Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Mongolsko

10. červen 2020, aktualizováno 18. 1. 2021 (10:16)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Z rozhodnutí vlády Mongolska ze dne 21. 12. 2020 je v zemi od 23. 12. 2021 znovuzaveden nejvyšší stupeň maximální připravenosti, který je souběžně provázen obnovením striktního lockdownu v hlavním městě s přesahem na uzavření vzdušného prostoru, tj. včetně zákazu všech repatriačních/evakuačních letů.

Vláda na doporučení Státní komise pro mimořádné události nadále řadí Mongolsko mezi státy s vysokým rizikem nákazy. Mongolsko zároveň patří dle Světové zdravotnické organizace (WHO) z důvodu vysoce omezených zdravotnických a karanténních kapacit mezi nejrizikovější státy světa. 

Za účelem zefektivnění systému trasování nákazy přistupují mongolské orgány postupně k praxi snímání QR kódu při vstupu do veškerých veřejných prostor. Příslušná mobilní aplikace je však v současné době k dispozici pouze mongolským občanům. Cizí státní příslušníci tak zatím vyplňují při vstupu do těchto prostor požadované osobní údaje na samostatné formuláře.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Opatření

Opatření


  • Platí povinnost nosit roušky na veřejnosti.
  • Uzavřeny zůstávají všechny kulturní instituce, sportovní zařízení jsou postupně otevírána za přísně stanovených, omezujících podmínek. 
  • Všechny osoby bez výjimky jsou povinny se ihned po návratu do Mongolska podrobit třítýdenní karanténě ve stanoveném zdravotnickém zařízení.
  • Obchodní síť je otevřena bez omezení, restaurace, kavárny a bary mohou být otevřeny denně do 21:00. 
Doprava

Doprava

  • Pravidelné letecké komerční spoje jsou přerušeny již od února 2020.
  • Mezinárodní osobní, silniční a železniční přeprava je rovněž přerušena s výjimkami mezinárodní vlakové a kamionové přepravy zboží.
  • Zrušena zůstává i vnitrostátní letecká a osobní železniční doprava.
  • V případě mongolsko-ruské hranice jsou nově uzavřeny všechny přechody od 15.11. 2020 do minimálně 15.1. 2021 s výjimkou jednoho, který je vyhrazen v určených dnech výhradně pro dovoz ropy a jejich derivátů do západní části Mongolska.
  •  Od 23. 12. 2020 je znovuzavedena policejní kontrola nad dodržováním zákazu pohybu vozidel s výjimkou těch, které mají od magistrátu QR kód (pracovníci kritické infrastruktury).
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

30 / 12 / 2020

Lyžařská sezóna v zahraničí začne většinou v lednu,...

Vzhledem k výrazně omezeným možnostem cestování kvůli pandemii koronaviru utrpí i letošní lyžařská sezóna. Aktuálně...

Celý článek
aktualita

23 / 12 / 2020

obnovenÍ letŮ z Velké Británie do ČR

Od 12:00 jsou obnoveny přímé letecké spoje z Británie do ČR. Na základě francouzsko-britské vládní dohody je od středečního rána 23. 12. umožněna také nákladní přeprava i přeprava osob (občanů EU)...

Celý článek