Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ - ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář do ČR

21. září 2020, aktualizováno 18. 10. 2020 (20:43)

Ministerstvo zdravotnictví spustilo on-line příjezdový formulář. Je určen cestujícím ze zemí s vysokým rizikem nákazy, kteří jsou před vstupem na území ČR povinni tímto způsobem informovat orgány ochrany veřejného zdraví. Do 7 dnů pak oznámí místně příslušné krajské hygienické stanici výsledek svého COVID-19 testu.

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 obsahuje i země mimo EU

Od 15. června 2020 je občanům Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 povolen vstup na území České republiky bez nutnosti prokazovat účel cesty a předkládat negativní test.

Po vyhodnocení epidemiologické situace z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. K 5. 10. 2020 seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelené země) zahrnuje státy:

 • členské státy EU kromě Španělska (Španělsko je červené s výjimkou Baleárských a Kanárských ostrovů - zelené)
 • neunijní země Schengenské dohody: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko
 • Andorra, Monako, San Marino, Vatikán, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • Austrálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Nový Zéland, Thajsko a Tunisko

Návrat ze zemí EU s vysokým rizikem nákazy (označených červeně) a ostatních zemí světa, které nejsou na seznamu

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinny:

 • před vstupem na území České republiky vyplnit elektronický příjezdový formulář (http://www.prijezdovyformular.cz/). Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu.
 • předložit doklad o vyplnění formuláře při hraniční nebo pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení
 • nejpozději do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních.

Výsledek testu je pak nutné oznámit dané hygienické stanici nejpozději do 7 dnů od příjezdu do ČR. 

Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výsledek testu se v takovém případě předkládá bezprostředně po vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici.

Do oznámení výsledku testu mají cestovatelé omezený především volný pohyb, výjimkou jsou například cesty do zaměstnání, do vzdělávacích institucí, cesty potřebné k výkonu podnikatelské činnosti či cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (zajištění péče o děti, péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí) apod.

Osobám, které nepředloží ani do 7 dnů od vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici (KHS) výsledek testu, budou KHS nařízena karanténní opatření.

Pro všechny osoby, které přijíždí ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, platí omezení volného pohybu po území České republiky (viz výše), a to po dobu pobytu na území ČR, po dobu 10 dní anebo do ukončení karanténních opatření. Po tuto dobu současně platí povinnost nosit roušky na celém území ČR.

Zahraniční pracovníci, studenti a vyučující z rizikových zemí

Zaměstnavatelé a vzdělávací instituce mají povinnost vyžadovat negativní test na COVID-19 od zahraničních pracovníků, studentů a vyučujících z vybraných zemí EU (Francie, Chorvatsko, Lucembursko, Malta, Rumunsko) a většiny neunijních zemí. Rovněž na ně se vztahuje omezení volného pohybu.

Souhrn

 • Systém označující bezpečné země pro (tzv. Semafor) cestování schválila vláda 1. 6. 2020. Seznam zemí je týdně aktualizován podle epidemiologické situace: aktuální seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy.
 • Osoby cestující do České republiky ze státu s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená barva) nemusí předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.
 • Osoby cestující do České republiky ze státu s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (červená barva) musí vyplnit příjezdový formulář, nejpozději do 5 dnů se podrobit RT-PCR testu a jeho výsledek oznámit do 7 dnů místně příslušné krajské hygienické stanici (KHS). Do oznámení výsledku mají omezený volný pohyb. Krajské hygienické stanici lze předložit i test z jiné země EU, nesmí být však starší 72 hodin.
 • Další informace na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.
aktualita

3 / 9 / 2020

Z Pardubického letiště létá pravidelná linka do Kyjeva a Lvova...

Maďarský letecký dopravce WIZZAIR zahájil 1. září 2020 nové pravidelné linky z pardubického letiště do ukrajinských...

Celý článek
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů souvisejících s koronavirovou nákazou. 

Celý článek