Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kypr

3. červenec 2020, aktualizováno 4. 8. 2020 (09:40)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Od 6. 7. 2020 můžou cestovatelé z ČR odjet na Kypr pouze s negativním testem na COVID-19 absolvovaný max. 72 hodin před odletem na Kypr! Negativní test na COVID-19 je nutné předložit již před odletem na Kypr, v opačném případě nebudou cestující vpuštěni do letadla. Kyperské úřady si vyhrazují právo po příletu kohokoliv dodatečně testovat. Preventivní karanténa po příletu není uplatňována.

(Upozornění: Seznam zemí, kterým je umožněn vstup na Kypr bez testu je každý týden aktualizován dle epidemiologické situace).

Kypr rozděluje státy podle míry rizika nákazy na tři kategorie (A, B, C) a podle ní reguluje pravidla vstupu do země. Všichni cestující z ČR se musí nově zaregistrovat na vládním portálu „Cyprus Flight Pass“, a to nejdříve 24 hodin před odletem. Zde musí vyplnit dotazník a potvrdit, že v uplynulých 14 dnech nenavštívili ani netranzitovali přes zemi tzv. kategorie „C“. Jinak jim nebude odlet na Kypr umožněn (při nedodržení této podmínky hrozí pokuta 300 EUR a nevpuštění do země).

Kyperské úřady nově při příjezdu nevyžadují test u dětí mladších 12 let. 

Pokud během pobytu na Kypru turisté onemocní COVID-19, pak oni a osoby, s nimiž přišli do úzkého kontaktu, budou přesunuti do nařízené karantény v určeném hotelu, jejíž náklady platí kyperské úřady. Případnou náhradní letenku a pobyt na Kypru mezi ukončením karantény a odletem si musí turisté hradit z vlastních prostředků. Analogicky může být nařízena karanténa i všem, kteří sami neonemocněli, ale přišli do úzkého kontaktu s někým, kdo později onemocněl.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR není nutný test ani karanténa.

Opatření

Opatření

  • Zákaz shromažďování více než 100 osob v uzavřených prostorách a 200 osob venku. 
  • Návštěva kostelů a mešit stejně jako účast na pohřbech, svatbách a křtinách je povolena za dodržení hygienických protokolů a kapacitních limitů.
  • V autobusech veřejné dopravy platí povinnost nosit roušku.
  • Pokud během pobytu na Kypru turisté onemocní COVID-19, pak oni a osoby, s nimiž přišli do úzkého kontaktu, budou přesunuti do nařízené karantény v určeném hotelu, jejíž náklady platí kyperské úřady. Případnou náhradní letenku a pobyt na Kypru mezi ukončením karantény a odletem si musí turisté hradit z vlastních prostředků. Analogicky může být nařízena karanténa i všem, kteří sami neonemocněli, ale přišli do úzkého kontaktu s někým, kdo později onemocněl.
Doprava

Doprava

  • Veřejná doprava po Kypru není výrazněji omezená. Kvůli nízké vytíženosti ovšem přerušila provoz kyvadlová doprava z letiště v Larnace.
  • Vozy taxi smějí vozit pouze jednoho zákazníka. 
  • V současnosti jsou uzavřené všechny přechody mezi jižní a severní částí Kypru pro cizince, kteří nežijí trvale na Kypru. Přechod je umožněný na vybraných místech pouze ze závažných humanitárních důvodů. V těchto případech kontaktujte, prosím, vždy velvyslanectví!
  • Mezinárodní letiště na Kypru jsou znovu otevřená pro pravidelné komerční linky.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku...

Celý článek
aktualita

22 / 7 / 2020

maledivy znovu otevřely hranice pro turisty

Na Maledivách byla částečně uvolněna opatření a na ostrovy je možné znovu cestovat i ze zahraničí. 

Celý článek