Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Nepál

16. červen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (15:46)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Českým občanům a občanům s pobytovým oprávněním v ČR sevdůrazně nedoporučuje do země cestovat.

Každý cestující starší 5 let se musí v době méně než 72 hodin před odletem do Nepálu podrobit PCR testu a jeho negativní výsledek musí na požádání předložit jak při odbavování na letišti odletu, tak i po příletu do Nepálu. Potvrzení by mělo být v angličtině a mělo by obsahovat čárový kód nebo QR kód umožňující ověření jeho platnosti, a také fotografii testované osoby za účelem možného ověření totožnosti, pokud příslušný zastupitelský úřad Nepálu nestanoví jinak. Děti mladší 5 let potvrzení o testování nepotřebují. 

Nepál zakázal tranzit přes území Nepálu do třetích zemí.

Výjimky je třeba řešit se zastupitelským úřadem Nepálu v Berlíně, do jehož konzulární působnosti spadá Česká republika.

S ohledem na aktuální tíživý vývoj pandemie koronaviru v Nepálu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje všem českým občanům nacházejícím se v Nepálu, aby zvážili nezbytnost svého pobytu a mohou-li, zemi opustili do zlepšení situace. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář. Cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě. Cestující musí disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s extrémním rizikem nákazy povinny se nejdříve 10 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. 

Opatření

Opatření

 • V údolí hlavního města Káthmándú je vyhlášen lockdown, který byl nejnověji prodloužen do 25.7.
 • Střídavě v různé dny mohou mít otevřeno různé druhy obchodů i nákupní centra.
 • Povoleny jsou svatby, musí se však konat v domě za účasti maximálně 15 osob.
 • Nadále zakázány jsou všechny druhy konferencí, shromáždění, seminářů a vzdělávacích programů.
 • Nadále zavřena jsou kina, párty, bary, kluby, bazény, zábavní parky, salony, kosmetické salony, fitnessy, tělocvičny, knihovny, muzea a zoologické zahrady.
 • Zakázáno je provozování her a sportů na stadionech s publikem, rovněž i shromažďování na otevřeném prostranství, pořádání masových demonstrací, organizování veletrhů a festivalů a pořádání slavností. Zavřeny jsou školy a další vzdělávací zařízení.
 • Restauracím je povoleno provozovat rozvážkové služby do 19:00 hodin.  
Doprava

Doprava

 • Nepál částečně obnovil pravidelnou mezinárodní leteckou přepravu cestujících.
 • Nepálský úřad pro civilní letectví zveřejnil seznam mezinárodních letů, které mají být uskutečněny v červenci 2021.
 • Nepál uskuteční 21 mezinárodních letů do Indie, Kataru, Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie, Kuvajtu, Ománu, Malajsie a Japonska.
 • Turecko, které rovněž v červnu obnovilo lety z/do Istanbulu, je od 29.6. zastavilo kvůli výskytu nových mutací koronaviru.
 • Cestující , kteří přicestují z jiných míst, ale pobývali v Nepálu v posledních 14 dnech, budou muset předložit negativní test PCR uskutečněný do 72 hodin před vstupem a budou muset zůstat v karanténě po dobu 14 dnů.
 • Seznam letů naleznete na twittteru letiště Káthmándú https://twitter.com/TIACAO2.
 • V Nepálu byla 1. července 2021 obnovena pravidelná vnitrostátní letecká přeprava cestujících s tím, že může být obsazena maximálně polovina sedadel.
 • Částečně byl obnoven silniční provoz, včetně provozu taxi, a s omezenou kapacitou byla obnovena i veřejná hromadná doprava.¨
 • Veřejnou dopravu moou zajišťovat i menší vozidla jako např. mikrobusy.
 • Bylo zrušeno pravidlo střídavého provozu vozidel podle sudého a lichého čísla. 

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek