Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kazachstán

30. červen 2020, aktualizováno 7. 8. 2020 (11:15)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: S účinností od 17. dubna 2020 Kazachstán přerušil bezvízový styk s více jak 50 zeměmi světa, včetně ČR, a zavedl vízovou povinnost do 1. listopadu 2020.

Podmínky udělení vstupních víz poskytne kazašské velvyslanectví v Praze, pro podání žádosti o vízum bude potřeba doložit lékařské potvrzení o absenci nákazy koronavirem.

S ohledem na postupné obnovení mezinárodní dopravy vydal hlavní hygienik pro dopravu v Kazachstánu prohlášení, které rozděluje země, odkud budou přijíždět cestující do Kazachstánu, do tří skupin.

Cestující ze zemí z první kategorie, kam spadá i Česká republika, nemusí při příletu dokládat test na COVID-19, ovšem za předpokladu, že let bude přímý.

V případě přestupových letů přes jiné země je zapotřebí negativní PCR test na koronavirus ne starší než 5 dnů. 

Bez testu budou cestující podrobeni laboratornímu vyšetření v karanténním stacionáři v průběhu 48 hod. Po obdržení negativního testu na COVID-19 budou vpuštěni na území Kazachstánu. 

V případě pozitivního testu na COVID-19 budou převedeni do infekčního stacionáře. Cestující s příznaky onemocnění budou hospitalizováni do provizorního stacionáře. Výše uvedené se netýká vládních delegací přijíždějících na pozvání MZV Kazachstánu a diplomatů, kteří budou laboratorně vyšetřeni v místě bydliště.

MZV Kazachstánu dne 18.7.2020 notifikovalo, že cizinci pobývající na území Kazachstánu bez víza nebo bez povolení pobytu mohou do 5.8.2020 opustit území Kazachstánu bez úředního postihu. Cizinci, kteří budou na území Kazachstánu pobývat od 5.8.2020, musí mít pro svůj pobyt vydán úřady Kazachstánu platný pobytový titul (např. vízum, pracovní vízum nebo pobytové oprávnění). Upozorňujeme, že v případě nedodržení platné legislativy následuje soudní postih.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR je nutný test nebo karanténa.

Opatření

Opatření

 • Od 5. července 2020 v Kazachstánu platí karanténní režim.
 • Platí povinnost nošení roušky na veřejném prostranství, udržování sociální distance a zákaz pořádání rodinných, smutečních, obřadních a jiných společenských akcí. 
 • Zavřená zůstávají divadla, zábavní, noční a internetové kluby a místa veřejného stravování pro více jak 50 osob.

Doprava

Doprava

 • Vnitrostátní letecká doprava má být zachována i v průběhu karentény, mezi regiony za současného zmenšení osobní železniční dopravy (pro cestování není potřeba negativní test na koronavirus).
 • Mezistátní autobusová doprava bude obnovena v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v sousedních zemích (především s RF, Uzbekistánem, Kyrgyzstánem). 
 • Městská hromadná doprava funguje od 6 do 22 hodin (o víkendech bývá omezena), podmínkou je nošení roušky. Cestování soukromým automobilem je povoleno. 
 • Prozatím nemají být obnoveny další mezinárodní letecké linky. Nicméně zůstanou zachovány současné spoje, které operuje letecká společnost Air Astana, která léta do Frankfurtu, Amsterodamu z Uralsku, Atyrau, jsou možné navazující lety z Nur-Sultanu a Almaty. 
 • Lety do Turecka budou z důvodu dočasného zákazu vstupu Kazachstánců do země omezeny.
 • ČR aktuálně patří do skupiny zemí, s nimiž jsou mezinárodní letecké spoje prozatím zakázány.
 •  Je pozastavena meziměstská autobusová doprava, příměstské vlaky a MHD. 
 • Osobní doprava mezi regiony je povolena.


Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku...

Celý článek
aktualita

22 / 7 / 2020

maledivy znovu otevřely hranice pro turisty

Na Maledivách byla částečně uvolněna opatření a na ostrovy je možné znovu cestovat i ze zahraničí. 

Celý článek