Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Katar

30. červen 2020, aktualizováno 21. 10. 2021 (10:18)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Je obnoveno vydávání turistických a rodinných vstupních víz. Tímto dnem nabyla účinnosti nová cestovní politika, podle níž jsou cestovatelé ze všech zemí, kteří jsou plně očkovaní v Kataru schválenými vakcínami, osvobozeni od karantény. Rovněž všechny neočkované děti mladší 18 let přijíždějící do Kataru, jsou osvobozeny karantény, pokud jsou jejich rodiče plně očkováni vakcínou schválenou ministerstvem veřejného zdraví (MoPH).

Plně očkovaní cestující podmíněnými vakcínami ze seznamu budou podrobeni při příletu/příjezdu na protilátky a na základě pozitivního výsledku vyjmuti z karantény; jinak musí podstoupit příslušnou karanténu podle země, odkud přijeli.

Výjimka z karantény se rozšiřuje na následující (týká se výhradně schválených vakcín):

1. Očkovaní jedinci, kteří dostali svou druhou dávku v Kataru, a nedokončili stanovené období 14 dnů od data druhé dávky, jsou v domácí karanténě po dobu 7 dnů nebo dokud nedokončí dobu 14 dnů po druhé dávce, podle toho, která je kratší.

2. Neočkovaní jedinci ve věku 75 let a více jsou v domácí karanténě spolu s jednou doprovázející osobou ze stejné domácnosti.

3. Těhotné ženy vracející se do země se svými očkovanými manžely nebo očkovaným příbuzným ze stejné domácnosti.

4. Kojící matky a jejich kojenci ve věku 2 let a mladší, kteří se vracejí do země se svými očkovanými manžely nebo očkovaným příbuzným ze stejné domácnosti.

5. Neočkovaní pacienti léčení v zahraničí na náklady státu s jednou doprovodnou osobou ze stejné domácnosti. To platí poté, co příslušný odbor MoPH posoudí zdravotní stav pacienta.

Výše uvedené skupiny musí podepsat závazek, že budou dodržovat opatření domácí karantény. U osob mladších 18 let podepíší závazek jejich rodiče nebo zákonný zástupce.

Cestující plně očkovaní schválenými vakcínami uvedenými na seznamu budou při příjezdu podrobeni testu na protilátky; pokud bude výsledek na protilátky pozitivní, budou vyjmuti z karantény; jinak musí cestující podstoupit příslušnou karanténu podle země, z níž přijíždějí.

Osoby, které byly částečně očkovány schválenou vakcínou (jedna dávka ze dvou dávek), očkovány v plném rozsahu, ale nedokončily období (14) dnů od 1. dávky pro J&J nebo 2. dávky pro jiné vakcíny uznané MoPH, nebo které dostaly vakcíny neschválené MoPH-Katar a prodělaly COVID-19 v posledních 9 měsících v zahraničí (státy mimo GCC) budou rozděleny do tří (zelených, žlutých a červených) kategorií podle země, ze které cestují.

- Pokud pocházejí ze zemí zeleného seznamu (ČR), pak dospělí, včetně těhotných žen, kojících matek a osob starších 75 let podstoupí domácí karanténu po dobu 5 dnů.

Děti ve věku 0-11 let budou dodržovat stejný vstupní režim jako jejich rodiče. Pokud jsou očkováni, budou děti považovány za očkované. Neočkované děti ve věku 12–17 let budou muset karanténu podstoupit v souladu s pravidly pro zemi jejich příjezdu. V případě hotelové karantény je bude doprovázet jeden z rodičů, a to i když je tento rodič očkován.

Pokud jsou plně očkováni, rodinní, obchodní a volnočasoví návštěvníci a občané GCC, kteří nejsou držiteli QID/nejsou rezidenty, karanténu podstoupit nemusí.

Cestující, kteří nejsou očkováni nebo jsou očkováni vakcínami neuznávanými v Kataru:

Pokud pocházejí ze zemí zeleného seznamu, pak podstoupí domácí karanténu po dobu 5 dnů a + PCR test 4. den karantény (na náklady cestujícího), na základě kterého, pokud bude negativní, 5. den mohou karanténu ukončit.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace.

Osoby, které byly očkované poslední dávkou vakcíny před více než 14 dny, se při návratu do České republiky nemusí testovat. Stále však pro ně platí povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Opatření

Opatření

  • Povinnost nošení roušek na veřejných prostranstvích a ve vnitřních veřejných prostorách, dodržování bezpečného fyzického odstupu 1,5 metru od okolních osob, dodržování obecných hygienických pravidel.

Doprava

Doprava

  • Vstup do země je možný pouze přes mezinárodní letiště HIA v Dauhá.


Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek