Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Itálie

29. květen 2020, aktualizováno 20. 10. 2021 (18:55)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Itálii je možno navštívit bez udání důvodu, tj. i za účelem turistiky – je nutno dodržet podmínky vstupu do Itálie.

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit DVĚ podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění) - PLF formulář. Děti mladší 6 let nemusejí mít test.

Digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), nezletilé dítě může být registrováno v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou.

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU, Kanady, Japonska a USA). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří níže uvedených skutečností:

 • ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny ( pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky!) Itálie uznává vakcíny schválené EMA, Covishield (Serum Institute of India) v licenci AstraZeneca; R-CoVI (R-Pharm) dle licence Astra Zeneca a Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz) vyrobená dle licence AstraZeneca.
 • negativní PCR nebo antigenní (provedené výtěrem z nosohltanu, ne ze slin atp.) test ne starší 48hodin. Výjimku z testu mají děti mladší 6 let. Děti starší 11 let, tj. od 12. narozenin musí mít EU certifikát např. při vstupu do vnitřních prostor restaurací, zábavních parků atp.
 • prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu)

Pokud se cestující neprokáže některým z uvedených certifikátů, nebo nespadá pod výjimky, následuje povinná pětidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní). V tomto případě platí povinnost nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení ASL.

Sicílie regionálními nařízeními zavedla do 1. září povinné testování pro osoby, které přijíždějí (nebo v posledních 14 dnech pobývaly) ze Španělska, Portugalska, Malty, Řecka, Francie a Nizozemí.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19.

Opatření

Opatření

 • V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu, který platí do 31.12. 2021.
 • Nošení roušek je povinné v uzavřených prostorách a také všude tam, kde dochází ke shlukům osob.
 • S postupující variantou Delta IT vláda přistoupila k zavedení nových opatření k potlačení šíření viru, která jsou založena na rozsáhlejším používání anti-COVID zelených certifikátů a úpravě rizikových parametrů pro vyhodnocování epidemiologické situace v regionech.
 • Tzv. zelený certifikát je vyžadován pro osoby od 12 let včetně (tj. od 12. narozenin) při vstupu do vnitřních prostor restaurací, barů, tělocvičen, muzeí, bazénů, kinosálů, na výstavy, koncerty nebo jiné kulturní akce či na některé další aktivity. Pro získání certifikátu bude třeba absolvovat alespoň 1 dávku očkování, prokázat se negativní testem na covid-19 - provedeným v posledních 48 hodinách nebo proděláním tohoto onemocnění v posledních 6 měsících.)
 • Nově se Sicílie ocitá v tzv. žluté zóně (povinnost nosit roušky i vně).
 • Uvnitř Itálie může platit různý stupeň omezení pohybu dle regionů, aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus
Všichni cestující by si před cestou do Itálie měli vyplnit čestné prohlášení.
Doprava

Doprava

 • Letecká doprava již funguje na komerční bázi.
 • Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.
 • EU certifikát je důsledně vyžadován i u cestujících v letadlech a vysokorychlostních vlacích. Rovněž tak v případě cestujících na lodích, trajektech (s výjimkou Messinské úžiny) a v dálkových autobusech, jejichž trasa vede přes hranici regionu. Po cestujících v městské hromadné dopravě nebude certifikát vyžadován. Nebudou jej muset předkládat ani osoby, které se kvůli věku či zdravotnímu omezení nemohou nechat očkovat.
 • Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.
Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek