Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kypr

3. červenec 2020, aktualizováno 18. 1. 2021 (20:25)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Kypr rozděluje státy podle míry rizika nákazy na tři kategorie (A, B, C) a podle ní reguluje pravidla vstupu do země. Rozdělení zemí do jednotlivých kategorií průběžně aktualizuje kyperské ministerstvo zdravotnictví. 

Na základě rozhodnutí Vlády Kyperské republiky je Česká republika z „Covidové“ zařazena do kategorie C a cestovatelé z ČR  nemohou vstoupit na území Kypru. 

Seznam zemí (viz Užitečné odkazy), ze kterých je umožněn vstup na Kypr bez testu, bude aktualizován dle epidemiologické situace.

 • Osoby, kterým je umožněno vstoupit na území Kypru ze země kategorie C:
 • Kyperští občané s trvalým pobytem v Kyperské republice a jejich rodinní příslušníci (zahraniční manželé, jejich nezletilé děti a rodiče kyperského občana);
 • osoby, které v Kyperské republice legálně dlouhodobě pobývají;
 • osoby, kterým je povolen vstup do Kyperské republiky v rámci Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích (1961) a konzulárních vztazích (1963);
 • osoby, bez ohledu na jejich státní příslušnost, které mají speciální povolení Kyperské republiky.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Opatření

Opatření

 • Je zakázán volný pohyb osob v době od 21:00 do 5:00 na celém území Kyperské republiky. 
 • Platí povinnost nosit roušku v uzavřených prostorách (supermarkety, banky, nákupní centra, veřejná doprava) i na ulici pro všechny obyvatele nad 12 let věku. 
 • Zákaz shromažďování na veřejných místech i v soukromých prostorách, uvnitř i venku s výjimkou fyzického cvičení např. v parku, na pláži – max. 2 osob.
 • Pohyb venku je povolen pouze na základě SMS zprávy, max. 2x denně z registračního sytému na čísle 8998 (z kyperských SIM) nebo na tel. +35722263030 (ze zahraničních telefonních čísel).
 • Jsou uzavřeny restaurace, hostince, kavárny, bary, jídelny atd. S sebou je možné si jídlo odnést do 19:00, dovážka je povolena do 21:00.
 • Jsou zavřena obchodní centra.
 • Mohou být otevřeny obchodní domy, supermarkety a větší obchody s rozlohou nad 500 m2 pouze za dodržení podmínky 1 osoby na 10 m2.
 • Prodejny s potravinami mohou mezi svou otevírací dobou a 9:00 obsloužit pouze osoby starší 65 let. 
 • Bohoslužby jsou možné konat pouze bez věřících. Povoleny jsou jen svatby, křtiny a pohřby a to do počtu 10 osob. 
 • Jsou zakázány návštěvy v pečovatelských domech, domovech důchodců, lékařských zařízeních pro pacienty s chronickými chorobami, domovech pro ohrožené skupiny obyvatel včetně zařízení pro lidi bez domova. 
 • Jsou zakázány organizované volnočasové aktivity pro všechny, uzavřena jsou kina, divadla i koncertní sály, kasina, jsou zakázána veškerá představení, konference i další akce včetně demonstrací, průvodů, venkovních bazarů, festivalů atd. 
 • Jsou uzavřena dětská hřiště a posilovny, sportovní utkání budou bez diváků, sportovní akce pro osoby mladší 18 let jsou zakázána.
Doprava

Doprava

 • Veřejná doprava po Kypru není výrazněji omezená. Kvůli nízké vytíženosti ovšem přerušila provoz kyvadlová doprava z letiště v Larnace.
 • Vozy taxi smějí vozit pouze jednoho zákazníka. 
 • V současnosti jsou uzavřené všechny přechody mezi jižní a severní částí Kypru pro cizince, kteří nežijí trvale na Kypru.
 • Přechod je umožněný na vybraných místech pouze ze závažných humanitárních důvodů. V těchto případech kontaktujte, prosím, vždy velvyslanectví!
 • Mezinárodní letiště na Kypru jsou otevřená pro pravidelné komerční linky i charterové lety.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

30 / 12 / 2020

Lyžařská sezóna v zahraničí začne většinou v lednu,...

Vzhledem k výrazně omezeným možnostem cestování kvůli pandemii koronaviru utrpí i letošní lyžařská sezóna. Aktuálně...

Celý článek
aktualita

23 / 12 / 2020

obnovenÍ letŮ z Velké Británie do ČR

Od 12:00 jsou obnoveny přímé letecké spoje z Británie do ČR. Na základě francouzsko-britské vládní dohody je od středečního rána 23. 12. umožněna také nákladní přeprava i přeprava osob (občanů EU)...

Celý článek