Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kypr

3. červenec 2020, aktualizováno 19. 10. 2020 (12:18)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Na základě rozhodnutí Vlády Kyperské republiky je s platností od 18. září přeřazena Česká republika z „Covidové“ kategorie B do kategorie C a cestovatelé z ČR  nemohou vstoupit na území Kypru. 

Seznam zemí (viz Užitečné odkazy), ze kterých je umožněn vstup na Kypr bez testu, bude aktualizován dle epidemiologické situace.

 • Osoby, kterým je umožněno vstoupit na území Kypru ze země kategorie C:
 • Kyperští občané s trvalým pobytem v Kyperské republice a jejich rodinní příslušníci (zahraniční manželé, jejich nezletilé děti a rodiče kyperského občana);
 • osoby, které v Kyperské republice legálně dlouhodobě pobývají;
 • osoby, kterým je povolen vstup do Kyperské republiky v rámci Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích (1961) a konzulárních vztazích (1963);
 • osoby, bez ohledu na jejich státní příslušnost, které mají speciální povolení Kyperské republiky.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR není nutný test ani karanténa.

Opatření

Opatření

 • Zákaz shromažďování více než 100 osob v uzavřených prostorách a 200 osob venku. 
 • Návštěva kostelů a mešit stejně jako účast na pohřbech, svatbách a křtinách je povolena za dodržení hygienických protokolů a kapacitních limitů.
 • V autobusech veřejné dopravy platí povinnost nosit roušku.
 • Platí povinnost nosit roušku i ve vybraných uzavřených prostorách (supermarkety, banky, nákupní centra), za nedodržení bude udělena pokuta 300 EUR.
 • Pokud během pobytu na Kypru turisté onemocní COVID-19, pak oni a osoby, s nimiž přišli do úzkého kontaktu, budou přesunuti do nařízené karantény v určeném hotelu, jejíž náklady platí kyperské úřady. Případnou náhradní letenku a pobyt na Kypru mezi ukončením karantény a odletem si musí turisté hradit z vlastních prostředků. Analogicky může být nařízena karanténa i všem, kteří sami neonemocněli, ale přišli do úzkého kontaktu s někým, kdo později onemocněl.
Doprava

Doprava

 • Veřejná doprava po Kypru není výrazněji omezená. Kvůli nízké vytíženosti ovšem přerušila provoz kyvadlová doprava z letiště v Larnace.
 • Vozy taxi smějí vozit pouze jednoho zákazníka. 
 • V současnosti jsou uzavřené všechny přechody mezi jižní a severní částí Kypru pro cizince, kteří nežijí trvale na Kypru.
 • Přechod je umožněný na vybraných místech pouze ze závažných humanitárních důvodů. V těchto případech kontaktujte, prosím, vždy velvyslanectví!
 • Mezinárodní letiště na Kypru jsou otevřená pro pravidelné komerční linky i charterové lety.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

21 / 9 / 2020

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ - ministerstvo zdravotnictví spustilo...

Ministerstvo zdravotnictví spustilo on-line příjezdový formulář. Je určen cestujícím ze zemí s vysokým rizikem...

Celý článek
aktualita

3 / 9 / 2020

Z Pardubického letiště létá pravidelná linka do Kyjeva a Lvova...

Maďarský letecký dopravce WIZZAIR zahájil 1. září 2020 nové pravidelné linky z pardubického letiště do ukrajinských destinací Kyjeva a Lvova každé úterý, čtvrtek a sobotu.

Celý článek