Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Mauricius

4. červen 2020, aktualizováno 15. 7. 2021 (14:53)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Mauricius otevírá dnem 15. července 2021 hranice pro mezinárodní turistiku. Níže uvedená opatření budou platit do 30. září 2021. Po vyhodnocení epidemiologické situace může poté nastat další fáze rozvolňování přijatých opatření.

Všichni turisté se musí při překročení hranic Mauricia prokázat potvrzením o plné vakcinaci proti Covid-19 a rovněž tak i negativním PCR testem, který není starší 5 dnů před nástupem cesty. Poté jsou turisté během jejich pobytu na Mauriciu povinni absolvovat PCR test 7. a 14. den jejich pobytu přímo v hotelovém rezortu. Výlučně turisté, jejichž pobyt bude delší než 14 dnů a prokáží se negativním PCR testem (po 14 dnech pobytu v rezortu) budou moci volně cestovat po ostrově. Seznam schválených hotelových rezortů pro pobyt zahraničních turistů bude zveřejněn dne 20. června 2021 na webové stránce www.mauritiusnow.com.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Ekonomické aktivity jsou povoleny a trh je otevřen při dodržování nezbytných hygienických zásad a povinném nošení masek na veřejných místech.
  • Byly zrušeny poslední omezení pro ekonomické aktivity, jako jsou kina, posilovny, parky, pláže, kulturní místa apod. 
Doprava

Doprava

Ostrov je možno opustit bez omezení (v závislosti na dostupných leteckých spojích), vstup na mauricijské území však v současnosti není v zásadě možný.

Veřejná doprava je uvolněna.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek