Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kanada

9. červen 2020, aktualizováno 11. 4. 2021 (21:08)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu:  Od 18. března 2020 je v platnosti zákaz vstupu na území Kanady všem cizincům, tedy i českým občanům. Existuje však řada výjimek, mezi které patří např. nejbližší rodinní příslušníci občanů Kanady, dočasní sezónní pracovníci či mezinárodní studenti. Od 22. února 2021 vstupuje v platnost povinnost podrobit se po příletu do Kanady na vlastní náklady PCR testu na COVID-19 a ubytovat se nejméně na 3 noci v hotelovém pokoji do doby, než bude znám výsledek testu. V případě negativního výsledku testu budou moci cestující hotel opustit a pokračovat v karanténě v místě svého bydliště, případně na jiném vhodném místě. Hotely budou designovány kanadskou vládou. I nadále platí, že ten, kdo vstoupí na území Kanady, musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu.

Kanadští občané cestovat ze země mohou, vláda však cesty do zahraničí nedoporučuje. Specifický režim platí na hranici Kanady s USA, která byla od 21. 3. 2020 uzavřena pro zbytný pohyb (tj. turistika, rekreace, návštěvy apod.), tzn. vyjma aktivit souvisejících například se zajištěním dodávek potravin a paliv a poskytováním zdravotní péče. 

Od 21. 11. 2020 je povinností pro cestující si před odletem do Kanady stáhnout a vyplnit on-line aplikaci ArriveCan. Českým občanům, kteří buď přilétají do Kanady, či budou využívat k tranzitu kanadská mezinárodní letiště, připomíná MZV také povinnost mít kromě platné palubní vstupenky i platnou elektronickou registraci: Electronic Travel Authorization (eTA). Pro bližší informace doporučuje MZV kontaktovat přímo úřad Immigration Refugee Citizenship Canada na e-mailové adrese IRCC.COVID-TravelExemptions-Exemptionsdevoyage-COVID.IRCC@cic.gc.ca.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Konkrétní restriktivní opatření se liší napříč Kanadou, neboť důležitou roli hrají rozhodnutí jednotlivých provinčních vlád.
  • Pro osoby cestující letecky do Kanady je povinné nosit ochranné roušky, a to i při pohybu v tranzitním prostoru.
  • Uzavřeny byly všechny typy škol, většina obchodů a služeb, zrušeny byly veřejné, kulturní a sportovní akce.
  • Jsou již například otevřeny parky, hřiště a podniky s nízkým rizikem nákazy – jako zahradní centra, právnické společnosti apod. 
Doprava

Doprava

  • Kanada umožňuje tranzit přes své území všem cestujícím, tedy i českým občanům, kteří mají platnou palubní vstupenku do cílové destinace.
  • Pro mezinárodní lety jsou v Kanadě vyčleněna čtyři mezinárodní letiště: v Calgary, Montrealu, Vancouveru a Torontu. 
  • Letecké společnosti stále provozují lety mezi Kanadou a Evropou, je ale omezena frekvence a počet destinací. Aktuální dostupnost letů doporučujeme ověřit přímo u leteckých společností.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek