Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Německo

30. květen 2020, aktualizováno 13. 4. 2021 (10:36)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Ode dne 28. března 2021 je Česká republika zařazena mezi tzv. vysoce rizikové země (Hochinzidenzgebiet). Od 14. 2. 2021 do 27. 3. 2021 byla Česká republika považována za oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru.

Pro osoby, které přijíždějí do Německa z vysoce rizikové země/oblasti platí povinnost mít u sebe lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce.

V případě, že osoby cestující z vysoce rizikové země do SRN budou využívat služeb přepravce hromadné dopravy (např. vlak, autobus, letadlo) musí splňovat podmínky, které po nich bude přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých registraci nebo test nemusí vyžadovat.

Cestující přijíždějící do SRN z vysoce rizikové země (tj. po 7. 4. 2021 i ČR), je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese www.einreiseanmeldung.de 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření

 • Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkových zemí Německa naleznete na www.mzv.cz
 • Saská pravidla pro cestování z ČR do Saska: vstup pendlerů - povinnost absolvovat 2x týdně PCR či antigenní test na koronavirus (na vlastní náklady, resp. na náklady zaměstnavatele).
 • Bavorsko: každý kdo se nacházel posledních 10 dní v rizikové oblasti, musí po příjezdu předložit negativní test, nebo se nechat otestovat, dále musí zůstat 10 dní v karanténě a musí se registrovat on-line formulářem k příslušnému okresnímu úřadu. Po pěti dnech je možné se nechat otestovat. V případě negativního výsledku může být karanténa ukončena. Výjimky z opatření platí pouze pro pendlery, tranzit nebo mezinárodní dopravu. Cesty do 24 hod., tzv. malý pohraniční styk byl zrušen. Do Bavorska již tedy není možné jet si nakoupit, nebo na jednodenní obchodní a pracovní cesty (s výjimkou pendlerů).

 • Bavorsko zavedlo povinnost nosit respirátor FFP2 ve veřejné dopravě a v obchodech. Povinnost neplatí pro děti mladší 15 let. 

 • Nová karanténní pravidla pro cestující jsou platná v celém Německu.

 • Karanténní opatření včetně výjimek se řídí vyhláškami jednotlivých zemských vlád.

 • Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí.

Doprava

Doprava

 • Dopravní společnosti (železniční, autobusová, lodní nebo letecká doprava) až na výjimky nesmí přepravit osoby z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru do Německa.  
 • V případě, že osoby cestující z ČR do SRN budou využívat služeb přepravce hromadné dopravy (např. vlak, autobus, letadlo) musí splňovat podmínky, které po nich bude přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých registraci nebo test nemusí vyžadovat.
 • Je obnovena mezinárodní železniční a autobusová linka do Berlína.
 • Letecké linky do SRN naleznete na www.csa.cz.
 • Informace k vlakovým spojům jsou dostupné na internetových stránkách německých a českých drah.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek