Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Lotyšsko

28. květen 2020, aktualizováno 13. 4. 2021 (10:43)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Cestování do / z Lotyšska je omezeno jen na nezbytné cesty.

Po příjezdu do Lotyšska je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti (negativní výsledek PCR testu nebo lékařské potvrzení) ne starší než 72h a následně zůstat v 10-denní domácí samoizolaci. Pozn.: negativní výsledky testů budou kontrolovány jak na pozemních hranicích, tak na mezinárodním letišti v Rize, resp. před nástupem do letadla před příletem do Rigy, a potvrzení / testy jsou vyžadovány též pro tranzit pozemní cestou přes území Lotyšska.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření

  • Je povinné nošení roušek (ochrany dýchacích cest) v prostředcích hromadné dopravy.
  • Další povinností je dodržovat sociální vzdálenost 2m a jsou stále zakázána shromáždění většího množství osob.
  • Jsou otevřeny obchody a obchodní centra.
  • Veřejná stravovací zařízení mohou být otevřena v době od 6:30 do 24:00 hod.
  • Pokud se cizinec (občan ČR) v Lotyšsku setká s nemocným nemocí COVID-19 nebo sám onemocní, je nutno podstoupit test na koronavirovou infekci, vyhledat lékaře a dodržovat jeho doporučení. To zahrnuje i povinnost dvoutýdenní karantény na území Lotyšska.

Doprava

Doprava

  • Tranzit územím Lotyšska v rámci Schengenského/EU prostoru zatím není omezen. Musí se však jednat o prostý průjezd zemí (bez zbytných zastávek a rozhodně bez přenocování), případně „přestup“ na mezinárodním letišti v Rize. I pro účel tranzitu (pozemní cestou nebo přes prostor letiště) platí povinnost před vstupem na území Lotyšska vyplnit elektronický formulář (Covidpass).
  • Z povinnosti prokázat se bezinfekčností na covid-19 jsou vyňati řidiči mezinárodní nákladní dopravy - v případě, že délka jejich pobytu v zemi nepřekročí 72h (nutnost vyplnit Covidpass platí v každém případě). Negativní test na nemoc covid-19 se nevyžaduje ani v případě tranzitu v rámci tranzitního prostoru mezinárodního letiště v Rize. 

  • Časový limit pro tranzit přes území Lotyšska je 12h. Pro dopravu zboží, mezinárodní dopravu vázanou na jízdní řády, tranzit v rámci letiště, pobyt posádek letadel / lodí jsou stanoveny delší časové intervaly (48-72h, případně bez omezení), které jsou definovány pro jejich "tranzitní" přítomnost na území. 

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek