Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Litva

28. květen 2020, aktualizováno 19. 10. 2020 (13:36)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu:  Občané států EU a osoby v nich legálně pobývající mohou vstoupit do Litvy za těchto podmínek:

  • Pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů vyšší o 10 % než v Litvě (kde k 12. 10. 2020 dosahuje 55,7), což je případ ČR, musí cestovatelé z těchto států podstoupit 14denní karanténu, kterou lze zkrátit na 10 dnů v případě negativního testu na COVID-19 provedeného ne dříve než osmý den od začátku karantény na náklady cestovatele v Litvě. Žádost o zkrácení karantény se podává po vykonání testu na speciálním formuláři (žádost viz Užitečné odkazy).
  • Pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů nižší, než je uvedeno v předchozím bodě, mohou cestovatelé z těchto států vstoupit do Litvy bez podmínek.

ČR je v současnosti zařazena na seznam států, kde výskyt onemocnění překračuje 25 na 100 000 obyvatel.

Uvedené opatření bude Litva každý týden přezkoumávat ve vztahu k počtu osob nově nakažených za posledních 14 dní. Pro zrušení karantény nesmí uvedený počet překročit 25 osob na 100 tisíc obyvatel. Seznam zemí, odkud cestující do Litvy podléhají po příjezdu karanténě, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví Litevské republiky každý týden k pondělí.

Každý cestující přijíždějící do Litvy prostředky hromadné přepravy musí před odjezdem vyplnit formulář na webových stránkách litevského Národního centra veřejného zdraví nebo Ministerstva zdravotnictví (jde o identický formulář) a obdržené potvrzení - tzv. QR kód – předložit při nástupu do letadla, trajektu, autobusu nebo vlaku. Při vstupu do země autem, je potřeba tento formulář vyplnit do 12 hodin od vstupu do země. 

Tranzit je povolen jen pro návrat přes Litvu do ČR, v ostatních případech je třeba předložit litevským orgánům před cestou prostřednictvím Velvyslanectví ČR ve Vilniusu odůvodněnou žádost o výjimku a vyčkat na výsledek řízení. V žádosti je třeba uvést jméno a příjmení cestovatele/ů, číslo cestovního dokladu, druh vozidla, SPZ vozidla, den/dny a (rámcově) čas překročení litevských hranic, názvy hraničních přechodů a přiložit sken dokumentů prokazujících účel tranzitu. Podmínky vstupu do Litvy a tranzitu jsou souhrnně uvedené na webu Ministerstva zahraničních věcí Litevské republiky. Pro tranzit neplatí podmínky jako v případě vstupu do země za účelem pobytu. Podmínkou je rychlý průjezd Litvou bez zbytečných zastávek a bez noclehu.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR není nutný test ani karanténa. 

Opatření

Opatření

  • Nosit roušky je povinné při hromadných akcích ve vnitřních prostorách, ve vnitřních veřejných prostorách, v obchodech, ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách poskytujících služby.
  • Během karantény si cizinec hradí náklady na ubytování a stravu sám.
  • V případě onemocnění, pokud se nemocný cítí dobře, není nutná hospitalizace (o příp. hospitalizaci rozhodne lékař).
  • Občan, který je v Litvě v karanténě, se v jejím průběhu nemůže repatriovat zpět do ČR.

Doprava

Doprava

  • Obnovují se mezinárodní letecká spojení.
  • Funguje oboustranně trajekt Klajpeda (Litva) – Kiel (Německo).
  • Přejezd litevsko-polských a litevsko-lotyšských hranic po silnici je možný přes všechny hraniční přechody.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

21 / 9 / 2020

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ - ministerstvo zdravotnictví spustilo...

Ministerstvo zdravotnictví spustilo on-line příjezdový formulář. Je určen cestujícím ze zemí s vysokým rizikem...

Celý článek
aktualita

3 / 9 / 2020

Z Pardubického letiště létá pravidelná linka do Kyjeva a Lvova...

Maďarský letecký dopravce WIZZAIR zahájil 1. září 2020 nové pravidelné linky z pardubického letiště do ukrajinských destinací Kyjeva a Lvova každé úterý, čtvrtek a sobotu.

Celý článek