Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Moldavsko

30. květen 2020, aktualizováno 9. 4. 2021 (20:42)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Každá osoba, která vstupuje do země, musí při vstupu vyplnit epidemiologický dotazník a učinit prohlášení o odpovědnosti za dodržení režimu karantény na určeném místě. (V případě nezletilých do 14 let učiní prohlášení zákonný zástupce).

Výjimka z povinnosti nastoupit do karantény platí pro různé kategorie osob (pokud nevykazují příznaky onemocnění). Např:

osoby, který při vstupu předloží potvrzení o PCR testu na koronavirus s negativním výsledkem. Musí být v anglickém, rumunském, ruském nebo francouzském jazyce a musí být provedeno méně než 72 hodin před odjezdem (v případě využití hromadných dopravních prostředků) anebo 72 hodin před vstupem do MD (v případě cesty vlastním dopravním prostředkem) - 

děti do 5 let

cestující v tranzitu

osoby, které předloží potvrzení o očkování (1.4. 2021 bylo přijato nařízení č. 1, ve kterém nejsou výjimky uvedeny. Podle sdělení Pohraniční policie budou ale výjimky podle předchozího nařízení zatím uplatňovány)

Test musí být opatřen QR kódem. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření

  • Ve veřejných prostorech je povinnost používat roušku a dodržovat hygienická opatření (měření teploty, sociální odstup). 
  • Byl zaveden zákaz vycházení v době od 23.00 do 5.00 hodin (s výjimkou několika prokázaných účelů).
  • Omezen je provoz nočních klubů, lázeňských zařízení, pořádání rodinných a společenských akcí atd. 
  • V některých zvláště postižených regionech mohou být zavedena omezení pobytu a poskytování služeb.
Doprava

Doprava

  • Fungují některé mezinárodní autobusové, letecké i vlakové spoje. 
  • Některé hraniční přechody jsou uzavřené pro cizince.

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek