Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kolumbie

4. červen 2020, aktualizováno 14. 4. 2021 (14:13)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: 

POZOR: Dle mimořádného opatření Vlády ČR s účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. se nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2. To neplatí pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem na území Kolumbie vyplnit on-line formulář tzv. „Check-Mig“ na stránkách Migračního oddělení. Dále je povinné se přihlásit a zadat údaje do mobilní aplikace Coronapp. 

Od ledna 2021 je znovu povinně vyžadováno předložit negativní výsledek PCR testu na covid-19 ne starší 96 hodin při nástupu do letadla.

Pozemní hranice se sousedními státy zůstává nadále uzavřená.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření

  • Roušky jsou povinné všude na veřejnosti.
  • Jednotlivé kraje a města s ohledem na epidemiologickou situaci lokálně zavádějí pravidla karantény a vycházení, zákazy prodeje alkoholu atd. 
  • Velvyslanectví ČR v Bogotě doporučuje informovat se v ubytovacím zařízení o aktuálně platných omezeních v místě pobytu. 
Doprava

Doprava

  • Vnitrostátní letecká doprava funguje normálně. 
  • Meziměstská pozemní doprava byla rovněž obnovena. 
  • MHD v hlavním městě operuje na 100 %, při jejím použití je povinná rouška. 
  • Platí běžné omezení pro cirkulaci soukromých vozidel podle posledního čísla poznávací značky (tzv. "pico y placa").

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek