Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR PODLE SeznamU zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19

13. červenec 2020, aktualizováno 9. 8. 2020 (18:57)

Od 1. července došlo k rozšíření seznamu bezpečných zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 o státy mimo EU. Občané ČR a cizinci cestující do České republiky z bezpečných zemí (zelená barva) nemusí předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 obsahuje i země mimo EU

Od 15. června 2020 je občanům Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 povolen vstup na území České republiky bez nutnosti prokazovat účel cesty a předkládat negativní test.

Po vyhodnocení epidemiologické situace z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. K 10. 8. 2020 seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelené země) tedy zahrnuje státy:

  • členské státy EU kromě Rumunska
  • neunijní země Schengenské dohody: Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko
  • Andorra, Monako, San Marino, Vatikán, Velká Británie
  • Austrálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Nový Zéland, Thajsko a Tunisko.


Návrat ze zemí s vysokým rizikem nákazy a ostatních států světa

Občané ČR, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem COVID-19 (tj. červené + neoznačené země na tzv. Semaforu Ministerstva zdravotnictví) mají povinnost bezprostředně po vstupu na území ČR až na výjimky (mezinárodní doprava, diplomati, cizinci s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují a mají k tomuto účelu vystavenu nótu ZÚ v ČR) nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici a do 72 hodin předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID 19 nebo podstoupit karanténu.

Tyto podmínky se vztahují i na občany ČR, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, tzn. bydlí-li v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (označených zeleně), nutnost předložit po vstupu do ČR negativní test nebo nastoupit karanténu se na ně nevztahuje, ale bydlí-li v zemích s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tj. označených červeně, nebo žádnou barvou) musí po vstupu do ČR kontaktovat hygienickou stanici a předložit negativní test nebo nastoupit karanténu (nevztahuje-li se na ně některá z výjimek). 

Zahraniční pracovníci

Zaměstnavatelé mají povinnost vyžadovat negativní test na COVID-19 od zahraničních pracovníků z vybraných zemí EU (Bulharsko, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko) a většiny neunijních zemí. Výsledek testu musí být z území ČR a nesmí být starší 4 dnů.

Souhrn

  • Systém označující bezpečné země pro (tzv. Semafor) cestování schválila vláda 1. 6. 2020. Seznam zemí je týdně aktualizován podle epidemiologické situace: aktuální seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy.
  • Občané ČR a cizinci cestující do České republiky ze státu s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená barva) nemusí předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.
  • Pro země v kategorii červených zemí je nutné prokázat se testem na COVID-19 s negativním výsledkem, nebo nastoupit do karantény.
  • Další informace na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku...

Celý článek
aktualita

22 / 7 / 2020

maledivy znovu otevřely hranice pro turisty

Na Maledivách byla částečně uvolněna opatření a na ostrovy je možné znovu cestovat i ze zahraničí. 

Celý článek