Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kyrgyzstán

30. červen 2020, aktualizováno 10. 8. 2020 (11:19)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: S účinností od 19. března 2020 Kyrgyzstán zavedl dočasný zákaz vstupu do země pro všechny cizí státní příslušníky. Toto opatření se netýká cizinců majících povolení k pobytu v Kyrgyzstánu a rodinných příslušníků Kyrgyzstánců.

V případě příjezdu na území Kyrgyzstánu je povinnost předložit negativní PCR test na COVID-19 ne starší než 3 dny do data příletu.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR je nutný test nebo karanténa.

Opatření

Opatření

  • Platí režim výjimečné situace a karanténa ve městech Biškek, Oš, v At-Bašinském okrese v Narynské oblasti a ve vesnici Kanyš Kyja v Čatkalském okrese v Džalalabadské oblasti. K 1. červnu 2020 byly obnoveny prakticky všechny typy činností v obchodní a sociální sféře při dodržování sanitárních opatření (dezinfekce, masky, sociální distance). 
  • Zakázány zůstávají rodinné, smuteční, slavnostní, sportovní a jiné společenské akce, zavřená jsou kina v obchodních centrech, noční podniky, internetové a herní kluby.

Doprava

Doprava

  • Kyrgyzská vláda rozhodla s účinností od 20. března 2020 o omezení všech regulérních mezinárodních letů z Kyrgyzstánu do odvolání.
  • Od 8. června 2020 došlo k obnovení vnitrostátní letecké dopravy a meziměstské autobusové přepravy v Kyrgyzstánu. 
  • MHD funguje v omezeném režimu, během víkendů je ve velkých městech pozastavena. 
  • Vjezd do hlavního města Biškek nadále zůstává nedoporučován.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů...

Celý článek
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. 

Celý článek