Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kolumbie

4. červen 2020, aktualizováno 11. 10. 2021 (12:47)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Velvyslanectví ČR v Bogotě upozorňuje, že s účinností od 9. 7. 2021 vláda ČR důrazně nedoporučuje (kromě cest, které nesnesou odkladu) cesty do zemí s extrémně vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, k nimž náleží i Kolumbie. Před cestou do zahraničí ministerstvo zahraničních věcí českým občanům důrazně doporučuje registraci v systému DROZD.

Cestující musí v rozmezí od 24 hodin do 1 hodiny před zahájením cesty vyplnit on-line formulář tzv. Check-Mig na stránkách Migračního oddělení. Dále se doporučuje přihlásit a zadat údaje do mobilní aplikace Coronapp.

Pozemní hranice se sousedními státy byla otevřena s výjimkou hranice s Panamou a Venezuelou.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře

Před zahájením cesty do ČR cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Stejně tak musí cestující disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu.

Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2, příjezdový formulář a rezervaci na RT-PCR, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území ČR.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covidu-19.

Opatření

Opatření

  • Roušky jsou povinné všude na veřejnosti.
  • Nouzový stav v zemi spolu s tzv. selektivní karanténou byl vládou prodloužen. Jednotlivé kraje a města s ohledem na epidemiologickou situaci lokálně zavádějí pravidla karantény a vycházení, zákazy prodeje alkoholu atd. 
  • Velvyslanectví ČR v Bogotě doporučuje informovat se v ubytovacím zařízení o aktuálně platných omezeních v místě pobytu. 
Doprava

Doprava

  • Vnitrostátní letecká doprava funguje normálně. 
  • Meziměstská pozemní doprava byla rovněž obnovena. 
  • MHD v hlavním městě operuje na 100 %, při jejím použití je povinná rouška. 
  • Platí běžné omezení pro cirkulaci soukromých vozidel podle posledního čísla poznávací značky (tzv. "pico y placa").

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek