Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kazachstán

30. červen 2020, aktualizováno 15. 7. 2021 (14:40)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Do země lze přicestovat.

Nadále platí povinnost předložení negativního PCR testu COVID-19 při překročení všech typů hraničních přechodů tj. letištních, mořských, říčních, železničních a silničničních. Všechny osoby musí podstoupit kontrolu teploty při vstupu na území Kazachstánu a vyplnit formulář. Zároveň musí předložit negativní PCR test na COVID-19, který nesmí být starší než 72 hodin (od odběru vzorku) při překročení státní hranice Kazachstánu.

Děti do 5 let věku PCR test nemusí předkládat v případě, že doprovázející osoby tento test předloží.

Bez předložení negativního PCR testu na COVID-19, nesmí cizinec vstoupit na území Kazachstánu. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace

Opatření

Opatření

  • Opatření se liší dle regionů.
  • Nadále platí zákaz pořádání hromadných akcí, výstav, fór a konferencí, též rodinných sešlostí.
  • O víkendech je povolena činnost obchodních center, ve kterých se nacházejí vakcinační stanice.
  • Nošení roušek je povinné zejména ve vnitřních prostorech.

Doprava

Doprava

  • V současné době funguje mezinárodní letecké spojení z Kazachstánu do těchto měst: Moskva, Frankfurt, Dubaj, Sharm El Sheikh, Istanbul, Minsk, Kyjev, Male.
  • Do ČR se lze přepravit tranzitem přes Moskvu, Frankfurt, Istanbul, Kyjev. 
  • Městská autobusová doprava v hlavním městě funguje i o víkendech. MHD v největších městech Kazachstánu také funguje.
  • Standardně funguje i autobusová a vlaková doprava, ale spojů je méně, než ve standardním režimu. 
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek