Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Laos

10. červen 2020, aktualizováno 6. 8. 2020 (10:58)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Vstup cizinců do Laosu je stále zakázán.

Je pozastaveno vydávání všech typů víz na příletu, na zastupitelských úřadech Laosu v zahraničí i elektronická e-visa.

Ve výjimečných případech lze vystavit vstupní vízum s jiným účelem návštěvy, než je turistika (primárně obchodní či pracovní účel). Příslušná zvoucí organizace musí o vstup písemně požádat Ministerstvo zahraničních věcí Laosu. 

Při následném vstupu na území Laosu je třeba předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na covid-19 ne starší než 72 hodin, vyplnit zdravotní deklaraci, podstoupit změření tělesné teploty a u imigrační přepážky dodržovat odstup 1-2 metrů. Po vstupu na území Laosu jsou všem osobám odebrány vzorky na covid-19 a nařízena 14ti denní karanténa v k tomuto účelu určených hotelech či centrech.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR je nutný test nebo karanténa.

Opatření

Opatření

  • Nouzový stav byl v Laosu ukončen dne 17. 5. 2020.
  • Od té doby jsou postupně uvolňována hygienická omezení zavedená v souvislosti s pandemií covid-19. 
  • Otevřeny jsou již úřady, vybrané školy, obchody, restaurace, služby. 
  • Nadále je vyžadováno dodržování zásad social distancing.
Doprava

Doprava


  • Vnitrostátní letecká a pozemní doprava byla obnovena.
  • Cestování po zemi již není v rámci Laosu omezeno.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů...

Celý článek
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. 

Celý článek