Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Moldavsko

30. květen 2020, aktualizováno 10. 8. 2020 (11:23)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Hranice Moldavska jsou do 31.8. 2020 uzavřené pro cizince a do země mohou vstupovat pouze navracející se moldavští občané, osoby bez státní příslušnosti a osoby s povolením k pobytu na území Moldavska.

Výjimku tvoří řidiči podílející se na přepravě zboží nebo osob a některé další kategorie osob.

V případech hodných zvláštního zřetele je možné požádat o vydání zvláštního povolení Komisi pro nouzový stav.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR je nutný test nebo karanténa.

Opatření

Opatření

  • Na veřejných místech je povinnost používat roušku a dodržovat hygienická opatření (měření teploty, sociální odstup, skupiny pouze do 3 osob).
  • Osoby starší než 63 let by neměly opouštět obydlí bez vážného důvodu. 
  • Omezen je provoz nočních klubů, pořádání rodinných a společenských akcí.
Doprava

Doprava

  • Začaly fungovat některé mezinárodní autobusové nebo vlakové spoje. 
  • Bylo zrušeno pozastavení mezinárodní letecké dopravy.

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů...

Celý článek
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. 

Celý článek