Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Lichtenštejnsko

30. květen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (10:27)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu:  Cestující z České republiky při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území žádným omezením. Mohou do Švýcarska a Lichtenštejnska cestovat za jakýmkoli účelem. Před vstupem nemusí vyplňovat registrační formulář, při vstupu nemusí předkládat negativní výsledek žádných testů, či doklad o očkování, ani nastoupit 10denní karanténu. Výjimkou je přicestování letecky.

Povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář neplatí pro příjezd soukromým vozidlem ani pro tranzitující osoby, jež mají úmysl i reálnou možnost bezprostředně pokračovat v cestě do další země.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář. V případě cesty do ČR veřejnou dopravou cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR).

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost postoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.

Opatření

Opatření

  • Povinnost nosit roušky ve venkovních prostorách je zrušena. Zachována zůstává v některých vnitřních prostorách, např. v MHD, v restauracích, maloobchodě, apod.
  • Veškeré obchody a služby fungují standardně. Při jejich návštěvě je třeba dodržovat běžná hygienická a sociální opatření (roušky, dezinfekce, odstupy). Není třeba se prokazovat testem či očkováním (např. při návštěvě kadeřníka či fitness studia).
  • Restaurace, kavárny a další gastronomické provozy mohou mít otevřeny vnitřní i vnější prostory. Ruší se omezení počtu hostů u jednoho stolu.
  • Ve vnitřních prostorách ale trvá i nadále registrace kontaktů. Stoly musí být od sebe vzdáleny alespoň 1,5 m venku i uvnitř.
  • Diskotéky a taneční kluby mohou otevřít za podmínky, že budou navštěvovány pouze osobami s platným Covid certifikátem, tj. prokáží se negativním testem, očkováním či proděláním nemoci Covid.
  • Soukromé setkávání je možné v počtu 50 osob venku, 30 osob uvnitř.
  • Otevřít mohou i termální lázně a wellness zařízení.
  • Veřejně přístupné jsou vnitřní prostory ZOO či botanických zahrad.

Doprava

Doprava

  • Mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem na jedné straně a Českou republikou na straně druhé je možno cestovat s využitím soukromé nebo veřejné dopravy (letecké, železniční a autobusové).
  • Na možnosti a podmínky přepravy je třeba se informovat u leteckých, železničních a autobusových společností.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek