Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Kyrgyzstán

30. červen 2020, aktualizováno 11. 10. 2021 (12:54)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: povolení pro vstup i pro pozemní dopravu pro 67 zemí včetně ČR. Nóta nespecifikuje podmínky pro překročení pozemního hraničního přechodu. Předpokládáme stejné podmínky jako pro vstup pro leteckou přepravu viz níže.

Podmínkou pro vpuštění na palubu letadla směřujícího do Kyrgyzstánu je potvrzení o absolvování negativního testu na COVID-19, ne staršího než 72 hod. Po příletu jsou negativní výsledky na COVID-19 též kontrolovány na místě. V případě expirace testu na COVID-19 během přepravy z objektivních příčin (zpoždění letadla apod.) musí přijíždějící absolvovat test na místě. 

MZv varuje, že vzhledem k časovým prodlevám při notifikaci změn, nelze vyloučit, že změna režimu vstupu na území může proběhnout rychleji než její notifikace.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář. Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Opatření

Opatření

  • V Kyrgyzstánu nadále platí režim výjimečné situace a karanténa v některých oblastech.
  • Otevřeny jsou školy, kina, food courty, internet i PC kluby.
  • Nadále platí zákaz na pořádání rodinných, smutečních, slavnostních, sportovních a jiných společenských akcí.
  • Restaurace mohou být obsazeny až do 50 % kapacity.
  • Uvnitř budov platí povinnost nošení roušek.

Doprava

Doprava

  • Funguje mezinárodní letecké spojení z Biškeku do těchto měst: Istanbul, Dubaj, Moskva, Taškent, Dušanbe, Novosibirsk, Almaty, Sharm El Sheikh, Antalya.
  • K návratu do ČR se využívá tranzitu přes Istanbul, Dubaj, Moskvu, Almaty, Taškent.
  • Funguje též vnitrostátní letecké spojení s městem Oš.
  • V Biškeku platí zákaz vstupu jiných osob než cestujících do příletových/odletových hal letiště Manas.
  • V normálním režimu funguje městská hromadná doprava, autobusová doprava a vlakové spojení.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek