Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Mexiko

9. červen 2020, aktualizováno 6. 8. 2020 (14:48)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: I přes oficiální otevřenost mexických hranic se zejména na mezinárodním letišti v Mexico City množí případy nevpuštění do země, a to i pro cestovatele, kteří prokáží místo svého pobytu a prostředky na něj. Doporučujeme cestování do Mexika omezit na skutečně klíčové a nezbytné důvody, které zároveň budete moci prokázat písemnými dokumenty při vstupu. Ačkoli vstup do Mexika je stále relativně málo omezen, každým dnem se mění jak intenzita kontrol a podmínek vstupu na letištích, tak existující letecká spojení. Každý z federálních států Mexika upravuje podmínky a opatření na svém území dle svých pravomocí.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR je nutný test nebo karanténa.

Opatření

Opatření

  • Uzavřeny jsou restaurace, bary a obchody kromě potravin a lékáren, většina hotelů je taktéž uzavřena či ubytovávají pouze hosty, kteří prokáží pracovní důvod pobytu z vážných důvodů.
  • Uzavřeny jsou také školy, muzea, galerie, lázně, diskotéky, divadla, kina, zoologické zahrady či sportovní centra. 
  • Vláda též doporučila všem, kdo nutně nemusí jít fyzicky do práce, pracovat z domova.
  • Povinná či "silně doporučená" (dle rozhodnutí konkrétního federálního státu) domácí karanténa se vztahuje i na všechny obyvatele starší 60 let, či osoby s dýchacími potížemi, cukrovkou, vysokým tlakem. 


Doprava

Doprava

  • Některá města a oblasti jsou již neprodyšně uzavřeny, na silnicích dalších oblastí operují kontrolní hlídky, kterým je třeba prokázat důvod přesunu.
  • Veřejná doprava byla v hlavním městě zásadní měrou omezena, z provozu metrobusu a metra bylo vyřazeno více než 20% všech stanic.
  • Nedoporučuje se používat jakoukoli veřejnou dopravu včetně taxíků.
  • Mezi Mexikem a Evropou dopravu zajišťuje KLM, Air France, Aeroméxico, ovšem lety jsou často rušeny a přeskupovány.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů...

Celý článek
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. 

Celý článek