Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Malawi

30. červen 2020, aktualizováno 15. 7. 2021 (14:52)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Vstup za účelem obchodu či turistiky není v současné době možný!

POZOR: Dle mimořádného opatření Vlády ČR s účinností ode dne 26. února 2021 od 00:00 hod. do 31. července 2021 se nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2. To neplatí pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Cestující s právem vstupu do Malawi musí při příjezdu předložit negativní test COVID-19 provedený do 72 hodin před příjezdem do Malawi, po kterém bude následovat 14denní vlastní sledování příznaků infekce.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace

Opatření

Opatření

  • Nosit ochranné obličejové masky je povinné na všech veřejných prostranstvích.
  • Na všech shromážděních, včetně náboženských, nesmí být více než 100 lidí ve vnitřních prostorách a 250 lidí ve venkovních prostorách.
  • Všechny bary, restaurace a supermarkety mohou otevírat během své schválené provozní doby; po půlnoci však musí být zavřené.
  • Turistická infrastruktura funguje.
Doprava

Doprava

  • Mezinárodní letecká doprava je v omezeném množství obnovena. Letecké spojení otevřeno i cizincům, počet komerčních letů ale nízký.
  • Všechny pozemní hranice zůstávají uzavřené, s výjimkou přepravců základního zboží, deportovaných a osob za zvláštních okolností. 
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek