Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Německo

30. květen 2020, aktualizováno 15. 1. 2021 (08:08)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: V Německu platí zpřísněná pravidla pro oblast cestování. Turistické cesty po a do Německa nejsou možné. Lidé by neměli cestovat ani za účelem návštěvy příbuzných.

Německo schválilo od 13.1.2021 nová opatření v souvislosti se šířením koronaviru. S platností od 13. 1. 2021 schválila spolková vláda centrální nařízení o ochraně před infekcí v souvislosti se SARS-CoV-2. Nařízení stanoví, že existují 3 druhy rizikových oblastí (riziková, vysoce riziková a oblast s mutujícím virem).

ČR v současné době spadá mezi rizikové země a musí se řídit těmito opatřeními:

Osoby, které v uplynulých 10 dnech navštívily takovouto zemi, musí absolvovat test, a sice nejdéle 48 hodin po příjezdu do Německa.

Pokud s testem již přijíždí, nesmí být starší 48 hodin.

Nová karanténní pravidla pro cestující jsou platná do 2. února 2021 v celém Německu.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Opatření

Opatření

 • Není možné ubytování v hotelových zařízeních v případě turistických cest.
 • Ubytování v hotelových zařízeních je možné pouze v případě pracovních/služebních cest nebo v případě existence jiného závažného důvodu.
 • Malý pohraniční styk, např. za účelem nákupů nebo tankování, je od tohoto okamžiku možný až na 24 hodin v obou směrech bez karantény.
 • V jednotlivých spolkových zemích platí povinnost nosit roušky, případně šály, šátky zakrývající ústa a nos, v uzavřených veřejných prostorech a v hromadných dopravních prostředcích (vlaky, metro, tramvaje, autobusy).
 • Povinnost nosit roušku nemají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat.
 • V ostatních prostorách nošení roušky není povinné, ale je doporučeno v situacích, kdy nelze zajistit bezpečný odstup mezi osobami, tj. minimálně 1,5 m.
 • Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkových zemí Německa naleznete na www.mzv.cz
 • Saská pravidla pro cestování z ČR do Saska: od 11.1.2020 se zpřísňují podmínky vstupu pendlerů. Ti budou povinni absolvovat 2x týdně PCR či antigenní test na koronavirus (na vlastní náklady, resp. na náklady zaměstnavatele).
 • Bavorsko: Každý kdo se nacházel posledních 10 dní v rizikové oblasti, musí po příjezdu předložit negativní test, nebo se nechat otestovat, dále musí zůstat 10 dní v karanténě a musí se registrovat on-line formulářem k příslušnému okresnímu úřadu. Po pěti dnech je možné se nechat otestovat. V případě negativního výsledku může být karanténa ukončena. Výjimky z opatření platí pouze pro pendlery, tranzit nebo mezinárodní dopravu. Cesty do 24 hod., tzv. malý pohraniční styk byl zrušen. Do Bavorska již tedy není možné jet si nakoupit, nebo na jednodenní obchodní a pracovní cesty (s výjimkou pendlerů).

Doprava

Doprava

 • Je obnovena mezinárodní železniční a autobusová linka do Berlína.
 • Letecké linky do SRN naleznete na www.csa.cz.
 • Informace k vlakovým spojům jsou dostupné na internetových stránkách německých a českých drah.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

30 / 12 / 2020

Lyžařská sezóna v zahraničí začne většinou v lednu,...

Vzhledem k výrazně omezeným možnostem cestování kvůli pandemii koronaviru utrpí i letošní lyžařská sezóna. Aktuálně...

Celý článek
aktualita

23 / 12 / 2020

obnovenÍ letŮ z Velké Británie do ČR

Od 12:00 jsou obnoveny přímé letecké spoje z Británie do ČR. Na základě francouzsko-britské vládní dohody je od středečního rána 23. 12. umožněna také nákladní přeprava i přeprava osob (občanů EU)...

Celý článek