Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Japonsko

4. červen 2020, aktualizováno 11. 1. 2021 (17:24)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: 

Až do odvolání je zrušena platnost víz již udělených občanům Schengenského prostoru, včetně občanů ČR, a pozastavení platnosti dohod o bezvízovém styku.

V současné době stále platí zákaz vstupu za účelem turistiky na území Japonska s výjimkou osob majících v Japonsku legální dlouhodobý pobytový status. Na základě nově přijatých opatření budou moci cizinci, kteří jsou držiteli trvalých a dlouhodobých pobytových oprávnění, tj. zaměstnanci, podnikatelé, studenti a jejich rodiny, Japonsko opustit a opět se do země vrátit. Toto opatření zároveň umožní návrat těch rezidentů, kteří z Japonska vycestovali do zemí, uvedených na seznamu zemí, z nichž Japonsko vstup do země zakazuje.

Podmínky pro návrat do ČR: Pokud cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) nepobývali před vstupem do ČR déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území červených zemí dle semaforu MZ ČR, mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Opatření

Opatření

  • Všechny osoby přijíždějící ze zahraničí, na něž se nevztahuje úplný zákaz vstupu na japonské území, musejí po příletu na 14 dní do karantény a nesmějí používat veřejnou dopravu.
  • Ti, kteří navštívili v předchozích 14 dnech jednu ze 146 zemí uvedených na seznamu států se zákazem vstupu či přes ni tranzitovali, se musejí po příletu podrobit testu PCR.
  • Občané jsou vládními představiteli Japonska vyzýváni k zodpovědnému chování, tzv. novému životnímu stylu (dodržování vzájemných odstupů, nošení roušek, přednost kontaktům „na dálku“). 
Doprava

Doprava

  • Při tranzitu nelze opustit tranzitní prostor, což komplikuje především přesuny mezi mezinárodními tokijskými letišti Narita a Haneda či mezi terminály letiště Narita. 
  • Tzv. „shore pass“, jimiž japonská strana řeší obdobné případy, je vystavován na ad hoc bázi a MZv tudíž nemůže garantovat, že bude vždy vydán (jsou známy pozitivní i negativní případy).
  •  Případný tranzit přes Tokio MZv doporučuje realizovat v rámci jednoho dne bez přejezdů mezi terminály či letišti.  
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

30 / 12 / 2020

Lyžařská sezóna v zahraničí začne většinou v lednu,...

Vzhledem k výrazně omezeným možnostem cestování kvůli pandemii koronaviru utrpí i letošní lyžařská sezóna. Aktuálně...

Celý článek
aktualita

23 / 12 / 2020

obnovenÍ letŮ z Velké Británie do ČR

Od 12:00 jsou obnoveny přímé letecké spoje z Británie do ČR. Na základě francouzsko-britské vládní dohody je od středečního rána 23. 12. umožněna také nákladní přeprava i přeprava osob (občanů EU)...

Celý článek