Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kuvajt

30. červen 2020, aktualizováno 11. 10. 2021 (10:22)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Cizí státní příslušníci mohou vstoupit do Kuvajtu, pokud disponují:

a/ platným povolením pobytu

b/ platným vízem (uděluje se pouze osobám ve státním zájmu a výhradně na příslušném zastupitelském úřadě Kuvajtu). Praxe udělování víz na letišti při vstupu byla zrušena!

c/ vstup povolen pouze očkovaným cestovatelům s tím, že není uznáván žádný důvod pro neočkované (zdravotní důvody, věk apod.). Cestovatelé naočkovaní vakcínami, které nejsou uznávány v Kuvajtu (uznávány jsou pouze: Pfizer BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Moderna, Johnson & Johnson) jsou bráni jako neočkovaní.

Při vstupu je vyžadováno následující:

a/ negativní PCR test ne starší než 72 hodin

b/ platný očkovací certifikát ve fyzické podobě s funkčním QR kodem. (MZv doporučuje  Certifikát elektronický nahrát do aplikace „MOSAFER“).

c/ každý cestovatel si před odjezdem musí nahrát aplikaci „Shlonik“, která je nezbytná pro registraci jeho příletu, a je tedy nutné vyplnit požadované údaje.

d/ cestovatel musí mít předplaceny dva PCR testy v Kuvajtu (opět v aplikaci „Mosafer“). Jeden z testů bude proveden hned po příletu na letišti a druhý před ukončením povinné karantény.

e/ cestovatelé kterým bylo uznáno jejich očkování v zahraničí a byl jim zaslán příslušný QR kód, že jejich očkování je pro Kuvajt platné, nebo přilétají na základě zvláštního povolení v zájmu kuvajtského státu, nemusí se podrobit PCR testu na letišti a kdykoliv v průběhu povinné šestidenní domácí karantény mohou absolvovat PCR test. Pokud tento test je negativní, pak pro ně karanténa končí. Pokud nemají k dispozici příslušné domácí ubytování, pak karanténu musí strávit v hotelu (ten však musí být v aplikaci Mosafer rovněž zaregistrován a zaplacen).

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace.

Osoby, které byly očkované poslední dávkou vakcíny před více než 14 dny, se při návratu do České republiky nemusí testovat. Stále však pro ně platí povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Opatření

Opatření

  • Dodržování fyzických odstupů v uzavřených veřejných prostranstvích, dodržování hygienických pravidel a požadavek na nošení roušek (případně i igelitových rukavic) v uzavřených veřejných prostorách (zejména nákupní střediska). 

Doprava

Doprava

  • Tranzitujících pasažérů se všechna výše uvedená nařízení netýkají a pro přepravu musí jen splnit podmínky platné v zemi jejich cílové destinace.
  • Vstup do země je možný pouze přes mezinárodní letiště KIA v Kuvajt City a přes hraniční přechod mezi Kuvajtem a Saúdskou Arábií (přechod Nuwaiseeb) s tím, že cestovatelé z obou stran nebudou moci překročit hranici bez platného PCR testu (96 hodin).
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek