Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kuba

5. červen 2020, aktualizováno 3. 8. 2020 (12:04)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Vstup do země není v současné době možný.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR je nutný test nebo karanténa.

Opatření

Opatření

  • Kubánská vláda oznámila dne 11. 6. 2020 plán postupného uvolňování opatření, který proběhne ve třech fázích.
  • Vstup do jednotlivých fází bude vyhodnocován zvlášť pro každou provincii v závislosti na epidemiologické situaci.
  • První fáze uvolňování, která znamená částečné otevření podniků, pláží a obnovení veřejné dopravy, započne k 18. 6. 2020 ve všech provinciích s výjimkou Havany a Matanzas, kde je výskyt případů koronaviru stále relativně vysoký.
  • S účinností od 1. srpna 2020 bude na Velvyslanectví ČR v Havaně částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti.
Doprava

Doprava

  • Městská hromadná doprava a doprava mezi provinciemi je v omezené míře postupně obnovována.
  • Taxi a další soukromí dopravci mají zákaz provozovat služby, pronájem turistických aut je pozastaven. 
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů...

Celý článek
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. 

Celý článek