Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kosovská republika

28. květen 2020, aktualizováno 9. 4. 2021 (20:37)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu:  Všichni cizí státní příslušníci přijíždějící do Kosova z vysoce rizikových zemí (tedy i z ČR) dle aktuálního seznamu ECDC musí předložit negativní RT-PCR test ne starším než 72 hodin. Jinak podléhají povinnosti 7 denní karantény. 

Výjimky z požadavku testu platí zejména pro osoby, které vstupují do Kosova za účelem tranzitu, pokud se na území Kosova nezdrží více než 3 hodiny; dále pro osoby, které vstupují na území Kosova prostřednictvím hraničních silničních přechodů za účelem tranzitu přes mezinárodní letiště v Prištině, pokud se prokážou letenkou a pokud se na území Kosova nezdrží déle než 3 hodiny; pro profesionální řidiče mezinárodní dopravy při dodržení mezinárodních přepravních protokolů; pro cestující mezinárodní autobusové dopravy za podmínky, že opustí Kosovo do 5 hodin

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření

 • Vláda přijala kvůli zhoršení situace na období 7.-18. 4. nová opatření: zákaz vycházení od 22:00 do 05:00, zákaz gastronomických aktivit (restaurace, kavárny, obchody s rychlým občerstvením) s výjimkou nákupu s sebou, zákaz gastronomických služeb v pekárnách a na čerpacích stanicích, uzavření nákupních center, kromě lékáren a obchody s potravinami, Stravování v hotelech je povoleno pouze jako pokojová služba, zákaz shromažďování více než 10 osob (setkání, semináře, školení, svatby, apod., uzavření fitness center a tělocvičen, venkovní individuální rekreační aktivity jsou povoleny. 
 • Povinnost pro všechny občany nosit ochranné roušky přes nos a ústa, dodržovat 2 m rozestupy a nezbytná hygienická opatření.
 • Provozovatelé restaurací a barů musí zajistit, aby rozestupy mezi stoly byly nejméně 2 metry.
 • Při vstupu do veřejných budov jsou všechny osoby povinny podrobit se měření tělesné teploty.
 • Jsou povoleny vnitřní a venkovní sportovní aktivity, přičemž ve vnitřních prostorách se aktivit může účastnit maximálně 20 osob a na vnějších sportovištích až 50 osob.
 • Vzhledem k výrazně zhoršené epidemiologické situaci v zemi přijala vláda rozhodnutí obsahující nová opatření, jejichž cílem je zabránit dalšímu šíření pandemie COVID-19. Těmito opatřeními se určuje rozsah karantény a činnost gastronomických zařízení v závislosti na místě / zóně, ve které se obyvatelstvo a zařízení nachází. Mezi hlavní body rozhodnutí patří opatření pro obce, které jsou rozděleny do tří zón (červená, žlutá a zelená) podle rizikovosti možnosti šíření pandemie:

červená zóna – municipality s vysokým rizikem (více než 150 nakažených osob na 100 tisíc obyvatel za týden)

od 21:30-5:00:

 • Zákaz pohybu občanů mimo bydliště a podnikatelské činnosti.
 • Zákaz vstupu/vjezdu a výstupu/výjezdu z těchto municipalit. Výjimky se vztahují na zdravotníky, bezpečnostní služby apod.
 • Činnost hospodářských, obchodních a gastronomických subjektů je zakázána od 21:00-05:00 s výjimkou služeb “take away” a dodávkové služby.
 • V této nejrizikovější skupině jsou: Priština, Kosovo Polje, Obilič, Severní Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok a Leposavić, Podujevo a (Jižní) Mitrovica.

žlutá zóna – municipality se středním rizikem (výskyt 76-150 nakažených osob na 100 tisíc obyvatel za týden)

 • Činnost obchodních a gastronomických zařízení je zakázána od 22:00-05:00 s výjimkou služeb “take away” a dodávkové služby.

zelená zóna – municipality s nízkým rizikem (výskyt do 75 nakažených osob na 100 tisíc obyvatel za týden)

 • Činnost obchodních a gastronomických zařízení je zakázána od 22:00-5:00 s výjimkou služeb “take away” a dodávkové služby.
Doprava

Doprava

 • V důsledku ochranných opatření je omezena vnitrostátní doprava, což se týká především přepravní kapacity prostředků veřejné dopravy, taxislužby a dalších omezení obcí, které jsou v rámci ochranných opatření zařazeny do červené zóny.
 • Omezena je v důsledku pandemie i mezinárodní letecká doprava do a z Kosovské republiky. Řada spojů je zrušena.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek