Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Lotyšsko

28. květen 2020, aktualizováno 7. 10. 2021 (09:17)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Do Lotyšska je možno cestovat za účelem turistiky, obecně bez jakýchkoliv omezení důvodů.

Osoby, které mohou prokázat ukončené očkování ( tj. od 15. dne po podání druhé dávky) proti nemoci covid-19 (registrovanou vakcínou ve státech EU) nebo nemoc prokazatelně prodělaly v uplynulých 180 dnech - vyplňují pouze příjezdový elektronický dotazník (covidpass.lv), ne dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic.

Osoby, které nebyly očkovány (a neprodělaly onemocnění COVID-19) – vyplňují dotazník covidpass a před vstupem na území Lotyšska musí podstoupit test ke zjištění covid-19 (PCR test ne starší než 72h, nebo antigenní test ne starší než 48h před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo vstupu na území LV soukromým dopravním prostředkem).

Děti do 12 let jsou vyňaty z povinnosti podstupovat testy před příjezdem do země.

Upouští se od vyžadování popříjezdové 10-denní samoizolace - platí pro všechny cestovatele ze zemí s nízkým výskytem nemoci covid-19 a dále pro očkované a zotavené ze zemí s vysokým rizikem - viz přehledně na stránkách MZV LV níže).

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19.

Opatření

Opatření

  • Užitečné a přehledné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku, včetně platných opatření, najdete zde.

Doprava

Doprava

  • Přímá mezinárodní osobní doprava není plošně omezována.
  • Nicméně s ohledem na epidemickou situaci v Evropě je mnoho spojů rušeno nebo měněno. 

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek