Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Myanmar

5. červen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (13:29)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: S ohledem na platná nařízení vlády Myanmaru, tj. pozastavení mezinárodních komerčních letů, uzavření pozemních přechodů pro cizince a pozastavení vydávání všech typů víz až do 31. 7. 2021, není v současnosti možné do Myanmaru cestovat.

Myanmar nemá stanoveny žádné výjimky pro očkované, ani výjimky z absolvování testů na COVID/karantén a pod.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Řada turistických destinací a památek v Myanmaru je nadále uzavřena.
  • V platnosti zůstává nařízení ministerstva zdravotnictví povolující shromažďování do 30 osob, pouze když pracují ve vládních úřadech, organizacích, firmách a továrnách, dále ve státních, soukromých a církevních školách, během seminářů, porad a kursů ve vládních institucích a při stravování v restauracích.
  • Vzhledem k platnému limitu není dovoleno pořádat náboženské, kulturní či společenské akce.
Doprava

Doprava

  • Vnitrostátní doprava v Myanmaru zůstává nadále omezena, fungování vnitrostátních leteckých linek bylo za přísných zdravotně-bezpečnostních podmínek obnoveno, funguje však v omezeném provozu, preventivně (z obavy ze třetí vlny pandemie) společnosti MAI a Air KBZ od 29. 5. do 8. 6. zrušily vybrané domácí linky.
  • Pro občany již pobývající na území Myanmaru je vycestování do ČR možné pouze s využitím repatriačních letů zajišťovaných místními leteckými společnostmi MAI a MNA.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek