Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Malawi

30. červen 2020, aktualizováno 11. 10. 2021 (13:28)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Cestující musí při příjezdu předložit negativní test COVID-19 provedený do 72 hodin před příjezdem do Malawi. Karanténa není povinná, cestující je povinen sledovat svůj zdravotní stav pro příznaky onemocnění COVID-19 po dobu 14 dní od vstupu do země. Očkovaní cestovatelé nemají na vstupu do země žádné výjimky z uvedených povinností.

K odletu z Malawi nutné předložit osvědčení o negativním výsledku PCR testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin. Testování v Lilongwe dostupné, výsledky do 24 hod, cena 100 USD.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Před zahájením cesty do ČR cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Stejně tak musí cestující disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu. Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2, příjezdový formulář a rezervaci na RT-PCR, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území ČR.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covidu-19.

Opatření

Opatření

  • Nosit ochranné obličejové masky je povinné na všech veřejných prostranstvích.
  • Na všech shromážděních, včetně náboženských, nesmí být více než 100 lidí ve vnitřních prostorách a 250 lidí ve venkovních prostorách.
  • Všechny bary, restaurace a supermarkety mohou otevírat během své schválené provozní doby; po půlnoci však musí být zavřené.
  • Turistická infrastruktura funguje.
Doprava

Doprava

  • Mezinárodní letecká doprava je v omezeném množství obnovena. Letecké spojení otevřeno i cizincům, počet komerčních letů ale nízký.
  • Všechny pozemní hranice zůstávají uzavřené, s výjimkou přepravců základního zboží, deportovaných a osob za zvláštních okolností. 
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek