Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Moldavsko

30. květen 2020, aktualizováno 23. 7. 2021 (13:20)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Osoby přijíždějící ze zelených zemí, kam spadá i ČR, se mohou, vyhnout karanténě předložením negativního PCR testu.

Moldavské orgány uznávají pro vstup do země všechny zahraniční certifikáty opatřené QR kódem v elektronické i tištěné podobě. Certifikát stejně jako potvrzení o PCR testu musí obsahovat překlad do některého z následujících jazyků: rumunština, angličtina, francouzština, němčina, italština, ruština  

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Ve veřejných prostorech je povinnost používat roušku a dodržovat hygienická opatření (měření teploty, sociální odstup).
  • Omezen je provoz nočních klubů, lázeňských zařízení, pořádání rodinných a společenských akcí atd.
  • V některých zvláště postižených regionech mohou být zavedena omezení pobytu a poskytování služeb.
Doprava

Doprava

  • Fungují některé mezinárodní autobusové, letecké i vlakové spoje.
  • Některé hraniční přechody jsou uzavřené pro cizince. Aktuální informace viz stránka moldavské pohraniční policie: http://www.border.gov.md
  • Vnitrostátní doprava funguje v obvyklém režimu, s hygienickými omezeními (omezený počet cestujících). Může být omezena dostupnost některých míst.  

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek