Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Moldavsko

30. květen 2020, aktualizováno 21. 10. 2021 (09:46)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu:

Výjimka z povinnosti nastoupit do karantény platí pro následující kategorie osob:

 •   osoby, které předloží potvrzení o očkování (platné 14 dní po ukončení očkování)
 •   osoby s certifikátem o protilátkách proti covid 19, (platí 90 dnů)
 •   osoby s potvrzením o negativním PCR testu (ne starší než 72 hodin)
 •   cestující v tranzitu
 •   řidiče nákladní a osobní dopravy, posádky lodí a letadel
 •   studenty (v některých případech stanovených Nařízením)
 •   pendleři pracující v sousedních zemích
 •   držitelé diplomatických a služebních pasů a členové jejich rodin,
 •   osoby cestující za zdravotním účelem
 •   osoby cestující s cílem účasti na právním řízení

Osoby, které některým z výše uvedených dokumentů nedisponují, musejí během 72 hodin před překročením hranice vyplnit on-line formulář a po překročení hranice nastoupit do 14 denní karantény (samoizolace) na předem oznámeném místě.

Moldavské orgány uznávají pro vstup do země všechny zahraniční certifikáty o očkování opatřené QR kódem v elektronické i tištěné podobě. Certifikát stejně jako potvrzení o PCR testu musí obsahovat překlad do některého z následujících jazyků: rumunština, angličtina, francouzština, němčina, italština, ruština

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba mít výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO:

 • osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
 • osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

 • osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Opatření

Opatření

 • Ve veřejných prostorech je povinnost používat roušku a dodržovat hygienická opatření (měření teploty, sociální odstup).
 • Omezen je provoz nočních klubů, lázeňských zařízení, pořádání rodinných a společenských akcí atd.
 • V některých zvláště postižených regionech mohou být zavedena omezení pobytu a poskytování služeb.
Doprava

Doprava

 • Fungují některé mezinárodní autobusové, letecké i vlakové spoje.
 • Některé hraniční přechody jsou uzavřené pro cizince. Aktuální informace viz stránka moldavské pohraniční policie: http://www.border.gov.md
 • Vnitrostátní doprava funguje v obvyklém režimu, s hygienickými omezeními (omezený počet cestujících). Může být omezena dostupnost některých míst.  

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek