Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kambodža

10. červen 2020, aktualizováno 11. 7. 2021 (22:27)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Cizinci, kteří hodlají přicestovat do Kambodže, musejí o vízum zažádat na zastupitelských úřadech Kambodže. Musí mít před odletem zdravotní certifikát ne starší 72 hod potvrzující negativní test na Covid-19 a uzavřít zdravotní pojištění ve výši 50 tis. USD. Dále složit hotově nebo platební kartou částku 2.000 USD. A v poslední řadě se po příletu do Kambodže podrobit povinné 14denní karanténě v hotelu, který určí Ministerstvo zdravotnictví. Třináctý den karantény cestující podstoupí další test na Covid-19. Povinná karanténa se vztahuje i na ty cestující, kteří již byli očkováni vakcínou proti Covid-19.

Podmínky pro návrat do ČR:  Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.. 

Opatření

Opatření

  • V současné době jsou v platnosti některá omezení pohybu, nočního vycházení či shromažďování a prodeje alkoholických nápojů ve vybraných provinciích nebo okresech.
  • Je doporučováno používat preventivní ochranné prostředky a sledovat aktuální doporučení v místě pobytu.
Doprava

Doprava

  • Aktuálně lze do Kambodže přicestovat pouze letecky s využitím omezených letů leteckých společností na mezinárodní letiště v Phnompenhu. Kambodža aktuálně není z pohledu letecké dopravy tranzitní zemí.
  • Vnitrostátní letecká doprava a lodní přeprava cestujících z pevniny na kambodžské ostrovy fungují v omezeném režimu.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek