Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kosovská republika

28. květen 2020, aktualizováno 21. 10. 2021 (09:33)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu:  Osoby starší 16 let se musí při vstupu do Kosova prokázat buď certifikátem o ukončeném očkování proti COVID-19, nebo negativním RT-PCR testem (max. 72 hodin), nebo potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (nejméně 21 a nejvíce 180 dnů), příp. negativním antigenním testem (max. 48 hodin).

Výjimky z omezení při cestování

- tranzit země za předpokladu podpisu prohlášení, že cestovatel opustí Kosovo do 3 hodin;

- cizí státní příslušníci, kteří projíždějí přes Kosovo organizovanou autobusovou dopravou nebo linkou pravidelné mezinárodní dopravy, kteří podepíší prohlášení, že opustí území Kosova do 5 hodin;

- cizí státní příslušníci pracující jako profesionální přepravci za podmínky dodržování mezinárodních přepravních opatření a opatření proti Covid-19;

- zahraniční diplomaté akreditovaní v Kosovu;

- kosovští občané, kteří se po návratu do země podrobí sedmidenní samoizolaci;

- kosovští občané, jejichž pobyt v zahraničí nepřesáhl 12 hodin

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba mít výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO:

 • osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
 • osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

 • osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Opatření

Opatření

Obecná opatření:

 • Povinnost nosit obličejovou masku a dodržovat vzdálenost 2 metry.
 • Výjimky: individuální jízda v autě nebo s blízkými členy rodiny, při běhu nebo jízdě na kole, chůzi mimo obydlené oblasti a ve skupinách nejvýše 4 lidí ze stejné domácnosti.

Další opatření:

 • Zákaz vycházení od 22.00 do 05.00 hodin (od 30. srpna do 13. září 2021)
 • Gastronomické služby v uzavřených prostorách jsou zakázány.
 • Provozování gastronomických služeb ve vnějších prostorách je povoleno od 05.00 do 21.30 hodin (hudba je povolena pouze do 21.00 hodin) při využití 70 % kapacity zařízení, platí povinnost nosit masku (kromě jídla a pití) a dodržovat sociální vzdálenost nejméně 1 metr.
 • Doručování potravin po 22:00 lze provozovat pouze se speciálním povolením.
 • Setkání uvnitř budov jsou povolena pro max. 30 osob. Organizátor akce je povinen zajistit, aby byla mezi osobami udržována fyzická vzdálenost nejméně 1,5 metru.
 • Venkovní setkání jsou povolena pro max. 50 osob. Organizátor je povinen zajistit, aby byla mezi osobami udržována fyzická vzdálenost nejméně 1,5 metru.
 • Na celém území Kosova je zakázána činnost nočních klubů a pořádání festivalů, koncertů, výletů, poutí, svateb, zásnub, večírků apod. 
 • Při venkovních soutěžních aktivitách je přítomnost diváků povolena do 10 % kapacity sportovního zařízení za podmínky fyzické vzdálenosti nejméně 1,5 metru.
Doprava

Doprava

 • V důsledku ochranných opatření je omezena vnitrostátní doprava, což se týká především přepravní kapacity prostředků veřejné dopravy a taxislužby.
 • Veřejná doprava může pracovat s využitím až 50 % kapacity. Taxíky mohou přepravit 1 cestujícího na zadním sedadle nebo až 3 osoby, jsou-li rodinnými příslušníky.
 • Omezeně funguje rovněž letecké spojení s Kosovem (Austrian, Swiss, Turkish Airlines aj.) i kosovská mezinárodní autobusová doprava.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek