Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Jihoafrická republika

4. červen 2020, aktualizováno 15. 7. 2021 (14:25)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Od 5. 7. 2021 OO MZDR ČR důrazně nedoporučuje občanům ČR vycestovat do JAR. Neodkladné cesty je nutné registrovat v systému DROZD.

Podmínkou pro vstup do JAR je vyplnit online formulář https://sa-covid-19-travel.info/ a mít u sebe negativní výsledek RT-PCR testu, který nebude starší 72 hodin před časem odletu.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě. Cestující musí disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s extrémním rizikem nákazy povinny se nejdříve 10 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. 

Opatření

Opatření

  • Od 15. 6. 2021 platí 4. stupeň (zpřísnění oproti 3. stupni platnému od 15. 6. 2021)
  • Restaurační zařízení, tělocvičny a další "non-essential" zařízení jsou zavřeny. Konzumace a prodej alkoholu jsou zakázány. Stejně tak jsou zakázána všechna veřejná shromáždění s výjimkou pohřbů. 
  • Zůstává povinnost nosit roušku. Tato opatření se liší společnost od společnosti a průběžně se mění.
Doprava

Doprava

  • Pro mezinárodní přepravu (osobní i nákladní) je otevřeno 5 letišť (O.R. Tambo a Lanseria v Johannesburgu, Kapské Město, Durban a Kruger) a 20 pozemních přechodů (uzavřeno zatím zůstává 33 pozemních přechodů).
  • S ohledem na výskyt nové mutace koronaviru 501.V2 mezinárodní letecké společnosti zavádějí omezení pro cesty z JAR. Tato opatření se liší společnost od společnosti a průběžně se mění.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek