Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Mongolsko

10. červen 2020, aktualizováno 14. 4. 2021 (11:42)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Vstup do Mongolska či vycestování z něj lze uskutečnit v případě mongolských státních příslušníků pouze organizovaně, tj. v rámci předchozího zařazení na seznam cestujících, schválený vládními orgány MNG, které se řídí nastavenými pravidly priorizace cestujících. Vláda Mongolska s ohledem na další vývoj pandemické situace v zemi i v zahraničí rozhodne, zda hraniční přechody budou otevřeny dle původního záměru nejdříve k 1. 7. 2021, či již před letní sezónou k 1. 5. 2021.

Vláda na doporučení Státní komise pro mimořádné události nadále řadí Mongolsko mezi státy s vysokým rizikem nákazy. Mongolsko zároveň patří dle Světové zdravotnické organizace (WHO) z důvodu vysoce omezených zdravotnických a karanténních kapacit mezi nejrizikovější státy světa. 

Všechny osoby, které po schválení orgány MNG vlády cestují do Mongolska, musí mít negativní RT - PCR test, který nesmí být před příjezdem do země, tj. v okamžiku překročení pozemní hranice či hraničního pásma na mezinárodním letišti v Ulánbátaru, starší 72 hodin.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření


  • Platí povinnost nosit roušky na veřejnosti.
  • Z rozhodnutí vlády Mongolska byl v zemi zaveden od 10. 4. do 25. 4. 2021 Stav maximální připravenosti a v Ulánbátaru striktní lockdown. Ten umožňuje pohyb na veřejnosti  pouze ve stanovené, časově omezené době v rámci nezbytných cest do nejbližších prodejen potravin, drogerie, lékárny či do zdravotnického zařízení s důrazem na účast ve vakcinačním programu, případně cest k čerpací stanici nebo za účelem vyřizování a organizace pohřbu.
Doprava

Doprava

  • Tranzitovat přes území Mongolska nelze.
  • Pravidelné letecké komerční spoje jsou přerušeny již od února 2020.
  • Mezinárodní osobní, silniční a železniční přeprava je rovněž přerušena s výjimkami mezinárodní vlakové a kamionové přepravy zboží.
  • Zrušena zůstává i vnitrostátní letecká a osobní železniční doprava.
  • Vycestování z Ulánbátaru a návrat do metropole je od 1. 3. 2021 již možný jakýmkoliv dopravním prostředkem, ale pouze s platným RT - PCR testem, který není starší než 72 hodin či antigenním testem, který není starší 24 hodin.    
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek