Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kanada

9. červen 2020, aktualizováno 24. 10. 2021 (20:49)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Podmínky, které je potřeba pro vstup do Kanady splnit:

 • Předložit potvrzení o ukončeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo min. 14 dnů. Potvrzení o ukončeném očkování je potřeba předložit v anglickém nebo francouzském jazyce.
 • Vakcíny, které jsou v Kanadě uznávány jsou Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD a Janssen (Johnson & Johnson). Akceptuje se i kombinace vakcín.
 • Předložit platný výsledek PCR testu absolvovaného ne více než 72 hodin před plánovaným odletem do Kanady, případně předchozí pozitivní výsledek testu absolvovaného 14 až 180 dnů před odletem do Kanady.
 • Nemít příznaky onemocnění.
 • Vyplnit formulář ArriveCAN (aplikace nebo web).
 • Disponovat oprávněním pro vstup do Kanady.
 • V případě, že je cestující náhodně vybrán, absolvovat PCR test po příjezdu do Kanady.

Nadále platí zákaz vstupu na území Kanady všem cizincům, tedy i českým občanům bez ukončeného očkování. Existuje řada výjimek, mezi které patří např. nejbližší rodinní příslušníci občanů Kanady, dočasní sezónní pracovníci či mezinárodní studenti. Více informací k výjimkám z pravidel pro vstup do Kanady najdete na webových stránkách: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html

Kanada umožnuje tranzit přes své území všem cestujícím, tedy i českým občanům, kteří mají platnou palubní vstupenku do cílové destinace.

Cestující bez ukončeného očkování, kteří vstoupí na území Kanady, musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

 • antigenní test, který není starší než 48 hodin od data provedení
 • RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od data provedení

do doby výsledků testů není nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO:

 • osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
 • s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

 • Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Opatření

Opatření

 • Konkrétní restriktivní opatření se liší napříč Kanadou, neboť důležitou roli hrají rozhodnutí jednotlivých provinčních vlád.
 • Pro osoby cestující letecky do Kanady je povinné nosit ochranné roušky, a to i při pohybu v tranzitním prostoru.
 • Na federální úrovni došlo k uzavření vnější hranice pro cizince (s řadou výjimek) - mezi výjimky již aktuálně patří všichni cestující s ukončeným očkováním.
 • Cestující bez ukončeného očkování, kteří vstoupí na území Kanady, musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu.
Doprava

Doprava

 • Letecké společnosti stále provozují lety mezi Evropou a Kanadou.
 • Od 9. srpna se rozšíří počet letišť, která budou moci přijímat mezinárodní lety, z původních 4 (Montreal-Trudeau International Airport, Toronto Pearson International Airport, Calgary International Airport a Vancouver International Airport) na 9 (Quebec City Jean Lesage International Airport, Ottawa Macdonald-Cartier International Airport, Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport, Edmonton International Airport a Halifax Stanfield International Airport).  
 • Aktuální dostupnost letů doporučujeme ověřit přímo u leteckých společností.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek