Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kanada

9. červen 2020, aktualizováno 19. 7. 2021 (09:42)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: V platnosti je zákaz vstupu na území Kanady všem cizincům, tedy i českým občanům.

Existuje však řada výjimek, mezi které patří např. nejbližší rodinní příslušníci občanů Kanady, dočasní sezónní pracovníci či mezinárodní studenti. 

V platnost vstoupilo vládní opatření, které umožňuje, aby cestující oprávnění ke vstupu do Kanady, kteří jsou plně naočkovaní (min. 14 dní před vstupem do země), nemuseli absolvovat 14denní karanténu, ani třídenní povinnou karanténu v hotelu a povinný test 8. den po příletu. Vakcíny, které jsou v Kanadě uznávány, jsou Pfizer, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD a Janssen.

Kanada umožnuje tranzit přes své území všem cestujícím, tedy i českým občanům, kteří mají platnou palubní vstupenku do cílové destinace.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h. před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace

Opatření

Opatření

  • Konkrétní restriktivní opatření se liší napříč Kanadou, neboť důležitou roli hrají rozhodnutí jednotlivých provinčních vlád.
  • Pro osoby cestující letecky do Kanady je povinné nosit ochranné roušky, a to i při pohybu v tranzitním prostoru.
  • Na federální úrovni došlo k uzavření vnější hranice pro cizince (s řadou výjimek), uzavření hranice s USA pro zbytný pohyb a k zavedení povinné čtrnáctidenní domácí izolace při návratu do země ze zahraničí.
  • Povinná čtrnáctidenní karanténa je nařízena i všem občanům, kteří vykazují symptomy virového onemocnění.
Doprava

Doprava

  • Letecké společnosti stále provozují lety mezi Evropou a Kanadou.
  • Pro mezinárodní lety jsou v Kanadě vyčleněna čtyři mezinárodní letiště: v Calgary, Montrealu, Vancouveru a Torontu.
  • Aktuální dostupnost letů doporučujeme ověřit přímo u leteckých společností.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek