Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kolumbie

4. červen 2020, aktualizováno 15. 7. 2021 (14:43)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Velvyslanectví ČR v Bogotě upozorňuje, že s účinností od 12. 4. 2021 zakázala vláda ČR cesty do zemí s extrémně vysokým rizikem nákazy, mezi nimi do Kolumbie. V zemi platí stav zdravotní nouze a jsou v platnosti restriktivní opatření mající za cíl zabránit šíření nákazy viru COVID-19.

Od 1. června 2021 není pro cestu do Kolumbie vyžadováno předložit negativní výsledek RT-PCR testu na COVID-19. Cestující musí v rozmezí od 24 hodin do 1 hodiny před zahájením cesty vyplnit on-line formulář tzv. Check-Mig na stránkách Migračního oddělení. Dále se doporučuje přihlásit a zadat údaje do mobilní aplikace Coronapp.

Pozemní hranice se sousedními státy byla otevřena s výjimkou hranice s Panamou a Venezuelou.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě. Cestující musí disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s extrémním rizikem nákazy povinny se nejdříve 10 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. 

Opatření

Opatření

  • Roušky jsou povinné všude na veřejnosti.
  • Nouzový stav v zemi spolu s tzv. selektivní karanténou byl vládou prodloužen do konce srpna 2021. Jednotlivé kraje a města s ohledem na epidemiologickou situaci lokálně zavádějí pravidla karantény a vycházení, zákazy prodeje alkoholu atd. 
  • Velvyslanectví ČR v Bogotě doporučuje informovat se v ubytovacím zařízení o aktuálně platných omezeních v místě pobytu. 
Doprava

Doprava

  • Vnitrostátní letecká doprava funguje normálně. 
  • Meziměstská pozemní doprava byla rovněž obnovena. 
  • MHD v hlavním městě operuje na 100 %, při jejím použití je povinná rouška. 
  • Platí běžné omezení pro cirkulaci soukromých vozidel podle posledního čísla poznávací značky (tzv. "pico y placa").

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek