Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Maledivy

5. červen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (13:11)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Země je pro zahraniční turisty otevřena.

Při příletu na Maledivy je zdarma uděleno turistické vízum na 30 dní pobytu.

Před odletem na Maledivy je třeba absolvovat PCR test, a to v době nejpozději 96 hodin před příletem na Maledivy. Negativní výsledek PCR testu je pak nutné předložit jak při odbavení na letišti odletu, tai i po příletu na Maledivy. Platí to i pro osoby, které již byly komplexně očkovány. Ty měly do 3. května 2021 výjimku. Osvobozeny od testování jsou děti do jednoho roku. Potvrzení musí obsahovat jméno (dle pasu), číslo pasu, název a adresu testující laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku.

V případě tranzitu s dobou převyšující 24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu.

Ministr Jakub Kulhánek rozhodl o zřízení honorárního konzulátu ČR na Maledivách se sídlem v Malé, který by mohl částečně pomoci občanům ČR, kteří se na Maledivách ocitli v tíživé situaci. MZV již schválilo konkrétního kandidáta na honorárního konzula, honorární konzulát by tak mohl být otevřen během 2-3 měsíců.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

 • Na Maledivách trvá nouzový stav veřejného zdraví, který byl naposledy prodloužen do 2. srpna 2021. 
 • Zrušen byl zákaz vycházení.
 • Otevřena budou kina.
 • Povoleno je shromažďování do 30 osob.
 • Podnikům je umožněno pokračovat v provozu podle pokynů stanovených Agenturou pro ochranu zdraví (HPA).
 • Kavárny a restaurace budou moci poskytovat stravovací služby do 23:30.
 • Obnoveny jsou sportovní aktivity kromě sportovních soutěží a turnajů.
 • V mešitách byly již dříve obnoveny sborové modlitby.

Doprava

Doprava

 • Dopravu zajišťuje poměrně velký počet komerčních leteckých společností a množství charterových letů.
 • Byla uvolněna pravidla pro cestování mezi ostrovy. Nyní lze cestovat na ostrovy, které nejsou pod monitoringem HPA, bez jakéhokoli souhlasu.
 • Stále je zakázáno cestování mezi ostrovy, které jsou hotelovými resorty.
 • Mezi ostrovy Malé a Hulhumalé je cestování zcela zakázáno.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek