Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Irsko

31. květen 2020, aktualizováno 24. 10. 2021 (20:33)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Cesty do Irska za turistickým účelem jsou možné.

Občané EU mohou přicestovat do Irska, aniž by museli podstoupit karanténu, pokud prokáží, že:

  • jsou plně očkováni
  • prodělali onemocnění Covid-19 v uplynulých 180ti dnech
  • mají negativní PCR test (ne starší 72 hodin)

Irsko aplikuje jednotný digitální covidový certifikát (EU Digital Covid Certificate), který obsahuje informaci, že je cestující plně naočkován, prodělal onemocnění COVID-19 nebo má negativní PCR test. Cestující, který přijede do Irska z ČR (a v posledních 14ti dnech nepobýval mimo EU) s tímto certifikátem, již nemusí podstoupit karanténu. 

Pro všechny cestující starší 16 let platí povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form (odkaz zde). Děti do 15 let včetně se uvádí do formuláře doprovázející dospělé osoby.

Děti mezi 12. až 17. rokem, které nebyly očkovány anebo nemoc Covid-19 neprodělaly, musí nadále přicestovat s negativním PCR testem (ne starším 72 hod). Karanténu nemusí podstoupit. Vyňati z této povinnosti jsou děti do 11 let včetně.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd Příjezdového formuláře. 

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covidu-19.

Opatření

Opatření

  • Organizované venkovní akce - většinu míst může navštívit maximálně 200 účastníků. Pro místa s kapacitou větší než 5 000 je zaveden limit 500 lidí s vhodnými ochrannými opatřeními.
  • Veřejná doprava v současné době funguje na 75% normální kapacity.

  • Základní přehled o opatřeních pro určitý stupeň naleznete v dokumentu, který je ke stažení na vládním webu.
Doprava

Doprava

  • Přímé letecké spojení Dublin-Praha poskytované společností Ryanair je opět obnoveno (zatím pouze pondělky a pátky).
  • Pro let do Prahy je nadále možno využít let společnosti KLM s přestupem v Amsterdamu, který operuje několikrát denně.
  • Funguje námořní spojení mezi Irskem a Francií pro pozemní cestu.
  • Letecký tranzit, tj. přestup na letišti v Dublinu, není omezen.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek