Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Island

29. květen 2020, aktualizováno 23. 7. 2021 (11:49)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Všichni cestující se musí před příjezdem na Island předem zaregistrovat a potvrdit svůj den odletu, pokud je znám. Na hranici musí předložit potvrzení o úplném očkování (14 dní od druhé dávky, nebo 14 dnů od dávky Janssen / Johnson & Johnson, aby byl certifikát platný) nebo potvrzení o předchozí prodělané infekci. Pokud certifikát není platný, musí jednotlivec podstoupit 2 testy a mezi nimi karanténu po dobu 5 dnů.

Děti narozené v roce 2005 nebo později nemusí být testovány na hranicích. Jsou osvobozeny od povinnosti předložit negativní certifikát PCR při příjezdu. Pokud dítě cestuje s osobou, která musí být v karanténě, zůstane s ní a je propuštěno z karantény, pokud je druhý test takovéto doprovázející osoby negativní. Pokud je doprovázející osoba osvobozena od dvojitého screeningu a karantény, je osvobozeno i dítě. Dítě, které cestuje samo, nemusí být v karanténě.

Děti narozené v roce 2004 nebo dříve musí být podrobeny testování na hranici, dále karanténě po dobu 5 dnů a poté testovány podruhé, pokud nemají osvědčení o úplném očkování. Děti, které nedosáhly věku 18 let, mohou cestovat na Island se svými rodiči, jsou-li rodiče osvobozeni od cestovních omezení na Island.

Od 27. července 2021 dochází ke změně podmínek cestování na Island. I očkovaní nebo s testem na protilátky budou muset mít PCR nebo antigen test nikoli starší 72 hodin před nástupem na palubu letadla.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření

  • Je nezbytné dodržovat odstup minimálně 1 metr.
  • Rouška se nasazuje všude, kde tuto vzdálenost mezi osobami nelze dodržet.
  • Také v dopravních prostředcích, u lékařů a ve většině vnitřních prostor, kde se poskytují služby.
  • Maska musí zakrývat ústa i nos.
  • Další platná opatření naleznete přehledně zde.
Doprava

Doprava

  • Letecký tranzit přes Island (např. z USA dále do Evropy) je možný. Pobyt je možný pouze po nezbytně nutnou dobu v tranzitním prostoru letiště.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek