Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kyrgyzstán

30. červen 2020, aktualizováno 15. 7. 2021 (14:49)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Kyrgyzstán povolil vjezd do země všem cizincům a osobám bez občanství, kteří přijíždějí přes mezinárodní letiště Manas (Biškek), Oš, a Issyk-Kul.

Podmínkou při vpuštění na palubu do letadla směřujícího do Kyrgyzstánu je potvrzení o absolvování negativního testu na COVID-19 ne staršího než 72 hod. Po příletu jsou negativní výsledky na COVID-19 též kontrolovány na místě. V případě objektivních příčin (zpoždění letadla apod.) cizinci mají možnost absolvovat test na místě.

Při předložení negativního PCR testu, který není starší 72 hodin, mohou cizinci vstoupit na území Kyrgyzstánu i při použití silničního hraničního přechodu

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h. před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • V Kyrgyzstánu nadále platí režim výjimečné situace a karanténa v některých oblastech.
  • Otevřeny jsou školy, kina, food courty, internet i PC kluby.
  • Nadále platí zákaz na pořádání rodinných, smutečních, slavnostních, sportovních a jiných společenských akcí.
  • Restaurace mohou být obsazeny až do 50 % kapacity.
  • Uvnitř budov platí povinnost nošení roušek.

Doprava

Doprava

  • Funguje mezinárodní letecké spojení z Biškeku do těchto měst: Istanbul, Dubaj, Moskva, Taškent, Dušanbe, Novosibirsk, Almaty, Sharm El Sheikh, Antalya.
  • K návratu do ČR se využívá tranzitu přes Istanbul, Dubaj, Moskvu, Almaty, Taškent.
  • Funguje též vnitrostátní letecké spojení s městem Oš.
  • V Biškeku platí zákaz vstupu jiných osob než cestujících do příletových/odletových hal letiště Manas.
  • V normálním režimu funguje městská hromadná doprava, autobusová doprava a vlakové spojení.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek