Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kosovská republika

28. květen 2020, aktualizováno 23. 7. 2021 (12:40)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu:  Všichni cizí státní příslušníci vstupující do Kosova, včetně osob s dočasným nebo trvalým pobytem v Kosovu, kteří pocházejí z vysoce rizikových zemí podle oficiálního seznamu ECDC či na základě reciprocity, musí mít negativní RT-PCR test na COVID-19, který není starší 72 hodin. Povinnost se vztahuje i na občany ČR.

Výjimky:

- zahraniční diplomaté akreditovaní v Kosovu a jejich rodinní příslušníci;

- tranzit do 3 hodin přes letiště nebo pozemní přechody za předpokladu podpisu prohlášení, že Kosovo opustí do 3 hodin;

- cizí státní příslušníci, kteří projíždějí přes Kosovo organizovanou autobusovou dopravou nebo linkou pravidelné mezinárodní dopravy podepíší prohlášení, že opustí území Kosova do 5 hodin;

- osoby, které prokážou, že byly očkovány proti COVID-19. V případě „dvoudávkových“ vakcín je třeba absolvovat obě dávky, přičemž vstup do Kosova je povolen dva týdny po očkování druhou dávkou.

Platí zákaz vstupu na území Kosova pro osoby cestující z Brazílie, Indie a JAR.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

Obecná opatření:

  • Povinnost nosit obličejovou masku a dodržovat vzdálenost 2 metry.
  • Výjimky: individuální jízda v autě nebo s blízkými členy rodiny, při běhu nebo jízdě na kole, chůzi mimo obydlené oblasti a ve skupinách nejvýše 4 lidí ze stejné domácnosti.

Další opatření:

  • Zákaz gastronomických aktivit (restaurace, kavárny, obchody s rychlým občerstvením) od 22:00 do 06:00 s výjimkou nákupu s sebou.
  • Počet klientů v gastronomických centrech je omezen na 4 osoby na 10 m2. Židle musí výt od sebe vzdáleny minimálně 1 m.
  • Nákupní centra mohou být v provozu při dodržení hygienických pravidel souvisejících s Covid-19.
  • Zákaz shromažďování více než 30 osob (setkání, semináře, školení, svatby, apod.). 
  • Venkovní individuální rekreační aktivity jsou povoleny. Profesionální sportovní aktivity jsou povoleny uvnitř i venku bez diváků. Aktivity v uzavřených fitness centrech jsou povoleny za podmínky, že se v nich nachází max. 1 osoba na 8 m2 a při dodržení protipandemických opatření.
Doprava

Doprava

  • V důsledku ochranných opatření je omezena vnitrostátní doprava, což se týká především přepravní kapacity prostředků veřejné dopravy a taxislužby.
  • Veřejná doprava může pracovat s využitím až 50 % kapacity. Taxíky mohou přepravit 1 cestujícího na zadním sedadle nebo až 3 osoby, jsou-li rodinnými příslušníky.
  • Omezeně funguje rovněž letecké spojení s Kosovem (Austrian, Swiss, Turkish Airlines aj.) i kosovská mezinárodní autobusová doprava.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek