Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Island

29. květen 2020, aktualizováno 11. 10. 2021 (09:43)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Vyplnění on-line formuláře ještě před odletem na Island, ve kterém cestující uvede některé osobní údaje, kontakt a adresu během plánovaného pobytu na Islandu, informace o příletu a odletu, nedávno navštívených zemích či případných symptomech COVID-19. Od 1. dubna je povinné uvádět do formuláře datum odletu z Islandu, nejedná-li se o dlouhodobý pobyt.

- při nástupu do letadla se prokázat negativním PCR- testem (ne starším 72 hodin). V případě osob s ukončeným očkováním nebo prodělanou infekcí Covid-19 postačuje i antigenní test. 

Pro osoby, které se neprokáží EU Covid pasem potvrzujícím ukončené očkování (nejméně 14 dní po druhé dávce) nebo prodělání nemoci Covid-19:

- další PCR-test při vstupu do země, na který naváže 5-6 denní karanténa. Její ukončení je vázáno na druhý negativní test. Vstupní PCR-testy po příjezdu do země jsou pro všechny cestovatele poskytovány zdarma. Více informací k místům, kde lze podstoupit druhý test, lze obdržet na letišti. V případě pozitivního výsledku testu po příletu je cestující povinen setrvat v karanténě v určeném karanténním zařízení (zdarma).

V současnosti je Česká republika zařazena mezi země označené jako "risk area". V karanténě je třeba setrvat do doby obdržení druhého negativního testu po příjezdu do země. Osoby přijíždějící ze zemí, kvalifikovaných jako "risk area" (vč. ČR) budou moci počínaje 31.5.2021 karanténu absolvovat i v jiném vhodném ubytování, pokud vyhovuje stanoveným karanténním podmínkám.

Nezletilí cestující narození v roce 2005 a později nepodléhají testování na hranicích ani karanténě. Pokud však cestují s dospělou osobou, která je povinna po příjezdu setrvat v karanténě, musí sdílet karanténu s touto osobou.

Děti, které nedosáhly 18 let věku mohou cestovat na Island se svými rodiči v případě, že se na rodiče nevztahuje restrikce k cestě. Nezletilí narození v roce 2004 a dříve jsou na hranicích testováni a vztahuje se na ně nezbytná karanténa do výsledku druhého testu, pokud nemají doklad o ukončené vakcinaci.

- cestovatelé jsou islandskými úřady rovněž vyzýváni ke stažení trackovací aplikace Rakning C-19 a její využívání během pobytu v zemi.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covidu-19.

Opatření

Opatření

  • Je nezbytné dodržovat odstup minimálně 1 metr.
  • Rouška se nasazuje všude, kde tuto vzdálenost mezi osobami nelze dodržet.
  • Také v dopravních prostředcích, u lékařů a ve většině vnitřních prostor, kde se poskytují služby.
  • Maska musí zakrývat ústa i nos.
  • Další platná opatření naleznete přehledně zde.
Doprava

Doprava

  • Letecký tranzit přes Island (např. z USA dále do Evropy) je možný. Pobyt je možný pouze po nezbytně nutnou dobu v tranzitním prostoru letiště.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek