Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Litva

28. květen 2020, aktualizováno 10. 8. 2020 (12:13)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu:  Od 1. 6. 2020 otevřela Litva hranice občanům těch zemí EU, v nichž bylo v posledních dvou týdnech méně než 16 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel.

Od 3. 8. 2020 je ČR zařazena mezi státy, odkud cestujícím není umožněn vstup do Litvy (ani za podmínky karantény). Tranzit je povolen jen pro návrat přes Litvu do ČR, v ostatních případech je třeba předložit litevským orgánům před cestou prostřednictvím Velvyslanectví ČR ve Vilniusu odůvodněnou žádost o výjimku a vyčkat na výsledek řízení. Podmínky vstupu do Litvy a tranzitu jsou souhrnně uvedené na webu Ministerstva zahraničních věcí Litevské republiky

Uvedené opatření bude Litva každý týden přezkoumávat ve vztahu k počtu osob nově nakažených za posledních 14 dní. Pro zrušení karantény nesmí uvedený počet překročit 16 osob na 100 tisíc obyvatel. Seznam zemí, odkud cestující do Litvy podléhají po příjezdu karanténě, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví Litevské republiky každý týden k pondělí.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR není nutný test ani karanténa. 

Opatření

Opatření

 • Nosit roušky je povinné při hromadných akcích ve vnitřních prostorách, ve vnitřních veřejných prostorách, v obchodech, ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách poskytujících služby.
 • Ministerstvo zdravotnictví Litevské republiky bude aktualizovat seznam zemí, jejichž občané se po příjezdu musí izolovat. 
 • Doporučujeme před cestou si tento seznam (viz užitečné odkazy) ověřit. 
 • Karanténní opatření v případě, že se návštěvník z ČR setká během svého pobytu v Litvě s osobou nakaženou COVID-19 nebo v Litvě koronavirem onemocní nebo je karanténa pro cestovatele z ČR povinná na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví Litevské republiky
 • Karanténu lze trávit v ubytovacím zařízení, izolace jinde se nevyžaduje.
 • Během karantény si cizinec hradí náklady na ubytování a stravu sám.
 • V případě onemocnění, pokud se nemocný cítí dobře, není nutná hospitalizace (o příp. hospitalizaci rozhodne lékař).
 • Občan, který je v Litvě v karanténě, se v jejím průběhu nemůže repatriovat zpět do ČR.

Doprava

Doprava

 • K 1. 6. 2020 jsou obnoveny pravidelné lety Lufthansy do Frankfurtu, lety Air Baltic do Rigy a Tallinu a Wizzairu do Osla a připravováno je obnovení letů do dalších destinací.
 • Nadále funguje oboustranně trajekt Klajpeda (Litva) – Kiel (Německo).
 • Přejezd litevsko-polských a litevsko-lotyšských hranic po silnici je možný přes všechny hraniční přechody.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů...

Celý článek
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. 

Celý článek