Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kazachstán

30. červen 2020, aktualizováno 18. 1. 2021 (20:24)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: 

Kazachstán notifikoval dne 6.11.2020 prodloužení pozastavení bezvízového styku s 57 státy včetně ČR do 1.5.2021. Pro cizince a jejich rodiny s pobytem v Kazachstánu a pro cizince rodinné příslušníky občana Kazachstánu - nyní mohou překračovat hranici Kazachstánu pouze 1x za 90 dní.

Na základě této úpravy se rozšiřuje povinnost předložení negativního PCR testu COVID-19 na všechny druhy hraničních přechodů tj. letištní, mořské, říční, železniční a silniční. Všechny osoby musí podstoupit kontrolu teploty při vstupu na území Kazachstánu a vyplnit formulář. Zároveň musí předložit negativní PCR test na COVID-19, který nesmí být starší než 72 hodin (od odběru vzorku) při překročení státní hranice Kazachstánu. Děti do 5 let věku PCR test nemusí předkládat v případě, že doprovázející osoby tento test předloží. Povinnost předložení PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin, měření teploty a vyplnění příslušného formuláře platí i pro řidiče mezinárodní kamionové dopravy, bez ohledu na to, zda se jedná o tranzit či nikoliv. Stejná povinnost jako na řidiče se vztahuje na osoby, které provádí říční a mořský transport nákladu.

Bez předložení negativního PCR testu na COVID-19, nesmí cizinec vstoupit na území Kazachstánu. Pokud i přes existenci negativního testu na COVID-19 bude u cizince při vstupu na území Kazachstánu zjištěna zvýšená teplota, bude izolován na 2 dny a bude mu proveden test na COVID-19. V případě negativního výsledku testu bude propuštěn a informován o dalších možných projevech nemoci a potřebné součinnosti. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 bude cizinec ponechán v karanténě ve zdravotnickém stacionáři.  

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Opatření

Opatření

 • Platí povinnost nošení roušky na veřejném prostranství, udržování sociální distance.
 • Nadále platí zákaz provádění zábavných, sportovních akcí, výstav, fór, konferencí, rodinných a slavnostních akcí (banketů, svateb, výročí) včetně jejich organizace doma. 
 • Zákaz činnosti zábavných center, karaoke, kulečníků, počítačových a nočních klubů, bowlingu, dětských hřišť v uzavřených prostorách. 
 • Zákaz dětských mimoškolních aktivit s výjimkou hlídaných skupin do 15 osob. 
 • Povolena je činnost kulturních objektů – knihovny, muzea při maximální návštěvnosti do 30 osob. Povoleno je otevření mešit, kostelů, chrámů a synagog při dodržení pokynů a bez provádění společných obřadů. 
 • Povolena je činnost nákupně-zábavných center při obsazenosti do 30%. 
 • V neděli a o svátcích jsou nákupní centra nad 2 000 metrů čtverečních zavřena. 
 • Je povoleno otevření potravinových a ostatních trhů při dodržení maximální kapacity 30%. 
 • Je povolena činnost salonů krásy, lázeňských center, kadeřnictví a to na základě předchozího objednání. 
 • Obdobně fungují fitness centra, sportovní centra, sauny s podmínkou obsazenosti max. 50%. Je nařízeno ponechat minimálně 50 % zaměstnanců pracovat z domu. 

Doprava

Doprava

 • Je v provozu vnitrostátní letecké spojení mezi regiony. 
 • Byl obnoven provoz příměstských vlaků a vlakových spojení, též meziměstských autobusových spojů uvnitř oblastí. 
 • Byla zvýšena kapacita MHD na plnou obsazenost sedaček uvnitř spoje s přítomností průvodčího. 
 • Je povolena přeprava osobním vozidlem mezi regiony. 
 • Obnova regulérních mezinárodních leteckých spojení probíhá postupně v závislosti na vývoji epidemiologické situace. Prakticky jsou v provozu letecké linky do Německa, Nizozemí, SAE, Běloruska, Turecka a RF.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

30 / 12 / 2020

Lyžařská sezóna v zahraničí začne většinou v lednu,...

Vzhledem k výrazně omezeným možnostem cestování kvůli pandemii koronaviru utrpí i letošní lyžařská sezóna. Aktuálně...

Celý článek
aktualita

23 / 12 / 2020

obnovenÍ letŮ z Velké Británie do ČR

Od 12:00 jsou obnoveny přímé letecké spoje z Británie do ČR. Na základě francouzsko-britské vládní dohody je od středečního rána 23. 12. umožněna také nákladní přeprava i přeprava osob (občanů EU)...

Celý článek