Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Japonsko

4. červen 2020, aktualizováno 14. 4. 2021 (12:37)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: V současné době stále platí zákaz vstupu za účelem turistiky na území Japonska s výjimkou osob majících v Japonsku legální dlouhodobý pobytový status. Cizinci, kteří jsou držiteli trvalých a dlouhodobých pobytových oprávnění, tj. zaměstnanci, podnikatelé, studenti a jejich rodiny, Japonsko mohou opustit a opět se do země vrátit. 

Dále by měl být umožněn krátkodobý vstup za účelem obchodním a dlouhodobý pobyt (nad 90 dnů) pro osoby zejména za účelem studia a z rodinných důvodů. Tyto osoby budou muset nejprve obdržet vízum na Velvyslanectví Japonska v Praze s tím, že zvoucí subjekt těchto osob jim bude garantovat splnění japonských karanténních opatření.

Při tranzitu nelze opustit tranzitní prostor.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření

  • Všechny osoby přijíždějící ze zahraničí, na něž se nevztahuje úplný zákaz vstupu na japonské území, musejí po příletu na 14 dní do karantény a nesmějí používat veřejnou dopravu.
  • S účinností od 5. 4. 2021 na dobu jednoho měsíce, vyhlásila japonská vláda tzv. kvazi opatření, jež jsou cílena na omezení šíření koronaviru, zvláště pak jeho mutací. Opatření jsou vyhlášena pro prefektury Ósaka, Hjógo a Mijagi, a týkají se především omezení otevírací doby restaurací, jídelen a barů s tím, že je možno nedodržování opatření sankcionovat. V závislosti na vývoji situace se opatření rozšiřují i na další prefektury (Tokio).
  • Občané jsou vládními představiteli Japonska vyzýváni k zodpovědnému chování, tzv. novému životnímu stylu (dodržování vzájemných odstupů, nošení roušek, přednost kontaktům „na dálku“). 
Doprava

Doprava

  • Při tranzitu nelze opustit tranzitní prostor, což komplikuje především přesuny mezi mezinárodními tokijskými letišti Narita a Haneda či mezi terminály letiště Narita. Tzv. „shore pass“, jimiž japonská strana řeší obdobné případy, je vystavován na ad hoc bázi a MZV tudíž nemůže garantovat, že bude vždy vydán (jsou známy pozitivní i negativní případy).
  •  Případný tranzit přes Tokio MZv doporučuje realizovat v rámci jednoho dne bez přejezdů mezi terminály či letišti.  
  • V rámci nabízených možností komerčních letů lze využít např. lety se společnostmi ANA /Lufthansa a Finnair.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek