdne gravidity. Na základě mechanismu účinku vakcín proti covidu-19 v lidském těle nejsou tyto vakcíny považovány za rizikové pro kojící ženu a její kojené dítě. Kojící ženy mohou proto být také očkované proti covid-19.

U vážně nemocných osob, např. s onkologickou či imunosupresivní léčbou, se očkování rovněž doporučuje, protože u nich předpokládáme vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu covidu-19. Přestože nemusí být očkování u těchto pacientů tak účinné jako u ostatních, tzn. nemusí zamezit vzniku nákazy, může ale zabránit těžkému průběhu nemoci.

Dostatečná ochrana proti covid-19 nastupuje cca 14 dní po dokončeném základním očkovacím schématu. MZ ČR vydalo s platností od 24. 1. 2022 rozhodnutí o podání třetí posilovací dávky u osob nad 12 let (po uplynutí 5 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu) a dne a s platností od 2. 9. 2021 rozhodnutí o podání dodatečné dávky (po uplynutí 4 týdnů od dokončení základního očkovacího schématu) včetně specifikace, komu je třetí dávka doporučena / určena. K aplikaci posilovací či dodatečné dávky se dočasně povoluje použití vakcíny Comirnaty (Pfizer / BioNTech) a Spikevax (Moderna) u osob ve věku nad 18 let věku. U osob ve věku 5 až 17 let včetně je možné aplikovat posilovací dávku vakcínou Comirnaty (Pfizer / BioNTech).

V případě dvoudávkového očkovacího schématu je doporučeno pro druhou dávku použít stejnou očkovací látku.