Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Mongolsko

10. červen 2020, aktualizováno 29. 6. 2021 (14:36)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Do Mongolska je umožněn vstup občanům ze všech států světa, pokud splní vedle podmínek vízového, případně bezvízového režimu, i striktní protiepidemická opatření.

Obecnou podmínkou vstupu kterékoli osoby starší 18 let věku do Mongolska je předložení negativního testu RT – PCR na Covid-19, který nesmí být starší než 72 hodin před odletem či před překročením mongolské pozemní státní hranice.

Osoby plně proočkované s prodělaným 14 denním imunizačním obdobím či osoby, které hodnověrně prokáží, že v uplynulých 4 měsících prodělaly covid a z infekce se zcela uzdravily (předloženým testem na protilátky, provedeným odbornou akreditovanou laboratoří), nepodléhají institucionální karanténě a jsou povinny se podrobit pouze domácí samoizolaci v délce jednoho týdne. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h. před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace

Opatření

Opatření

 • Ubytování v hotelech, dalších ubytovacích zařízeních či kempech je možné pouze pro osoby s dokončenou vakcinací a prodělanou dvoutýdenní imunizační dobou.
 • Aktuální pravidla pro pohyb obyvatel v rámci měst a provincií
 • V současné době je možný časově neomezený volný pohyb obyvatelstva, nadále však trvá povinnost nošení ochranných roušek, a to nejen uvnitř všech objektů, ale i na veřejném prostranství. 
Doprava

Doprava

 • Vnitrostátní letecká doprava byla obnovena v omezené míře, každý let musí být odsouhlasen Státní komisí pro mimořádné situace.
 • Vnitrostátní osobní vlaková doprava nebyla prozatím zprovozněna.
 • Vnitrostátní autobusová doprava byla obnovena v omezené míře, každá cesta autobusu musí být schválena Státní komisí pro mimořádné situace.
 • Do ČR z Mongolska a zpět se lze zatím dostat pouze letecky.
 • Mezinárodní letecká doprava se odvíjí v omezeném provozu.
 • Mezinárodní osobní vlaková doprava nebyla dosud obnovena.
 • Mezinárodní nákladní vlaková doprava byla obnovena v plném rozsahu.
 • Mezinárodní autobusová doprava nebyla dosud obnovena.

 • Mezinárodní doprava osobními vozidly není zatím obnovena v důsledku uzavření hraničních přechodů pro tento typ přepravy cestujících ze strany obou sousedních států – Ruské federace i ČLR.
 • Mongolská vláda má v úmyslu otevírat pozemní hraniční přechody pro širokou veřejnost na základě dosažení recipročních dohod o vzájemném uznávání očkovacích certifikátů.
 • Tranzit osob přes území Mongolska není možný.
 • Možný je pouze tranzit zboží z ČLR do Ruska/Evropy a opačně nákladní vlakovou dopravou, tedy nikoliv dopravou kamionovou.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek