Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Malajsie

9. červen 2020, aktualizováno 19. 10. 2021 (11:11)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Malajsijské státní hranice jsou uzavřeny. Zakázány jsou cesty Malajsijců do zahraničí i cizinců do Malajsie.

Osoby, které získají k přicestování výjimku od malajsijského imigračního úřadu, musí absolvovat 7 - 14 denní karanténu (podle země, ze které cestují) v dedikovaném ubytovacím zařízení. Registrace k získání souhlasu se provádí na webu safetravel.myeg.com.my, kde se současně hradí náklady na testování a pobyt v karanténě (celková částka převyšuje 5000 MYR).

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace. 

Opatření

Opatření

  •  V Malajsii dále platí do odvolání úplný lockdown, kromě esenciálních služeb jsou všechny obchody a firmy uzavřeny, obyvatelům je nařízeno zůstat doma.
Doprava

Doprava

  • Omezeně létají komerční spoje, především Qatar Airways, KLM a Turkish Airways.
  • Přes mezinárodní letiště v Kuala Lumpur je v omezené míře možný tranzit do dalších zemí.
  • 4Podmínkou je předložení letenky do následné destinace a omezení doby tranzitu na max. 24 hodin.
  • Přesun mezi dvěma hlavními terminály letiště (KLIA a KLIA2) není možný.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek