Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Itálie

29. květen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (09:55)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Itálii je možno navštívit bez udání důvodu, tj. i za účelem turistiky.

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit DVĚ podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění) - PLF formulář. Děti mladší 6 let nemusejí mít test.

Digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), nezletilé dítě může být registrováno v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou.

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU, Kanady, Japonska a USA). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří níže uvedených skutečností:

 • ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA - pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky!)
 • negativní PCR nebo antigenní (provedené výtěrem z nosohltanu, ne ze slin atp.) test ne starší 48hodin. Výjimku z testu mají děti mladší 6 let.
 • prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu)

Pokud se cestující neprokáže některým z uvedených certifikátů, nebo nespadá pod výjimky, následuje povinná desetidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní). V tomto případě platí povinnost nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení ASL.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení.

Opatření

Opatření

 • V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu, který platí do 31.12. 2021.
 • Nošení roušek je povinné v uzavřených prostorách a také všude tam, kde dochází ke shlukům osob.
 • S postupující variantou Delta IT vláda přistoupila k zavedení nových opatření k potlačení šíření viru, která jsou založena na rozsáhlejším používání anti-COVID zelených certifikátů a úpravě rizikových parametrů pro vyhodnocování epidemiologické situace v regionech.
 • Od 6. 8. bude tzv. zelený certifikát vyžadován pro osoby starší 12 let při vstupu do vnitřních prostor restaurací, barů, tělocvičen, muzeí, bazénů, kinosálů, na výstavy, koncerty nebo jiné kulturní akce či na některé další aktivity. Pro získání certifikátu bude třeba absolvovat alespoň 1 dávku očkování, prokázat se negativní testem na covid-19 - provedeným v posledních 48 hodinách nebo proděláním tohoto onemocnění v posledních 6 měsících.)
 • Uvnitř Itálie může platit různý stupeň omezení pohybu dle regionů, aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus
Všichni cestující by si před cestou do Itálie měli vyplnit čestné prohlášení.
Doprava

Doprava

 • Letecká doprava již funguje na komerční bázi.
 • Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.
 • Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.
Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek