Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Itálie

29. květen 2020, aktualizováno 13. 4. 2021 (10:27)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu:  Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h. Výjimku mají děti mladší 2 let.

Do 30. 4. 2021 byla prodloužena platnost nového nařízení: před příjezdem je povinný test - karanténa 5 dní a opět povinný test (testy mohou být antigenní nebo PCR). Platí to pro osoby, které 14 dní před vstupem do Itálie pobývaly nebo projížděly jedním či více státy a území EU. Výjimky pro cesty z pracovních a jiných nezbytných důvodů zůstaly zachovány.

Pokud se cestující neprokáže testem, následuje povinná čtrnáctidenní karanténa.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována. (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria - návod: do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione" a místo pobytu)

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 8 odst. 7 Dekretu premiéra):

 • vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) - do 120h
 • průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)
 • zdravotnický personál z pracovních důvodů
 • přeshraniční pracovníci
 • zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí
 • zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál
 • žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště
 • posádky dopravních a přepravních prostředků
 • cestující z tzv. Covid-testovaných letů

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření

 • V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav je vyhlášen do 30. dubna 2021 - toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti).
 • Zákaz pohybu mezi regiony byl prodloužen do 30. dubna včetně, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu.
 • Zákaz nočního vycházení od 22:00 do 5:00 zůstává v platnosti. 
 • Lyžařská střediska v Itálii zůstávají uzavřena pro amatérský sport z důvodu šíření mutací koronaviru.
 • Roušky je povinno používat všude (uvnitř i vně). 
 • Důrazně je doporučeno nosit roušky i v obytných prostorách při přítomnosti nespolužijících osob.
 • Všichni cestující by si před cestou do Itálie měli vyplnit čestné prohlášení.
Doprava

Doprava

 • Ve světle nových opatření je v transitu přes červenou a oranžovou zónu je nutno prokázat účel a nezbytnost cesty.
 • Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin.
 • Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).
 • Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Vzhledem k šíření viru je nutno počítat s jejím postupným omezováním z důvodu nerentability.

 • Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.
Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek